kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Gördülő országút és robbanó indulatok Budafokon

A Lélegzet 92. május-júniusi számában örömmel üdvözölték a "gazdaságos, praktikus, gyors, környezetkímélő, tehát mindenki számára előnyös szállítást" az ún. kombinált fuvarozási módot, amely lehetővé teszi, hogy az áru a kamionnal együtt vonaton tegye meg az út egy részét. Megjelent a 94/1992/VI.10.sz. kormányrendelet, amely 1992. június 5-től 90%-os fuvarozási járműadó-mentességet biztosít azoknak a külföldi fuvarozóknak, akik a Budafok-Háros vasúti terminálra a déli határátkelőhelyektől közúton fuvaroznak árut.
Ez év tavaszán a MÁV 10 millió forintos költséggel vasúti kamion-átrakót rendezett be a Budafok-Háros vasútállomáson (ROLA terminál), és napi 72 db TIR CARNET-val rendelkező külföldi kamion fogadására, vámkezelésére és vasúti elszállítására rendezkedett be.
A menetrend szerint a kamionokat naponta (vasárnap kivételével) két fordulóban (hajnalban és este) 18-18 kaminont szállító ROLA szerelvénnyel szállítják el az ausztriai Wels állomásra, majd onnan ugyancsak két ROLA szerelvénnyel 18-18 kamiont hoznak (délután és éjszaka) a Budafok-Háros terminálra. A kamionok tehát délről "lábon" érkeznek a terminálra, és az Ausztriából ideszállított gépjárművek is keréken folytatják útjukat a déli határok felé.
A terminálon a szállítási feltételek megteremtését a MÁV végzi, a szállítások megszervezéséért a Hungarocombi kft. felelős. A MÁV illetékesek ígérete szerint a Budafok-Háros állomás csak ideiglenesen, és csak kamion átrakóként működik, és nem lesz kamionparkoló szerepe. A kamionparkoló a Nagykőrösi úton van, ahonnan — az igéretek szerint — a ROLA szerelvények menetidejének megfelelően, szakaszosan indítják a kamionokat a terminálra. Tekintve, hogy a terminál Magyarország és Ausztria között a Budafok-Háros vasútállomásra helyezett határállomásként szerepel, itt a határ vámkezelési, vám- és pénzügyőri feladatokat is el kell látni.
Gördül a botrány Budafokon
A lakosság a kerületben berendezett terminál működésének beindítását elemi erejű felháborodással fogadta. Tiltakozó akciók indultak, amelyhez a kerület egyes jelentősebb társadalmi és politikai szervezetei is csatlakoztak.
A hazai kormányzati és nem kormányzati természet- és környezetvédelmi szervek, szervezetek hosszú ideje javasolják és követelik a bel- és külföldi kamionok közúti forgalom helyett azok vasúti szállítását és örömmel üdvözlik a "gördülő országút" első hazai magvalósulását. Miért tiltakoznak mégis a XXII. kerületiek?
A terminál kerületi működését lehetővé tevő kormányrendelet a kerület lakosságát és önkormányzatát kész tények elé állította. A legrosszabb antidemokratikus hagyományoknak megfelelően az érintettek teljes kihagyásával született a döntés.
A rendelet egyébként egy súlyos ellentmondást is tartalmaz. Ugyanis a rendelet szerint kedvezmény csak azt a fuvarozót illeti, aki a határátlépés helyétől "legfeljebb 70 km távolságra levő vasúti terminálra (belvizi kikötőbe) közúton fuvaroz". Ugyanez a rendelet mégis Budafok-Hárost nevezi meg terminálnak (a határtól több mint 200 km-re).
A kamionátrakó létesítéséről kezdetben a lakosság különböző, egymásnak is ellentmondó, vagy félrevezető újságcikkekből, egyes önkormányzati képviselők különféle érdekektől vezérelt, ellentmondó nyilatkozataiból értesült, amelyek nyomán ellenőrizhetetlen híresztelések, rémhírek kaptak lábra. Az érintett polgárokat senki sem méltatta arra, hogy időben korrekt tájékoztatást kapjanak.
A MÁV átiratában tájékoztatta az önkormányzatot a terminál létesítéséről. Az átirat alapján az önkormányzat áprilisi határozatában tudomásul vette a kamionátrakó működését, de tiltakozott az ellen, hogy a kamionok az állomást a Nagytétényi út felől közelítsék meg. A terminál tudomásul vétele ellenére májusban a kerületi Extra újságban, egy teljesen zavaros cikkben felszólították a kerület lakosságát, hogy "minden lehető fórumon tiltakozzanak a MÁV eredeti tervének megvalósítása ellen". Ebben a helyzetben vette kézbe a lakosság tájékoztatásának, és akcióinak szervezését a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület. Egyesületünk által július 10-re szervezett nagy létszámú lakossági fórum a viharos tiltakozás jegyében zajlott le.
— a lakosság joggal tiltakozik a kamionoknak a Nagytétényi úton való közlekedése, a terminálnak ez úton történő megközelítése ellen, (rezgés, zaj, levegőszennyezés). Legnagyobb nehézség kamionokkal ráfordulni a terminálra vezető szűk útra. Az amúgy is túlzsúfolt Nagytétényi út közlekedése ez okból esetenként megbénul.
— A lakosok a fórumon — de a MÁV illetékeseivel való más találkozókon is — kétségbevonták létjogosultságát a fővárosba telepített kamionátrakónak. (Az önkormányzat ez ellen sajnos nem emelt kifogást.) Követelménynek tekintjük, hogy a gördülő országút határtól határig gördüljön (osztrák, svájci mintára). A fővárosba telepített kamionátrakók csak vonzzák a fővárosba a kamionokat.
— A fenti meggondolás alapján a lakossággal együtt vetjük el, hogy a Budafok-Háros terminálra az ellenkező oldalról, a még épülő 6-os út felől építsenek bekötő utat. (Az önkormányzat határoztában sajnos ezt a megoldást javasolta.) A MÁV illetékeseivel történő későbbi megbeszélések alkalmával kiderült, hogy ennek a bekötő utnak a megépítése több, mint 80 millió forintba kerülne. A MÁV-nak viszont csak 15 millió forintja van erre a célra. Felmerült egy déli határközeli terminál építésének gondolata Szeged-Kiskundorozsma térségében. Ebben az esetben a MÁV pénze az új kamionátrakó megépítéséhez kell.
— Bizonyosnak vehetjük: ha a terminál működése állandósul a kerületben — a kamionosok közismert űzelmei következtében — meghatározott közegészségügyi és közbiztonsági vszélyhelyzet termelődik (kábítószer, prostitúció, bűnözés). Ez a helyzet sajnos már valósággá vált a Nagykőrösi úti kamionparkoló térségében.

— Meddig működik a kerületben az ideiglenes jellegűnek ígért terminál? A lakossági követelések ebben a kérdésben csúcsosodtak ki. Követeltük az ideiglenesség konkrét időpontjának meghatározását (a kormányrendeletben szó sincs ideiglenességről). Számunkra az is bizonyos volt, hogy a MÁV állomás frekventált helyszine miatt a terminált végleges szándékkal építették ki. Ugyanis : itt van a közúti kapcsolat az M0-ás híddal és kőrgyűrűvel, a vasút a terminállal, itt van a Duna a Háros-szigeten megépíteni tervezett konténer-kikötővel (un. RORO kikötővel) és közel a világkiállítás helyszíne. Adottak tehát a szállítás lehetőségei.
Számunkra a legfelháborítóbb a Háros-szigeten építendő konténerkikötő elképzelése volt. Utánajártunk, bebizonyosodott: a szigeti RORO kikötő megépítéséről a nyilvánosság teljes kizárásával osztrák vállalkozókkal folytattak tárgyalásokat. Elkészültek a tervek, és próbafúrásokat végeztek a sziget elején levő honvédségi területen. Egyesületünk már egy évvel korábban elindította a sziget védetté nyilvánításának javaslatát. A sziget egyik végére már most is rátámaszkodik — a más szempontból is hibás helyre épített M0-ás híd, most pedig a másik végén a konténerkikötő lenne. Ebben az óriási harapófogóban a világon egyedülállóan páratlan természeti kincs, a magyar őserdő, a háros-szigeti leendő bioszféra rezervátum ősszőlősével, növény- és állatvilágával végveszélybe kerül.
Az osztrák fél azóta visszalépett, a RORO kikötő pedig megépül a kerületben másutt.
További akciók és a fordulat kérdőjelekkel
Felszólítottuk a kerület társadalmi és politikai szervezeteit, segítségül és csatlakozásra kértük őket. A jelentősebb szervezetek közös fellépéssel, egységesen támogatják az akciókat. Egyes pártok képviselőiken keresztül kiemelkedő segítséget adnak, mások hallgatnak. Nyílt levelet fogalmaztunk a MÁV vezérigazgatójához, amelyet több minisztériumhoz, az MTI-hez, fővároshoz és a kerületi önkormányzatokhoz juttattunk el. A levél szövegét plakátokon, szórólapokon és a kerületi médiákon keresztül a lakossággal is ismertettük. Tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményeztünk a terminálnak kerületünkből történő eltávolítására, valamint demonstrációt terveztünk a kamionok útvonalának ideiglenes elzárására. A lakosság bizalmatlansága a terminál június eleji beindítása óta sem csökkent. Haragjukat táplálja az is, hogy a kamionok nem mindig a Nagykőrösi úti parkolóból érkeznek, hanem a határtól közvetlenül a kerületbe jönnek. A szombaton késve, vagy vasárnap érkező gépjárművek kénytelenek a hétfői szállításig a főútvonalon, vagy mellékutakon várakozni. Az eltévedten bolyongó kamionok is színezik a képet és szítják a lakossági nyugtalanságot. A közlekedés rendjének fenntartásában a helyi rendőrség ezideig példásan helyt állt. Ott vannak minden kamionszállítmánynál, és a vasúti rendészettel együttműködnek a közrend fenntartásában. Való, hogy a közbiztonság a terminál működésének következtében még nem romlott, de a lakók beszámolói szerint kétes elemek már feltűntek az állomás körül. Az illetékeseket szemmel láthatóan meglepte a heves lakossági ellenállás. A terminál elleni kerületi kezdeményezéseket többen is úgy szeretnék feltüntetni, mint az általános közérdek és a helyi érdek összeütközésének következményét. Ebbe a tévedésbe esett a június 30-án a kerületbe látogató Demszky Gábor főpolgármester űr is, aki szerint a történtek "tipikus példája az országos és helyi érdekek ütközésének". Az eddigiekből is remélem kitűnt, hogy teljesen másról van szó. A közérdekként feltüntetett terminál működtetése a kerületben álközérdek. A valódi országos érdek nem az, hogy a terminál a fővárosban működjék. A legnagyobb erőfeszítéssel sem lehet országos érdekkel magyarázni, hogy a déli határszélről érkező kamionok a fővárosig több, mint 200 km-en keresztül végigdübörgik és szennyezik a fél országot. A valódi országos érdek az, hogy a déli határhoz minél közelebb létesüljön a kamionátrakó. Ez egyúttal a MÁV érdeke is, hiszen a vasút bevétele a megtett kilométerekkel arányosan növekszik. Az ügyben fordulatot hozott az augusztus 13-i találkozó, amelyen a MÁV és az egyéb érintett hivatalok illetékesei és a lakosság képviselői vettek részt. Itt elhangzott, hogy korábban a főváros kötelezte a MÁV-ot egy új terminál terveinek a kidolgozására. A MÁV az új átrakót Szeged-Kiskundorozsma térségében építi ki. A távolság megnövekedése miatt új ROLA szerelvények beállítása szükséges. Vizsy Ferenc, a MÁV Budapesti Igazgatóságának üzemeltetési igazgatóhelyettese bejelentette, hogy a szerelvények beszerzésétől függően 1993. május 31-én, vagy legkésőbb december 31-én felszámolják a Budafok-Háros nemzetközi tranzit terminált, és működését Kiskundorozsmára helyezik át. A Budafok-Háros terminál csak a belföldi kamionok elszállítását fogja végezni, ezek száma pedig csak a töredéke a nemzetközi kamionok mennyiségének.
Teljesültek a lakossági követelések?
Győztünk, vesztettünk, vagy csak józan kompromisszum született? Ennek eldöntését bízzuk az időre. A fő kérdés így is úgy is megmaradt: Hogyan közelítik meg a belföldi kamionok a terminált? A Nagytétényi út felől? Kezdődik előlről a lakossági tiltakozás? A 6-os út felől? Lesz-e pénz a bekötőút megépítésére. A probléma végső megoldásához akár mégeyszer leírhatjuk: A kamionátrakót a fővárosból ki kell telepíteni!
Horgas Lajos
Zöld Jövő Környezetvédelmi EgyesületJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.