kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Lisszabon, 1992 május 28-31.
Európai Kerékpáros Szövetség 10. Közgyűlése

Összejöttünk az Európai Kerékpáros Szövetség 10. évi közgyűlésére. 15 országból érkeztek ide a kerékpáros szervezetek képviselői, és ez az első alkalom, hogy 4 közép-kelet európai országból is érkeztek meghívottak.
Az Európai Kerékpáros Szövetség általános célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerékpározásra Európa szerte mind városi, mind vidéki területeken.
A Szövetség számos területen dolgozik annak érdekében, hogy felemelje szavát a kerékpárosok érdekében. Biztosítani akarjuk, hogy a közlekedési tervek tárgyalásakor a kerékpárosok érdekeit is figyelembe vegyék.
Az Európai Kerékpáros Szövetség egyik tevékenysége, az úgynevezett "Városok a kerékpárosokért" program, mely a kerékpárbarát városok hálózata.
A cél az, hogy e városokban megszerzett tudás eljusson valamennyi, a programban érdekelt városhoz. A programban 10 város vesz részt, és büszkén jelenthetjük, hogy ma Gödöllő, egy Budapest közeli város is bejelentette csatlakozási szándékát.
A 10. találkozónk megrendezéséért köszönetet mondunk a Portugál Túrakerékpárosok Szövetségének, és egyben gratulálunk az első nagy sikerhez, miszerint Lisszabon polgármestere bejelentette, hogy kerékpárutakat építenek a városban. Azok, akik a repülőtérről kerékpáron érkeztek megerősítik, hogy nagy szükség van ezekre az utakra.
Európa és a világ is egy nagy átalakulás folyamatában van. Pár nap múlva kezdődik az UNCED konferencia Rio de Janeiroban, ahol a világ összes országa tárgyalóasztalhoz ül, hogy egy olyan fejlődésben állapodjanak meg, mely figyelembe veszi a szűkös forrásokat, és csökkenti a kibocsátott szén-dioxid mennyiséget.
Legjobb kívánságainkat küldjük az államok vezetőinek, és esedezünk, hogy vegyék figyelembe a kerékpárt, mint alternatív közlekedési eszközt, mely összeköti délt északkal, nyugatot kelettel.
Európában is változások zajlanak. A Maastricht-i egyezmény az Európai Közösség gazdasági fejlődését fogalmazza meg. Nagyon fontos, hogy Európa közlekedési rendszere sokkal nagyobb szerepet, teret adjon kerékpárnak, mint ezideig.
Jelenleg egy programon dolgozunk, amely a vasút és a kerékpár kombinált közlekedési módját dolgozza ki az Európai Közösségnek. Örülünk, hogy itt lehetünk Lisszabonban, ahol ezidőtájt a Közösség Miniszterei is tartózkodnak, és reméljük, hogy üzenetünk ezúton is eljut hozzájuk.
Az Európai Kerékpáros Szövetség ( ECF ) rendezésében elkövetkező nagyobb nemzetközi események 1992/93-ban.
1992 szeptember 13-17, Montréal, Québec, Canada
A Velo-City ( Európai Kerékpárosok Szövetsége rendezte találkozó) és a Pro Bike ( Amerikai Kerékpárosok Szövetsége rendezte találkozó) Vélo Mondiale címmel erre az időszakra a világ kerékpáros találkozójában eggyé olvad.
1992 október 16-17, Nakskov, Dánia
A Cities for Cyclist Programban szereplő városok, érdeklődő szervezetek éves találkozója, Gödöllő is jó lenne, ha képviselve lenne, mert a vendégváró város hasonló léptékű, mint Gödöllő
1993 május 13-16, Brno, Csehország
Az Európai Kerékpáros Szövetség 1993. évi találkozója
Rendezi a Cseh-szlovákiai Közlekedési Klub, szervező Jiri Ruziska
1993 szeptember 6-10, Nottingham, Egyesült Királyság
Velo-City Konferencia, ismét meghirdetik az előadói díjat, ha van témára javaslatunk június végéig le kell adni Oliver Hatchnak.
A Szövetség 10. közgyűlése még a következő témákról tárgyalt:
1. A Velo-Mondialera az eddigi fejlemények szerint 300 ember jelentkezett be előzetesen, 50 pedig már véglegesen. Eleddig 24 országból van már jelentkező, és 105 előadót várnak.
A konferencia mottója " Kevesebb szó, több tett. "
Ez a kissé mammut méretű konferencia leghatásosabb cselekedete lehet, ha sikerül egy olyan akciócsoportot megszervezni, amely az ország, és a földrészek közötti politikában tud a kerékpározás elterjesztéséért agitálni. A kanadai kormány felvállalta, hogy az Egyesült Nemzetek tárgyaló asztalánál a kerékpározás ügyének szószólója lesz.
A konferenciára ki akarják adni a " State of the Bicycle" címmel a világ kerékpáros helyzetét. A kérdőív kitöltését mindenképpen vállaljuk, ha magán a konferencián jelen nem is tudunk lenni.
2. A közép-kelet-európai közlekedési politika címmel a régiónkból jelen levők egy kis munkacsoporton beszélték el a helyzetüket. Észtországban még az alapanyag sincs meg sem utak, sem tárolók építéséhez. Oroszországban 29 különböző kerékpáros szervezet létezik, amelyeket lassan sikerül csak a mindennapi közlekedés irányában elmozdítani, lévén, hogy túrázók. A kemény hideg tél nagy akadályt jelent a mindennapos kerekezésben, és az anyagi erőforrások hiánya ugyancsak fennáll.
A csehszlovákiai helyzet már határozottan jobb, ami az alapvetéseket illeti, mert szinte valamennyi nagyobb városnak megvan már a kerékpáros tanulmányterve. A közvélemény környezeti tudatossága nagyon kicsiny, még nem döbbentek rá a cseh, szlovák emberek, hogy a levegő, a víz, a talaj mennyire szennyezett, így a tudatos kiállás is hiányzik a környezetbarát közlekedés mellett, egynémely környezetvédő szervezeten kívül. A környezet iránt érzett felelősség dolgában mi magyarok sem büszkélkedhetünk.
3. A Bringa munkacsoport teljes jogú tagjává vált az ECF-nek. Ennek feltétele az évi tagdíj fizetése, és egy összekötő személy kapcsolattartása a szervezettel. Tagjai lettek még az Európai Kerékpáros Szövetségnek a Valencia en Bici (spanyol kerékpáros, környezetvédő csoport) és a BEMI (kerékpáros, eszperantó világszervezet).
4. A szövetség az adózási deklarációt tárgyalta meg.
Alapvetése az, hogy az autó használatának sokkal nagyobbak a társadalmi költségei, mint a használatához fűződő esetleges nyereségek, ami így társadalmi támogatást jelent az autózók számára. Ezért sürgeti, hogy az autós fizesse meg az autózás teljes költségét, környezeti kártételét. Ne támogassák a vállalati kocsik használatát, ne lehessen ingyen parkolni a városokban. Az utak használatának ára legyen, amelyet természetesen a kerékpárosnak is, arányosan meg kell fizetnie.
5. Megvitatásra került a szövetség munkaprogramja és stratégiája. Tovább folytatódik a Velo-City konferenciák sora, a politikai szféra meggyőzése, a közös munka erősítése az Európai Közösség vezetőivel.
6. Városok a kerékpárosokért munkacsoportban nem véletlenül sok közép-kelet európai résztvevő jelent meg, főleg a belépés lehetőségét firtatva. A belépés díja a város lélekszáma/100 x 0,5 ECU, de minimum 500 ECU/év, maximum 2000 ECU/év.
Nagy szó volt, hogy Gödöllő, elsőként Magyarországról, és elsőként a régióból jelentkezett a programba. Nagyon előtérbe került így a város, és a program vezetője Wilhelm Hörmann a közelebbi tervekről szeretne részleteket megtudni a város vezetőitől.
A program egyébként sokkal nagyobb reklámozásba kell, hogy kezdjen, mert kevés várost vontak még be a német, az olasz, és a francia területekről.
Az Európai Kerékpáros Szövetség angol vezetőségi tagja az elmúlt év során a várostervezői fórumokon, a politikai találkozókon igen hatékonyan győzte meg angol városokat és már Bristol, York, Leading is jelezte az érdeklődését.
7. A kerékpár és a vasút munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a vasúti társaságokat meg kell győzni a kerékpárszállítás előnyeiről. Ugyanakkor rá kell vezetni arra őket, hogy a kerékpárt szállítani akaró egyben utas is!
Országonként eltérő szolgáltatásokat, eltérő árakat szabnak ki a vasutak, amelyeket egységesíteni kellene. Például Magyarországon a kerékpár csak mint csomag utazhat a vasúton, ellentétben a holland gyakorlattal, ahol az utas a kerékpárjával szállhat fel a vasúti kocsiba, külön procedúra nélkül. A díjszabás is igen sokszor ellentmondásos. Olaszországban az egy kilóra vetített szállítási költség sokkal kisebb az autónál, mint a kerékpárnál, ez ellen nemzetközi kampányt kezdeményeznek.
A jövőben nagy előrelépés lehetne, ha a kerékpárszállítással kapcsolatos információk egy nemzetközi hírlevélben rendszeresen megjelennének, így nagy segítséget kapnának a kerékpáros túrázók. Ebben a csoportban hangzott el az is, hogy a La Manche csatorna alatt, a jövőre elkészülő vasúthálózaton lehet majd kerékpárt szállítani. Azért azonban még nagy harcokat vív az ECF, hogy a kerékpáros maga állhasson be kerékpárjával a szállító járműre, és ne kelljen csomagként feladnia a kerékpárt.
Mindent összegezve igen hasznos betekintést kaptunk ez alatt a három nap alatt a nemzetközi kerékpáros tevékenységekbe, és mint az Európai Kerékpáros Szövetség tagja a jövőben folyamatosan kapjuk a programokkal kapcsolatos információkat, melyeket azonnal a kerekes társadalom számára is biztosítani fogunk.
Bringa munkacsoport

S. Nagy Andrea


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.