kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A görög nagykövet válasza a Levegő Munkacsoportnak

Tisztelt Uraim!
Köszönettel vettem január 4-én kelt levelüket. Némileg késedelmes válaszom oka az, hogy néhány hétig távol voltam Budapesttől. Szervezetünknek a környezet iránti aggodalma, a környezet védelme terén kifejtett tevékenysége mindenképpen dicséretes és elismerésre méltó. Korunk e súlyos problémája iránti érzékenységüket teljes mértékben osztom, szeretnék azonban néhány tisztázó megjegyzést fűzni a levelükben foglaltakhoz. Soraikat olvasva ugyanis az embernek olyan benyomása támad, mintha — kérem, bocsássanak meg a szónoki túlzásért — a magyarországi környezetszennyezést... a görög kamionok áthaladása okozná*, és a környezeti károk elhárításának, sőt a probléma teljes körű megoldásának költségeit kemény megadóztatásuk révén lehetne fedezni. Bizonyára egyet fognak velem abban, hogy a dolgok nem egészen így állnak. A Magyarországon áthaladó görög kamionok számának bizonyos mértékű növekedése az utóbbi hónapokban, a jugoszláviai válság következménye, és mindnyájan abban reménykedünk, hogy ez az állapot ideiglenes.
A görög fél tiltakozása a nemrég bevezetett szigorú intézkedések nyomán egyrészt annak szólt, hogy ezeket minden előzetes tájékoztatás vagy egyeztetés nélkül, teljesen váratlanul vezették be, másrészt az illeték példátlan mértékű - tízszeres - emelésnek, amely összeg az Európai Közösségekben alkalmazott átlagos díjtétel kétszerese. Ez az eljárás nem tekinthető bevett gyakorlatnak, de általában sincs összhangban az európai együttműködés mai szellemével. Szeretném mindehhez hozzátenni, hogy meg kell érteni a görög fél érzékenységét ebben a kérdésben, hiszen nyilvánvaló hogy a tehergépjárműveken történő áruszállítás illetve a normális közúti összeköttetés a közösség többi államával országunk számára létfontosságú, és a szóban forgó kemény intézkedések nyomán szinte teljesen megbénult. Ami az Európai Közösségek által a környezeti problémák illetve általában Magyarország közlekedési gondjainak megoldásához nyújtott segítséget illeti, természetesen készek vagyunk hozzájárulni ezen erőfeszítésekhez. Ettől függetlenül azonban addig sem lenne szabad akadályozni a normális összeköttetést, ami félreértésekre ad alkalmat, és megnehezíti a mindkét fél által kívánatosnak tartott jó együttműködést és megértést a felmerülő gondok megoldásában.
Különleges nagyrabecsüléssel,
Nicolas Capellaris
nagykövet
Budapest, 1992. január 14.
* Naponta mintegy 100 görög kamion halad át országunkon, jelentős részük Budapest belterületén is keresztülmegy. — A szerk. megjegyzéseJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.