kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Városi Biciklizés Barátai rövidtávú tervei avagy küzdelem pénz és infrastruktúra nélkül

A "Városi Biciklizés Barátai" kerékpáros érdekvédelmi és környezetvédő szervezet, amely lényegében anyagi támogatás nélkül küzd, elsősorban a (fő)város kerékpárosainak érdekeiért és a lokális környezeti ártalmak ellen. Anyagi és infrastruktúrális lehetőségek híján dolgozni persze nem érdem, nem is kellemes állapot, elsődleges célunk mégsem a "biztos anyagi alapok" mindenekelőtti megteremtése. Alapító nyilatkozatunkban megfogalmazott céljainkat (a KRESZ módosítása a biciklisek védelmében; a fővárosi tömegközlekedési eszközökön, elsősorban a metrón, néhány busz- és villamosjáraton a kerékpárszállítás lehetőségének megteremtése; biciklitárolók építésének ambicionálása, tiltakozás a budapesti kamionközlekedés és az autók járdán parkolása ellen, bicikliutak építésének elősegítése, és az erre szánt összeg feletti társadalmi kontroll megteremtése) elsősorban szellemi tőkénk, kapcsolataink és szervezőkészségünk segítségével szeretnénk megvalósítani. A közeljövőben terveket és tanulmányokat fogunk készíteni a kerékpárszállításhoz, a KRESZ módosításhoz és a kamionmentes városi forgalom kialakításához.
Javaslatot teszünk többszáz elkerülő és alternatív útvonalat előjelző tábla kihelyezésére a városi kamionközlekedés csökkentése érdekében. Ugyanígy a már meglevő, de véleményünk szerint nem kellőképpen "propagált" fővárosi kerékpárutak jobb kihasználására. Tapasztalva az államigazgatás és a helyi hatalom gyakran ellenérdekelt, ráadásul — tisztelet a kivételnek — még mindig rendkívül bürokratikus apparátusát, benyújtott terveink sorsát fokozott figyelemmel kísérjük. Udvarias mellébeszélés helyett legfeljebb ellenérveket várunk, amiket igyekszünk megcáfolni.
Minden ügyben megpróbálunk együttműködni a velünk azonos érdekű lakossági csoportokat képviselő szervezetekkel a lehető legszélesebb társadalmi bázis megteremtésének érdekében.(Például a fővárosi járdák autómentesítésének tervén dolgozva fel szeretnénk venni a kapcsolatot a mozgássérültekkel, a nagycsaládosokkal, az idősekkel és a városvédőkkel, hiszen közös érdekünk a nemcsak forgalomtechnikailag, környezetvédelmileg de erkölcsileg is elfogadhatatlan állapotok megváltoztatása.) Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk, szervezzük és felkaroljuk a helyi társadalmak (utcák, lakótelepek) környezettudatos mozgalmait. Szeretnénk a kamionközlekedéssel, egy helyi gyár környezetszennyezésével, zajártalmával vagy bármi egyébbel szemben környezettudatossá váló (vagy változtatható) polgárokat megismertetni a környezetvédelem ideológiájával, elméletével és gyakorlatával is. Ilyen "projektünk" az Űbuda lakótelep kamionforgalma ellen szervezett demonstráció. Az ottlakókat nemcsak konkrét céljaik megvalósításában segítjük, de más társadalmi szervezetek környezetvédelmi propagandaanyagainak terjesztésével (pl: Tapossa laposra, Ültess fát utódaidnak, stb.) fel szeretnénk kelteni bennük a természet iránti tisztelet és szeretet némileg elhalványult érzését.

Nagy súlyt fektetünk a polgár és a hatalom (hatalmi gépezet) közötti írásos kommunikációra. Véleményünk szerint nemcsak a puha diktatúrákban, de a demokráciákban is az érdekérvényesítés hatásos eszköze a javaslattevő, tiltakozó és számonkérő "állampolgári levél", amellyel állásfoglalásra — kellő példányszám esetén — akár cselekvésre kényszeríthető a hivatal. (Ezért bíztatjuk tagjainkat, szimpatizánsainkat és minden környezettudatos polgárt, hogy írjon Kálnoki Kis Sándornak a kerékpárút-fejlesztésre szánt költségvetési pénzek, az elviselhetetlen kamionforgalom, vagy Demszky Gábornak a lassan állandósuló budapesti szmog és a gyalog, tömegközlekedési eszközökkel vagy kerékpárral közlekedőket sokadrendű állampolgárrá degradáló fővárosi gépkocsiforgalom ügyében.)
Eddigi tevékenységünk sikereként könyveljük el, hogy klubunk néhány neves közéleti személyiség érdeklődését is felkeltette, akik — tagként vagy szimpatizánsként — hajlandók együttműködni velünk a kerékpáros érdekvédelemben és a környezet megóvásában. Biztosak vagyunk abban, hogy szimpátiájuk nemcsak klubunknak, hanem általában a kerékpározás és a környezetvédelem ügyének is szól. Ahogy minden tagunkat és "regisztrált szimpatizánsunkat", őket is folyamatosan el fogjuk látni információkkal és konkrét javaslatokkal, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy közülük néhányat talán politikusként is támogatandónak és megválaszthatónak tartanak majd. Ezek után álljon itt az idei év hátralévő részének vázlatpontokba szedett cselekvési programja. Terveink megvalósításához továbbra is minden szakértői, politikusi vagy magánemberi segítséget, javaslatot szívesen fogadunk.
1. Tárgyalás a MÁV-val a kulturált vasúti kerékpárszállítás lehetőségének megteremtéséről, különös tekintettel Budapest vonzáskörzetére és a népszerű kirándulóhelyekre.(A Bringa Munkacsoporttal közösen.)
2. Javaslattétel a fővárosi önkormányzat Közlekedési osztályának a már meglévő budapesti kerékpárutak környékén figyelemfelkeltő jelzőtáblák kihelyezésére. Előreláthatólag kb. száz konkrét cím.
3. Javaslattétel a fővárosi önkormányzatnak és a Közlekedési Hírközlési és Vízgazdálkodási Minisztériumnak a Budapestet elkerülő M0-s körgyűrű kivezető és bekötő útjainak környékén, a kamionsofőröknek a várost kikerülő útról tájékoztató jelzőtáblák elhelyezésére. (Terveink szerint a Zöld Jövővel közösen.)
4. Tárgyalás a BKV-val a Gödöllői, Csepeli Héven és a 2. és 3. metróvonalon a kerékpárszállítás feltételeinek mielőbbi megteremtéséről. (Véleményünk szerint a javasolt "szolgáltatásbővítés" nemcsak a kerékpárosoknak, de a kismamáknak, nagyobb csomagot szállítóknak és a mozgássérülteknek is könnyebbséget jelentene.)
5. Tárgyalás a Közlekedési, Hírközlési és Vízgazdálkodási Minisztériummal valamint az ORFK-val a KRESZ néhány, kerékpárosokat érintő pragrafus módosításának lehetőségéről. (Javaslatunk röviden: kikerülési távolság növelése, további városi sebességkorlátozások, az egyirányú utcákban a kétirányú kerékpár-közlekedés jogszabályban rögzítése.)
6. Szommer Ferencnek, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium kabinetiroda-vezetőjének "A kerékpáros közlekedés lehetőségeinek fejlesztéséről" szóló, nemrégiben elkészült kormány előterjesztésének a támogatása. Az abban leírtakkal egyetértésben újabb — elsősorban vállalkozói vagy alapítványi — pénzügyi források felkutatása a kerékpárút-hálózat és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére. Egyben továbbra is figyelemmel kísérjük a közlekedési tárca törekvését, amellyel az útalapból a kerékpárút fejlesztésre szánt pénz egy részét másra kívánják felhasználni. Folytatjuk a tiltakozó aláírások gyűjtését, figyelemmel kísérjük a most készülő pályázati rendszer "elosztó mechanizmusát", és igyekszünk jónéhány önkormányzatot — pl. a fővárosit is — rávenni arra, hogy igényeljen minél többet a kerékpárútak fejlesztésére szánt pénzekből, természetesen bevonva saját erőforrásait is.
7. Külföldi — elsősorban olasz és holland — szakirodalmat fordítunk, és szeretnénk a nálunk is hasznosítható ötleteket népszerűsíteni.
8. Tervet dolgoztunk ki a budapesti — legelsősorban a belvárosi — járdák autómentesítésére, amit hamarosan eljuttatunk Demszky Gábornak. A főváros, a kerületek és minden érintett (mozgássérültek, vakok és gyengén látók, nyugdíjasok, nagycsaládosok, városvédők, érdekelt presszók és boltok tulajdonosai) alapítványt szeretnénk létrehozni. Ahol lehetséges virágtálakkal, jobb híján pedig korláttal vagy betonkúpokkal kell megvédeni a gyalogosok utolsó nagyvárosi menedékét, a járdát.
9. Tiltakozunk a fővárosi kerékpárosok egyik paradicsomának, a Városligetnek az autóforgalma ellen. Ez ügyben levelet írtunk az érintett kerület polgármesterének. Eddig is tilos volt a ligetben gépkocsival közlekedni, de néhány hónapja ismét elvi önkormányzati döntés született a motoros járművek teljes kitiltásáról. Jelenleg "érdembeli" válaszát várjuk. Ha nem sikerül eredményt elérnünk — kiemelt zöldterületről lévén szó — a főváros segítségét kérjük. Ha ők sem intézkednek, tiltakozó demonstrációt szervezünk.
10. Részt veszünk a Bringa Munkacsoport és a "Kerékpárosan szép az élet" alapítvány budapesti kerékpárúthálózat felmérő és javaslattevő akciójában. Mi is elvállaltunk néhány kerületet, ahol megnézzük, melyek a kerékpár-közlekedésre átalakítás nélkül alkalmas, vagy kis befektetéssel átalakítható útszakaszok. Javasolni fogjuk ezekről a tehergépjármű-forgalom kitiltását és az autóforgalom csillapítását. Ajánlatainkat elküldjük minden illetékesnek és kerékpárút-térképeket készítő cégnek is. Ez utóbbiaknak javasoljuk, hogy következő kiadványaikban ajánlott útvonalként tüntessék fel a kiválasztott, kerékpározásra alkalmas utakat.
Bóday Pál Péter
A V.B.B. levélcíme: Budapest, Polgár u. 3. 1/1. 1033 (Gyenge Zsolt), de fel lehet venni velünk a kapcsolatot telefonon is: 1 327-392 (Bányai Csilla).
Tagdíjunk napi 1, vagyis évi 365 Ft. Pénzúnket egyetlen támogatónk Magyar Közlekedési Klub bankszámláján elkülönítve tartjuk. (MHB 32-88880-21 099). Ide várunk esetleges anyagi támogatást is, V.B.B. jeligére. Amennyiben kifejezetten valamelyik konkrét célunk megvalósítására szánja támogatását, kérjük jelezze, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.