kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A környezetvédelmi tárca a kamionokról

A Magyar Közlekedési Klub az alábbi kérdéseket intézte Keresztes K. Sándor környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterhez a nehéz tehergépjárművek környezetszennyezésével kapcsolatban:
1. A KTM-nek milyen adatok állnak rendelkezésére a nehéz tehergépjárművek környezet- és egészségkárosító hatásairól, és milyen további vizsgálatokat tervez ezeknek az adatoknak a pontosítására, illetve kiegészítésére?
2. A KTM-nek milyen javaslatai vannak a nehéz tehergépjárművek környezetszennyezésének csökkentésére, és hogyan kívánja megvalósítani azokat?
3. Az országgyűlés soron következő költségvetési vitája során a KTM milyen álláspontot kíván elfoglalni a bel- és külföldi nehéz tehergépjárművek adóztatásának kérdésében?
4. Van-e lehetősége a KTM-nek arra, hogy a nehéz tehergépjárművek miatt kárt szenvedett állampolgároknak jogi vagy egyéb segítséget nyújtson ahhoz, hogy kártérítést kapjanak?
5. A külföldi tehergépjárművek adójából ebben az évben a Környezetvédelmi Alapba befolyó 600 millió forintot milyen célokra kívánják felhasználni?Jelen1eghol tart ennek az összegnek a felhasználása?
A KTM válasza:
1. Az egészségkárosító hatásokkal a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe tanozó szakintézmények foglalkoznak A KTM az adott területekre meghatározott levegőminőségi értékek túllépésének megakadályozására törekszik az emisszió korlátozásával. A gépjárművek emiszió-kataszterére a nemzetközi módszerek (Coriner) adaptálását tervezzük a közlekedési tárca szakintézményeinek bevonásával.
2. A KTM szorgalmazza, hogy a gépjárművek forgalomba helyezésének és tartásának környezetvédelmi köve
telményeit korszerűsítsék az EK szabályozással analóg módon. A KHVM dolgozik az új szabályokon.
3. A külföldi gépjárművek adójával kapcsolatban környezetvédelmi megfontolásból támogatandó az adó magas szintje. Ezt indokolja egyfelől az is, hogy e helyzet ösztönzöen hat a kombinált fuvarozás (kamionok szállítása vonattal) elterjedésére, másfelől a Központi Környezetvédelmi Alap bevételei növelhetők; amelyek felhasználását az S. pont részletezi.
4. A hatályos jogszabályok alapján a KTM-nek jelenleg nincs lehetősége arra, hogy a gépjárművek által az állampolgároknak okozott károk megtérítése érdekében jogi vagy egyéb segítséget nyújtson.
Az állampolgárok a károkozótól a PTK 345-346. paragrafusai alapján kérhetik káruk megtérltését.
A Polgári Perrendtartás 2/A paragrafusa értelmében azonban fontos állami vagy társadalmi érdekből, illetőleg ha a jogosult védelmére bármely okból nem képes, a keresetindításra az ügyész is jogosult.
Végezetül utalok arra, hogy a gépjárművek üzemben tartásának szabályozása, ellenőrzése a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörét képezi.
5. A 600 millió Ft-ot az Országgyűlés a Központi Környezetvédelmi Alap bevételének rendelte, ezért azt a Központi Környezetvédelmi Alap felhasználási szabályai és céljai szerint lehet igénybe venni. A 600 millió Ft első, az I. féléves forgalom utáni tétele szeptemberben érkezett a Központi Környezetvédelmi Alapra, az időarányosnál kisebb összegben. A felhasználást környezetvédelmi beruházások (pl. kombinált fuvarozás feltételeinek megteremtése) támogatására, a mérőhálózatok fejlesztésére, környezetvédelmi kutatások finanszírozása terén tervezzük Jelenleg 2 kombinált fuvarozásra támogatást kérő pályázat elbírálása folyik (Transport Retort)

Egyenlő versenyfeltételek? (Transport Retort)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.