kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT
szeminárium a magyarországi környezetvédő társadalmi szervezetek számára

(Gyöngyöstarján, 1992. szeptember 25-27.)
A hazai környezetvédelmi mozgalom már régóta sürgeti egy korszerű környezet- és természetvédelmi törvény létrehozását, amellyel megfelelő államigazgatási és jogi keretet lehetne biztosítani egy hatékony környezetpolitikához. Sajnos azonban az elmúlt évek során a környezetvédelmi törvény ügye az egyéb, ugyancsak égető társadalmi és gazdasági problémák mellett háttérbe szorult. A jogalkotási munka szerencsére mégsem állt le teljesen, és többszöri nekirugaszkodás után 1992. januárjára elkészült egy komplex környezetvédelmi törvénytervezet. A tervezet részletesen leírja a modern piacgazdaságban alkalmazandó környezetvédelmi eljárásokat, közöttük a környezeti hatásvizsgálat (KHV) különös szabályait. A KHV jogszabályok által támogatott alkalmazása azért is kívánatos, mert a napjainkban zajló gazdasági folyamatok (mint például a privatizáció és a vállalati átalakulások) komolyan ellenérdekeltek lehetnek a környezeti szempontokkal.
A környezeti hatásvizsgálat (KHV) a környezetgazdálkodás egyik hatékony eszköze, amellyel leginkább a beruházások előtt (de a létesítmény megvalósítása közben, majd azt követően is) lehetőség nyílik: — információt szerezni a várható környezeti hatásokról, — figyelembe venni a megvalósítási változatokat, — figyelembe venni a természeti erőforrásokat és az ehhez kötődő környezetpolitikát, — megvizsgálni azokat a módszereket, amelyekkel a környezeti hatások csökkenthetők, — az érdekelt felek, csoportok véleményének megismerésére, és ezáltal — ésszerű megegyezést alakítva ki az adott üggyel kapcsolatban, a nemkívánatos környezeti változások és az ezzel járó károk megelőzésére.
A KHV ismeretére, a benne rejlő jogi lehetőségek tudatosítására nemcsak az illetékes szakembereknek van szüksége, hanem a civil társadalomnak, a környezetvédő mozgalomban dolgozóknak, azok szervezeteinek is, hiszen csak felkészülten lehet hatékonyan érvelni és fellépni az adott környezetvédelmi ügyben.
A résztvevőknek csak útiköltséget kell fizetniük, a szemináriumon való részvétel minden egyéb költségét külső támogatásból kívánjuk fedezni.
Mivel a szemináriumon legfeljebb 30 fő vehet részt, előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiket csoport vagy szervezet ajánl.
Jelentkezési határidő: 1992. április 1.
Cím: E.L.T.E. Klub Környezeti Hatásvizsgálat Munkacsoport, 1088 Budapest, Rákóczi út 5. II. 208.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.