kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Újabb indokolatlan kedvezmény az autózásra

A Magyar Közlöny 1992. május 19. számában közli a gépjárművek felelősségbiztosításának módosításáról szóló kormányrendeletet, amely kimondja: "A Magyar Biztosítók Szövetsége ... csak olyan mértékben köteles helytállni, amilyen mértékben a károsult a kárának megtérítését a társadalombiztosítás vagy vagyon- és felelősségbiztosítás alapján (az autócasco biztosítás kivételével) nem követelheti. ... A vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követeléseket a Szövetség nem fedezi."
A gépjárműbalesetekből származó károk nagy részét eddig is az egész társadalom fizette. A rendelet alapján a gépjárműbalesetek miatt bekövetkező egészségkárosodások költségei nemcsak a balesetek előidézőire hárulnak, hanem a társadalombiztosításra is.
Már számos külföldi és hazai tanulmány kimutatta, hogy az okozott környezeti és egyéb károkat is figyelembevéve, a motorizáció hatalmas állami támogatásban részesül. (Az NSZK-ban például egy személyautóra átlagosan évi 6 ezer márka támogatás jut.) Az idézett kormányrendelet tovább növeli a magyarországi autózás dotációját.
Kérdéseink a kormányhoz: Vajon még nem tartja elég nagynak a társadalombiztosítás — sok milliárd forintot kitevő — hiányát? Milyen magasra akarja még emelni a társadalombiztosítási járulékot? Meddig kívánja még folytatni a korábbi rendszerben kialakult, "fosztogatásból osztogatás" gyakorlatát, azaz amikor egyes érdekcsoportokkal nem fizetetti meg tevékenységük teljes költségeit, hanem azok nagy részét az egész társadalomra hárítja? Hogyan tudja összeegyeztetni egy környezetpusztító, energia- és anyagpazarló ágazat mértéktelen szubvencionálását meghirdetett erkölcsi elveivel?
("Talpraállásunkat erkölcsileg kell kezdeni, hiszen minden ország talpköve a tiszta erkölcs." — A Nemzeti Megújhodás Programja, Budapest, 1990.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.