kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Idézetek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának jelentéséből

Az alábbiakban szó szerint idézzük a "Jelentés az Országgyűlés számára az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának állásfoglalásáról a kormány tevékenységéről (1990-1992) szóló beszámolóval kapcsolatban (6416. szám)" című dokumentum néhány megállapítását.
"A környezetvédelmi mozgalmak akcióik révén a rendszerváltoztatás előkészítésének fontos tényezői voltak. Részben ebből következően is szinte valamennyi párt programjában kiemelkedő hangsúlyt kapott a környezet ügye."
"A végrehajtás során és a törvényhozói gyakorlatban azonban az tapasztalható, hogy a környezet ügye háttérbe szorul, a környezet érdekeinek képviselete — a kialakult erőviszonyok miatt — nem megfelelő.
A természeti erőforrások védelme, a velük való ésszerű gazdálkodás, különös tekintettel a kormányprogramban deklarált környezetfilozófiára, a kormány környezetpolitikájának átgondolását és megváltoztatását igényli.
Meggyőződésünk szerint a környezet állapota alapvetően befolyásolja a mindenkori gazdasági program hatékonyságát és eredményességét."
"A Környezetvédelmi Bizottság ... nem kívánja a felelősséget kizárólag a kormányra hárítani, az Országgyűlés egészének, a Kormány és ellenzéki pártokénak egyaránti felelősségére hivatkozik. Sajnálattal kénytelen megállapítani azt a tényt, hogy a környezeti érdekeket érvényesítő módosító indítványai sok esetben azoktól a pártoktól sem kaptak támogatást, amelyek tagjai a Bizottságban a javaslatokat előterjesztették, egyhangúlag támogatták. Gyakran gazdasági érdekekkel indokolják a környezetvédelmi követelmények elutasítását. Ez a rövidlátás szem elől téveszti azt a tényt, hogy a felzárkózás Európához nem csak a politika, a gazdasági-pénzügyi intézményrendszerek, mechanizmusok — gyakori áldozatokkal járó — modernizálását követeli meg, hanem nélkülözhetetlen eleme a környezetvédelem európai színvonalra emelése, ami egyben mindinkább a gazdasági versenyképesség feltételévé válik.
Szinte érthetetlen, hogy azok a képviselők, akik számtalanszor hangoztatják elkötelezettségüket a nemzetért, népért, nem támogatják azokat az intézkedéseket, amelyek a nemzet életfeltételeit biztosító környezetvédelmi beavatkozásokat jelentenek. Hasonlóképp megmagyarázhatatlan, hogy azok, akik az állampolgári, nemzetiségi jogokat hangsúlyozzák, úgy tűnik, mintha a környezetvédelemben rejlő polgári jogok jelentőségét nem ismernék fel."
"Távlatilag az egész emberiség léte, közvetlenül népünk egészsége, az utánunk következő nemzedékek elfogadható életfeltétele függ attól, hogy radikális intézkedések történjenek az ország mind kritikusabbá váló környezeti állapotának javítása érdekében. Az ország polgárai, népe a terméketlen csatározások és viták helyett konszenzust, együttműködést vár ettől az országgyűléstől a legégetőbb, legsúlyosabb problémák megoldásában. Bizottságunk meggyőződése az, hogy épp a környezetvédelem lehet egyike azoknak a területeknek, amelyeken az érdekek azonosságának helyes felismerése nyomán lehetséges, a problémák súlyának, életbevágó jellegének belátása alapján pedig szükséges a pártok közötti konszenzus és a felelősségteljes gyors, alkotó együttműködés."
Budapest, 1992. szeptember 15.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.