kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Fuvarozási tilalmak egyes európai országokban 1992-ben

AUSZTRIA
A pótkocsis tehergépkocsikra és a 7,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű gépjárművekre az egész ország területén közlekedési tilalom vonatkozik szombaton 13 órától 24 óráig, vasár- és ünnepnapokon 0 órától 22 óráig. Ünnepnapok: május 28., július 8., és 18., augusztus 15., október 26., november 1., december 8., 25. és 26.
Kivételek : A pótkocsis tehergépkocsik tilalma nem vonatkozik a tejszállításra. A fent említett 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozó tilalom nem érinti az alábbi fuvarokat:
— vágó- és élő állat szállítása (kivéve a nagy testű állatok szállítása autópályán)
— romlandó élelmiszer
— ital szállítása kirándulóövezetbe
— hűtőberendezések sürgős javítására igyekvő járművek
— autómentő járművek
— katasztrófa esetén segélyt szállító járművek
— menetrend szerinti közlekedési járművek.
Azon útszakaszokra, melyek nem esnek a kivételek közé, a megfelelő tartományi kormányzat illetékes hatóságai különleges engedélyt adhatnak, amennyiben jelentős személyi vagy gazdasági érdekek indokolják, vagy amennyiben a szállítás más módon nem megoldható, vagy csak jelentős nehézségek árán, ha az engedély kiadásával nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát és folyamatosságát. Általános éjszakai közlekedési tilalom vonatkozik a 7,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű kamionokra az alábbi autópályákon 22-5 óra között:
A8 Innkreis autópálya
A9 Pyhrn autópálya
A10 Tauern autópálya
A12 Inntal autópálya
A13 Brenner autópálya
A14 Rheintal autópálya
Ez a tilalom nem vonatkozik az A13 Brenner autópálya Brennersee-elágazástól a Brenner országhatárig tartó szakaszára egyik irányban sem, a Brennersee pályaudvarra tartó vagy onnan jövő járművekre és az A9 Pyhrn autópálya St. Michael elágazástól az országhatárig tartó szakaszán egyik irányban sem, a Graz-Ostbanhof pályaudvarra tartó vagy onnan jövő járművekre, illetve azokra a járművekre, melyek megfelelő okmánnyal igazolják, hogy vasúton szállították vagy vasúton fogják szállítani.
CSEH-SZLOVÁKIA
A 3,5 tonna megengedett össztömegűnél nagyobb járművekre április 15-től szeptember 30-ig valamennyi autópályán, nemzetközi úton és 1. rendű országúton forgalmi tilalom érvényesül az alábbi időszakok alatt:
— pénteken és a hivatalos ünnepnapot megelőző napon 15 órától 21 óráig.
— szombaton vagy több egymást követő törvényes ünnepnap 1. napján 7 órától 11 óráig.
— vasárnap és az egyes ünnepnapokon, valamint a több egymást követő ünnepnap utolsó napján 15 órától 21 óráig.
Ünnepnapok: május 9., július 5. és 6., október 28., december 24., 25. és 26.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
A 16,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű nehézgépjárművekre közlekedési tilalom vonatkozik hétfőtől péntekig 21-tól 7 óráig, szombaton és vasárnap: szombaton 13 órától hétfőn 7 óráig Nagy-London területén az autópályák és főútvonalak kivételével az összes úton.
Ünnepnapok: május 25., augusztus 31., december 25. és 26.
Kivételek:
— rendkívüli fuvarok, megoszthatatlan áruk szállítása különleges engedéllyel
— elsősegély
Különleges engedély az alábbi címen kérhető: Lorry Control Unit, Rooms 301-305, Hampton House, 20 Albert Embankment, London SE1 7TJ. Tel.: (44/71) 582-62-20 fax: (44/71) 582-10-38.
NÉMETORSZÁG
A 7,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű nehézgépjárművekre és a közúti szerelvényekre (pótkocsis tehergépkocsik és nyerges szerelvények) tömegüktől függetlenül az egész ország közúti úthálózatán közlekedési tilalom érvényes vasárnap és ünnepnap 0 órától 22 óráig. Nyári közlekedési tilalom van érvényben bizonyos autópálya- és országútszakaszon július 1. és augusztus 31. között szombaton 7 és 20 óra között.
Kivételek:
1. A berlinbe irányuló és onnan kijövő szállítások
2. A vasúti-közúti kombinált áruforgalom keretében a feladótól a legközelebb fekvő alkalmas berakóállomásig vagy lerakóállomástól a címzettig, legfeljebb 200 km távolságig.
3. Friss tej, tejtermékek, friss hús és hústermékek, friss hal, élő hal és friss halkészítmények, romlandó élelmiszerek (zöldség,gyümöcs)
4. A 3. pont alatt felsorolt fuvarokkal kapcsolatos üres járatok
5. Olyan járművekkel végzett fuvarozás, melyeket a szövetségi teljesítményi törvény szerint vontak be a forgalomba. Ezeknél a járműveknél a járművön kell tartani az engedélyt, melyet kérésre az ellenőrző szerveknek be kell mutatni.
Felmentést az illetékes hatóságok adnak. A közlekedési tilalom nem vonatkozik szombati napokon romlandó élelmiszerek szállítására, valamint üres fuvarokra, a rendőrség, tűzoltók, katasztrófa esetén segélyt szállító járművekre, a szövetségi hadsereg és a szövetségesek járműveire. Az illetékes hatóság sürgős esetben kiadhat engedélyt, amennyiben a fuvar más módon nem oldható meg.

ROMÁNIA
Az országos tömeg- és méretnormákat túllépő áruszállító járművekre állandó közlekedési tilalom vonatkozik az N1 út Bukarest-Ploiesti-Brassó útszakaszon, illetve a teljes úthálózaton tilalom érvényes ezekre a járművekre ünnepnap előtti nap 13 órától ünnepnap utáni nap 6 óráig. Ünnepnapok: december 1., 25. és 26.
Kivétel: a romlandó élelmiszert szállító járművek.
SVÁJC
A 3,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű nehézgépjárművekre; az 5 tonnánál nagyobb össztömegű mezőgazdasági munkagépekre, vontatókra, kamionokra, félpótkocsikra és pótkocsikra az egész ország területén tilalom vonatkozik vasárnap és ünnepnap 0 órától 24 óráig.
Ünnepnapok: május 28., június 8., december 25.
Amennyiben a fentiek közül valamelyik nap nem ünnep egy kantonban, a közlekedési tilalom ott nem érvényes. A kantonok helyi közlekedési tilalmai nem vonatkoznak a tranzitforgalomra.
Éjszakai közlekedési tilalom:
Svájcban éjszakai közlekedési tilalom vonatkozik 22 és 5 óra között a 3,5 tonnánál nagyobb tömegű járművekre (kivéve a személyszállítást) és az 5 tonna feletti nyerges szerelvényekre és közúti szerelvényekre, mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra.
Tilos még a közlekedés: május 27-én 22 órától május 29-én 5 óráig, június 5-én 22 órától június 9-én 5 óráig, december 26-án 22 órától december 28-án 5 óráig, december 31-én 22 órától 1993. január 2-án 5 óráig.
Veszélyes áruk szállításánál korlátozásokra lehet számítani alagutakon való átkelésnél. Kivételek: A személyszállító járművekre — tömegüktől függetlenül — nem vonatkozik a vasárnapi éjszakai közlekedési tilalom.
A tilalom alól felmentés az alábbi címen kérhető: Office Fédéral de la Police, Département Trafic Routier, Palais Fédéral, 3000 Berne 3. Tel.: (41/31) 45-26-61, fax.: (41/31) 45-05-89, Tx.: 912-927.
Az alábbi országokban nincs hétvégi közlekedési tilalom: Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Hollandia, Görögország, Lengyelország, Luxemburg, Norvégia, Svédország, FÁK.
(Napi, 1992. május 5.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.