kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Tájékoztató
a Levegő Munkacsoport és a Taxis Kamara közötti megbeszélésről

A Levegő Munkacsoport képviselői tájékoztatták a Taxis Kamarát arról, hogy a környezetvédő szervezetek szorgalmazzák az üzemanyagok árába beépítendő és környezetvédelmi célokat szolgáló termékdíj mielőbbi bevezetését, amely literenként kb. 1 forint áremelést jelent. Ez az intézkedés a környezetvédelmi célú elkülönített összeg létrehozása mellett az autós forgalom csökkentéséhez is hozzájárulna. A termékdíjból befolyó összeg lehetővé tenné a főváros és más városaink súlyos levegőszennyezettségének mérséklését. Ezen túlmenően a termékdíj bevezetése összhangban lenne a fejlett országokban megfigyelhető határozott tendenciával: a Közös Piac országaiban 1993-tól általánosan bevezetik a szén-dioxid kibocsátás utáni adót, és Nyugat-Európa más országaiban is hasonló intézkedések történnek. A közúti gépjárművek környezetszennyező hatása a fejlett országok döntéshozóit mindenhol arra készteti, hogy fokozatosan növeljék az üzemanyagok adótartalmát, így is megpróbálva visszaszorítani a túlzott gépjárműforgalmat.
Nehéz gazdasági gondjaink közepette a költségvetés finanszírozásához újabb pótlólagos bevételekre van szükség, s a Levegő Munkacsoport szerint ennek leghelyesebb módja, ha a környezetre és az egészségre káros tevékenységek és termékek megadóztatása felé torlódik el az adórendszer, mert ez — nyilvánvaló haszna mellett — nem rontja a gazdaság versenyképességét, és a személyes fogyasztáson belül a legnélkülözhetőbb kiadást (a személygépkocsi-használatot) terheli.
A Taxis Kamara — bár nem tartja elhanyagolhatónak a környezetvédelem ügyét — elsősorban tagjainak mindennapi egzisztenciális gondjaival kénytelen foglalkozni. A fokozatosan növekvő üzemanyagárak és a járműfenntartás egyéb anyagi terhei miatt a taxisoknál és a fuvarozói ágazat más területein is lehetetlenné vált a járművek felújítására és pótlására szolgáló akkumuláció — a modernizációról, a környezetszennyezést csökkentő eszközök felszereléséről nem is beszélve. Ez nem csak a szakma ezreinek tönkremenésével fenyeget, hanem a járműpark további romlásával súlyosbítja a környezeti és a gazdasági gondokat. E helyzetben — bár átérzik a környezet ügyéért viselt felelősséget — kénytelenek az üzemanyag áremelések ellen tiltakozni. Elfogadják a költségvetés finanszírozási igényeit, de úgy látják hogy a terhek túlzottan egy ágazatra, a közlekedésre-szállításra nehezednek. Ez a sokat kifogásolt infrastrukturális elmaradottságunk miatt sem indokolt. Meglátásuk szerint sok olyan iparág és más gazdasági tevékenység van, melyet szintén indokolt lenne pótlólagos költségekkel terhelni a környezetszennyezésben játszott szerepük miatt.
A taxisok az 1 forintos környezetvédelmi pótlék beépítését az üzemanyagárba csak úgy látják elfogadhatónak, ha a törvény garantálja, hogy az így létrejövő alap kizárólag a közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentésére használható fel, és ezen belül is jelentős részben a közhasznú járműpark korszerűsítésére (így például a taxik környezetkímélő berendezésekkel, katalizátorokkal való ellátására). Ez annál is inkább indokolt, mivel ezek a járművek évente 15-20-szor nagyobb távolságot tesznek meg, mint egy átlag személygépkocsi.
A Levegő Munkacsoport képviselői szerint a gépjárművek környezetszennyezésének csökkentése, a gépkocsiforgalom visszaszorítása a fuvarozók érdeke is, hiszen őket különösen nagy mértékben sújtják a közlekedésből származó ártalmak és a forgalmi torlódások. A Taxis Kamara képviselője ezzel egyetértve hangsúlyozta, hogy a taxisok egészségi veszélyeztetettsége valóban igen nagy, közülük az átlagnál jóval többen szenvednek keringési betegségekben, ami a többek között a légszennyezés (pl. a szén-monoxid állandó belélegzése) következménye lehet.
A fuvarozók kérni fogják a Kormányt, hogy az üzemanyagok adójának soron következő emelése olyan adónemben történjék, amely a közszolgáltatás által visszaigényelhető. Ez lehetővé tenné, hogy járműveik pótlására némi bevételhez jussanak, és ugyanakkor kiküszöbölné az üzemanyagár tovagyűrűző inflációs hatását.
A Levegő Munkacsoport szakértői azt javasolják, hogy a következő áremeléskor vessenek ki 25%-os ÁFÁ-t az üzemanyagokra is. Ez — éves viszonylatban — nem emelné az üzemanyagok reál-árát, hiszen egybeesik az infláció várható mértékével, ugyanakkor (a visszaigényelhetősége folytán) a fuvarozóknak semmilyen terhet nem jelentene, sőt mentesítené őket az általános inflációs hatás alól. A visszaigényelhetőséget a termelő felhasználás valamennyi területére ki kell terjeszteni, kivételt tehát csak a személyes gépkocsi használat jelentene. Az intézkedés valóban jó lenne arra, hogy megakadályozza a tovagyűrűző inflációs hatásokat.(Bár - a közhiedelemmel ellentétben - a benzin árának emelése eddig sem okozott tovaterjedő inflációt, hiszen a termelő-szállító szférában a járművek döntő többsége gázolajjal működik. )
A Taxis Kamara is csak akkor fogadja el az üzemanyagok megemelését az ÁFÁ-val, ha az üzemanyagok árszerkezete megváltozik, és a beépítendő ÁFÁ mértéke megegyezik az árszerkezetből kikerülő fogyasztási adó mértékével.
A Levegő Munkacsoportban résztvevő szervezetek a vasút és a tömegközlekedés fejlesztését és a személygépkocsi-használat visszaszorítását szorgalmazzák. Értékskálájukon a taxi ugyan csak a tömegközlekedés után következik, de még mindig támogatandó közlekedési mód. A főváros hatalmas, több mint félmilliós személyautó-forgalmának a csökkenését szeretnék elérni. Ha ez sikerülne, lehetővé válna a jelenlegi — sokak által túlzottnak tartott — taxiállomány megőrzése oly módon, hogy a taxisok tisztességes, a járműpark korszerűsítésére és felújítására is elegendő bevételhez jussanak.
Budapest, 1992. január 23.
A Levegő Munkacsoport részéről:
Lukács András a Magyar Közlekedési Klub titkára és dr. Kiss Károly, közgazdász
A Taxis Kamara részéről:
Kellner Ferenc a Taxisok Országos és Budapesti Kamarájának főtitkáraJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.