kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
1992. évi XVIII. Törvény az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról*

Az Országgyűlés a motorizáció által okozott környezeti károk és egészségügyi ártalmak csökkentéséhez és a káros környezeti hatások megelőzéséhez szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében, a környezetszennyezés csökkentésére irányuló tevékenységek ösztönzésének igényével, a következő törvényt alkotja:
A törvény hatálya
1.§ A belföldön értékesített, valamint a saját felhasználású motorbenzin és gázolaj (a továbbiakban együtt: üzemanyag) környezetvédelmi termékdíj- (a továbbiakban: termékdíj) köteles.
2.§ Termékdíjat kell fizetni:
a) az üzemanyag értékesítése után az üzemanyag belföldi termelőjének, valamint importálójának; illetve
b) a saját üzemanyag belföldön való felhasználása után az a) pontban meghatározottaknak.
3.§ A termékdíjat:
a) az üzemanyag-értékesítés esetén az értékesítés árbevételéből;
b) saját üzemanyag-felhasználás esetén a felhasználási költségek terhére kell fizetni.
A termékdíj alapja és mértéke
4.§ (1) A termékdíj alapja: az értékesített, illetve a saját felhasználású üzemanyag mennyisége.
(2) A termékdíj mértéke:
a) motorbenzin után tonnánként 667 Ft;
b) a gázolaj után tonnánként 595 Ft.
A termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezése és megfizetése
5.§ (1) A termékdíj-fizetési kötelezettség
a) a termék értékesítéséről kiállitott számlán feltüntetett teljesítés;
b) saját felhasználás esetén a költségként való elszámolás napján keletkezik.
(2) A termékdíjat a 2.§-ban megjelölteknek a Központi Környezetvédelmi Alapba (a továbbiakban :Alap) kell befizetni, a fizetési kötelezettség keletkezését követő hónap 15. napjáig.
A termékdíjból befolyt összeg felhasználásának szabályai
6.§ A befizetett termékdijat az Alap elkülönitett részeként kell kezelni és azt elsősorban a motorizáció által okozott károk mérséklésére és a megelőzésre kell fordítani.
7.§ (1) A termékdíjból elsődlegesen
a) a gépjárművek környezetszennyezését csökkentő műszaki intézkedések ösztönzését;
b) a közlekedési infrastruktúra környezetvédelmi célokat szolgáló fejlesztését;
c) a gépjárművekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodást;
d) a környezetbarát közlekedési megoldások és termékek elterjedését;
e) a társadalom környezetvédelmi szemléletének javitását támogatni.
(2)A termékdíjból befolyt összeg legfeljebb 25%-át a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a következőkre fordíthatja:
a) a motorizációval összefüggő környezeti károk mérséklését szolgáló alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására;
b) a felhasználás hatékonyságát elősegitő központi intézkedések szakmai és tárgyi feltételeinek fejlesztésére;
c) a termékdíj beszedési és felhasználási költségeinek csökkentésére;
d) a társadalom környezetvédelmi szemléletének alakitására;
e) a természetvédelmi fejlesztésre, kutatásra és beruházásra.
(3)A termékdíjból befolyó összeg felhasználásának irányait — az (1) bekezdésben foglalt támogatási célok közül - a miniszter, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben, évenként meghatározza.
8.§ (1) A támogatások elbírálására tárcaközi bizottságot kell létrehozni. Az egyes támogatások mértékéről a miniszter dönt, a bizottságnak a tamogatási kérelmek elbírálására vonatkozó javaslata alapján.
(2) A termékdíjból befolyt összeg felhasználásáról és az éves eredményekről a miniszter az Országgyűlés számára évenként beszámolót készít, és azt a tömegtájékoztatási eszközök útján nyilvánosságra hozza.
Záró rendelkezések
9.§ (1) Ez a törvény 1992. május 1-jén lép hatályba;
végrehajtásáról — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter gondoskodik.
(2) A 8.§ (1) bekezdésében meghatározott tárcaközi bizottságot az e törvény hatálybalépését követő három hónapon belül létre kell hozni.
Göncz Árpád s.k.
a Köztársaság elnöke Szabad György s.k. az Országgyűlés elnöke
*Az Országgyűlés ezt a törvényt 1992. március 10-én fogadta el. E dátumot mérföldkőnek tekinthetjük a hazai környezetvédelem történetében, hiszen Magyarországon első alkalommal került sor környezetvédelmi termékdíj bevezetésére. (Bízunk benne, hogy rövidesen továbbiak fogják követni.) A termékdíjról szóló törvény végrehajtását a Levegő Munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri. A befolyt összeg felhasználásának terveit és az eredményeket rendszeresen értékeljük.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.