kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A BKV intézkedései a légszennyezés csökkentésére

Budapest légszennyezés tekintetében ismert módon rossz helyzetben van a legtöbb európai nagyvároshoz képest. A légszennyezés fő előidézője a közúti forgalom melynek összes szennyezőanyag-kibocsátásában a BKV csak mintegy 4 százalékban részes, de ez a részarány egyes intenzív autóbusz forgalmú (belvárosi) területeken és időszakokban (csúcsforgalom) lokálisan jóval több is lehet. Ezért a BKV-nak a levegőtisztaság védelmében tett intézkedései a főváros szempontjából ugyancsak jelentősnek tekinthetők.Ezek az intézkedések a BKV szerény anyagi lehetőségei ellenére különböző irányokban, de összehangoltan folynak. Ezek költséges nagyvonalú fejlesztések területét (pl. jó minőségű nyugati motor, gázmotor) éppúgy átfogja, mint a szerényebb eredményeket hozó, a mindennapi üzemeltetésben olcsón alkalmazható módokat.
1. Szívómotorok felszerelése turbófeltöltővel
A BME által kikísérletezett átalakításokkal kedvező tapasztalatokat nyertünk.
A koromkibocsátás a negyedére (k = 0,4 m-1értéke) csökken.
A BKV jelenleg 114 db turbófeltöltött motoros buszt üzemeltet, az 1992. évi járműbeszerzésnél 80 db beépítése van előirányozva 1992. évi motorfelújításoknál 70 db turbótöltő beépítését terveztük.
2. Környezetbarát motor bevezetése
A BKV a PHARE Irodához pályázatot nyújtott be környezetbarát DAF motoroknak Budapest belső városában való bevezetésére a holland kormány támogatásával.
A projekt alapkoncepciója 90 db BKV busz felszerelése modern DAF LT 1600 tip. dízelmotorokkal.
A környezettiszta dízel technológia BKV-nál való bevezetése hozzájárul a környezeti levegőben előforduló részecskék, elsősorban korom, aldehidek, és ketonok, NO x (nitrogénoxidek) és szénhidrogének koncentrációjának csökkentéséhez.
A javasolt környezetkímélő motor a DAF turbófeltöltős, 160 kw teljesítményű motorja eleget tesz az Európai Közösség 1994-es előírásainak.
Egy LT 160 G tip. motorral felszerelt busz prototípusát az IKARUS és DAF tesztelte.
Várható, hogy az átlagos tüzelőanyag-fogyasztás 45l/100 km-ről 41 l/100 km-re csökken.
A projektet jóváhagyásra a holland kormány elé terjesztettük.
3. Gázüzem bevezetésére tett erőfeszítések
A BKV elsősorban környezetvédelmi eredmény és üzemeltetési költségcsökkentés elérése céljából 1991-ben kidolgozta egy gázzal működtetendő járműcsoport üzemeltetési programját, az üzemeltetés költségigényét, környezetre gyakorolt előnyeit.
A lehetséges változatok közül a műszaki és gazdasági előnyök-hátrányok mérlegelése után a BKV a Fővárosi Gázműveket is bevonva, a sűrített földgázüzemet választotta.
A költségráfordítások egyrészt a járművekhez, másrészt az infrastruktúrához kapcsolódnak.
A gázüzemre épített járművek tervezett ára IKARUS alváz és felépítmény, nyugati gyártmányú gázmotor, gázfelszerelés és hajtáslánc esetén (113 db szóló és 187 db csuklós busz) összesen 3.187 M Ft.
Az infrastruktúra tekintetében is költségek jelennek meg. Ezek összességükben 521 M Ft-ot tesznek ki.
A gázüzemet a BKV - adóelengedés nélkül is - csak folyamatos támogatással tudja felvállalni.
Ennek ellenére a gázüzem alkalmazása olyan példaértékű környezetvédelmi lépés, amelyről a fővárosnak lemondania nem szabad. Ezért a BKV - mivel program fedezetéhez szükséges pénzforrással nem rendelkezik - külső támogatást próbált megszerezni.
Ilyen források felkutatásában figyelembe fogjuk venni az 1996-os budapesti Világkiállítás előkészítését finanszírozó eszközöket is.
Összefoglalva elmondható, hogy a gázüzem I. ütemének bevezetésével a főváros legszennyezettebb részein az autóbuszok okozta légszennyezés (és zajhatás is) látványosan és eredményesen csökkenne.
4. Tüzelőanyag ellátó rendszer (Jóminőségű adagolók)
Eredeti Bosch adagoló vásárlása.
Az üzemelő darabszám évről-évre való fokozatos növelését anyagi lehetőségeinktől függően tervbe vettük (kb. 200 db/év).
A Jugoszláv IPM gyártmányú tüzelőanyag-befecskendező szivattyúkat fokozatosan váltjuk fel e gyár korszerűbb, ún. negatív karakterisztikájú adagolóival. Ezáltal elmarad a jellegzetes indulási füstpamacs.
A járműpark 95%-a rendelkezik már ezen új típussal.
1991-ben pl. ilyen megtakarítás nyomán mintegy 8,1 millió liter gázolaj égésterméke nem került a levegőbe.
5. Tüzelőanyag kezelése (Kezelés adalékokkal)
Előkísérletet folytattunk le az ESSO cég GEMCONTROL nevű adalékával.
Átlagosan 18 %-os füstkibocsátás és 2,1 %tüzelőanyag fogyasztás csökkenést érzékeltünk.
Egy további vizsgált anyag a BELL adalék volt. 21,5 % füstkibocsátás-csökkentést és átlag 2,5 % fogyasztás megtakarítást érzékeltünk. A nagyüzemi kísérlet lefolytatását mind a BELL, mind a GEMCONTROL adalékkal célszerűnek tartjuk. Ennek finanszírozására pályázatot nyújtottunk be a Budapest Bank "Budapestért" Alapítvány kiírására.
6. Levegőszűrő rendszer
A levegőszűrő rendszer állapota környezetvédelmi szempontból hasonló jelentőséggel bír.
HIFTÁM szűrőbetétből sikeres előkísérlet után már a nagyüzemi kísérlet is elindult. (3000 db)
A füstkibocsátás a szűrő használatával az Armafilt szűrőhöz képest sok esetben kedvezőbb.
Háromnyílású légszűrővel
7. Motorolaj, kezelt motorolaj
KEEKOTE adalék (Tribolin)
A 2db járművel folytatott előkísérlet igen kedvező eredményt hozott.
A kedvező előzetes eredmények nyomán nagyüzemi kísérletet indítunk, amint a szükséges anyagmennyiség rendelkezésünkre áll.
ESSO Disel; ESSO Esolube XD-3 Plus motorolajok
6db járművel 1991. decemberében előkísérlet indult az olajcsere periódus 30 ekm-re való emelésének vizsgálatára.
A kísérlettől kedvező környezeti hatások elérését is várjuk.
8. Kipufogó rendszer
FLUID-KAT katalizátor
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem által kikísérletezett berendezés a jelenlegi kipufogódob helyére beépítve, valamennyi káros összetevő érdemi csökkentésére ígér lehetőséget.
1 db katalizátorral kísérlet lefolytatását március 6-án elkezdtük havonkénti ellenőrzéssel.
9. Hidegindító rendszerek
BERU lángindító
2 darabbal előkísérlet folyik egy éve, meghibásodás nélkül.
QOICK START hidegindító palack
A többi hidegindítóhoz viszonyítva ár tekintetében igen előnyös, ezért alkalmazását fontolóra vesszük.
Közvetett megoldások
Ezek körébe tartozónak tekintjük egyes elavult forgalomirányító és haszonjárműveink modern járművekkel történő felváltását.
10. Energiatakarékos (SPAR) programok alkalmazása a korszerű sebességváltóknál
Megjegyezzük, hogy jelenleg már 844 db korszerű váltót üzemeltetünk. Ez a járműállománynak csaknem felét teszi ki. Ezek energiatakarékos programra való átállítása ebben az évben befejeződik. A ZF sebességváltóknál a vezérlés új generációja jelent meg (EST-18), amely a kapcsolási pontokat optimálisan választja meg és az üzemközbeni elállítódásokat automatikusan kompenzálja.
Összefoglalás
A BKV folyamatosan kutatja és figyelemmel kíséri a környezetbarát üzemeltetés lehetőségét. Meglévő járműparkjával a gyártók, a különféle tudományos és kutató intézetek, a fővárosi szakemberek bevonásával számos kísérletet folytat. Pályázatokkal igyekszik forrást teremteni.
1986-90. közötti időszakban 441,8 millió forintot fordított környezetvédelmi célokra.
Műszaki, szervezési és ösztönzési intézkedései következtében a fogyasztási normákhoz képest rendszeresen évi 15-18%-kal kevesebb tüzelőanyag kipufogási égéstermékével lehet számolni a fővárosban.
Mint a felsorolásból látható, minden környezetvédelmi, illetve üzemeltetési költségmegtakarításra utaló technikai megoldás után érdeklődik, a feltehetően eredményt hozókkal egyedi-, az eredmény beigazolódása esetén nagyüzemi kísérletet bonyolít le.
Sajnos az anyagi források szűkössége miatt saját erőből csak az üzemeltetési költségeit megtérítő megoldások alkalmazására vállalkozhat.
Az új beszerzésű járműveket lehetőségeihez képest korszerűsített hajtáslánccal szerelteti fel (pk, turbófeltöltött motor, takarékprogrammal vezérelt automatikus váltó, csendes, azbesztmentes fékbetétes hátsóhíd stb.). Meglévő motorparkját folyamatosan általában a felújítás ütemében - korszerűsíti.
Fejlesztési elképzelései kidolgozottak, egy részük kísérletekkel is alátámasztott. A gyorsabb haladás akadálya a forráshiány.
A nagyobb volumenű, attraktív eredményt biztosító környezetszennyezést radikálisan csökkentő megoldások (pl. gázüzem) kormányzati, illetve fővárosi szintű anyagi és erkölcsi célirányos támogatás nélkül egyáltalán nem vagy csak részben és igen lassú ütemben valósítható meg.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.