kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Memorandum a Legfőbb Ügyészhez

"Feltétlenül be kell vezetni a populáris akciót. Ez a köz érdekében való keresetindítási jogot jelent, vagyis azt, hogy bárki bírósághoz fordulhat a környezet védelmében függetlenül attól, hogy őt magát érte-e kár. A kereset szólhat a környezetet fenyegető tevékenység előzetes megtiltására (pl. a beruházási tervek alapján), vagy annál bekövetkező kár kiküszöbölésére, végül arra, hogy egy állami szerv tegyen eleget környezetvédelmi kötelezettségének."
Az MDF programja (1989), 20. oldal
Az alábbi memorandumot — s az abban foglaltakat alátámasztó, a Levegő Munkacsoport által összeállított több száz oldalnyi szakértői véleményt — Brezovits László adta át az alulírottak nevében 1991. december 10-én a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészének.
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
Hazánk környezeti állapota aggasztóan súlyos, és romló tendenciát mutat. A nemzetközi felmérésekben a halálozási arány mellett már a rákos megbetegedések előfordulásában is megszereztük az első helyet. Az ország területének 11%-a, ahol a lakosság mintegy 44 %-a él, szennyezett levegőjű. Az ivóvízbázisok harmada fogyasztásra alkalmatlanná vált. A mellékelt KÖJÁL mérések szerint a kritikus helyeken a légszennyezettség a megengedhető érték 10—20-szorosára emelkedett. Az egészségügyi statisztikák a betegségek előidézésében 25 %-ra, a munkaképes korúak elhalálozásának közvetlen okában 22%-ra állapítják meg a környezeti elemek szerepét. A 0—12 éves korú gyermekek légúti megbetegedésének gyakorisága a forgalmasabb körzetekben 2—3-szorosára emelkedett a kontrollmérésekhez képest. Budapesten például 1990-ben 1238 aktív korú ember halt meg a környezetszennyezés közvetlen hatása miatt. A személyes tragédiákon túl keletkező környezeti eredetű egészségi károk becsült összege a fővárosban meghaladja az évi 2,8 Mrd Ft-ot.
A következmények messze túljutnak az amúgy is gyenge lábakon álló környezetvédelem hatáskörén, mely nem képes megfelelően gondoskodni az egyének kellő védelméről. Az ilyen mértékű egészségrontás már alapvető emberi és alkotmányos jogokat sért (A Magyar Köztársaság Alkotmánya 18.<195> 54.<195> (1), 67.<195> (1), 70/D.<195>(1)), és kimeríti a bűncselekmény kategóriáját is. (Btk. 171., 259., 265., 279., 280., 281.§) Az esetek többségében pontosan megállapítható az elkövetők és károsultak köre, személye.
A növekvő lakossági tiltalkozásra, beadványokra érdemi intézkedés nem történik, a hivatalos szervek még az érvényben lévő környzezetvédelmi rendelkezéseket sem tartják, tartatják be. A helyzet túljutott a józan elviselhetőség és a türelem határán, ezért beadvánnyal fordulunk Önhöz:
Állampolgári jogaink és gyermekeink élete védelmére haladéktalanul indítson vizsgálatot és emeljen vádat az alábbi tárgykörökben, a felsorolt személyekkel szemben:
1. A Kormány felelős tagjai, illetve az ügyben elmarasztalható felelős személyek ellen: Folyamatosan elkövetett, tömeges egészségkárosítást okozó hivatali kötelezettség elmulasztása, bűnrészesség, bűnpártolás tárgyában.
2. A büntető eljárás során azonosítható tettesek ellen: Gondatlanságból, illetve nyeresegvágyból elkövetett veszélyeztetés, egészségrontás és élet elleni bűncselekmény tárgyában.
3. Azon intézmények, vállalatok vezetői ellen, melyek dolgozóikat a veszélyeztetett helyeken egyéni vagy más védőfelszerelés használata nélkül folyamatosan foglalkoztatják (BKV, FKFV, VOLÁN, Posta, Taxi, stb.): Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, és az ÁBEO súlyos megsértése tárgyában (MSZ 21461/1-1988).
Mivel a felgyülemlett problémák egyik fő oka, hogy az említett paragrafusok elvétve érvényesülnek a bírói gyakorlatban, kérjük, hogy azok alkalmazását a Főügyészség szorgalmazza. Egyúttal kérjük az Ügyészség segítségét a Polgári perrendtartás 2/A.§ értelmében a keletkezett forintosítható károk megtérítéséhez is. Az ügy jellegére való tekintettel kérjük továbbá, hogy a vizsgálatot és a vádemelést a Főügyészség saját hatáskörében végezze.
Amennyiben ezúton sem sikerül jogaink védelmét biztosítanunk, felhívással fordulunk a lakossághoz, és orvosilag regisztrált esetek alanyi jogán kártérítési perek lavináját kényszerülünk megindítani.
Budapest, 1991. december 5.
Hathatós intézkedésében bízva, tisztelettel:
Brezovits László (Magyarországi Zöld Párt), Lukács András (Levegő Munkacsoport), dr. Radó Dezső (Budapesti Városvédő Egyesület), Schmuck Erzsébet (Magyar Természetvédők Szövetsége), dr. Molnár Péterné (Fadrusz utcai Környezetvédő Egyesület), Csuja László (Energia Klub), Kriszt László (Sashegyi Kertbarát és Természetvédő Egyesület), Schnier Mária (Fadrusz utcai Környezetvédő Egyesület), Gyulai Iván (Zöld Akció Egyesület), Pavics Lázár (Levegő Munkacsoport), Vásárhelyi Judit (Független Ökológiai Központ), Sándor András (Heves megyei Környezetvédők Szövetsége), Mangel Gyöngyi (TDDSZ Zöldek), Csikor Zsolt (BME Zöld Kör), Molnár István (Levegő Munkacsoport), Móra Veronika (EYFA), Gulyás István (UP Alapítvány), Kelemen József (Országos Kerékpárút-hálózat Alapítvány)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.