kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Minisztériumi állásfoglalások a Déli Autópályáról

A Közlekedési, Hírközlési 6s Vízügyi Minisztérium álláspontját Regős Szilveszter főosztályvezető ismerteti 1992. június 15-én keh levelében, Kalas György (REFLEX Környezetvédelmi Egyesűlet) kérdésére válaszolva.
Tárcánk állásfoglalása a Déli Autópálya koncepciójával és megvalósításával kapcsolatban nem változott, az a következőkben foglalható össze.
Az országos közutak sugaras, Budapest-centrikus hálózatának átalakítása, a hiányzó gyűrű irányú kapcsolatok pótlása és ezáltal az érintett déli országrész fejlődésének elősegítése érdekében a jövőben szükséges egy korszerű, déli útgyűrű fokozatos kiépítése, nagyrészt a meglévő utak felhasználásával, azok korszerűsítésével. A tárca ismert úthálózat fejlesztési programjában ez a terv szerepel.
Nagy kapacitású autópálya kiépítését sem a jelenlegi, sem a reálisan előrebecsült távlati forgalom nem igényli ilyen irányban.
A Déli Autópálya Kft. a szóban forgó autópálya megvalósítását vállalkozási alapon, idegenforgalmi, kereskedelmi és egyéb, gazdasági fejlesztésekkel összekapcsolja, koncessziós rendszerben tervezi. A Kft. elkészíttetett a Déli Autópályára egy megvalósíthatósági tanulmányt, amely azonban a tervezett autópálya néhány éven belül történő megvalósítási kérdéseire nem ad értékelhető válaszokat.
A megvalósítási tanulmányban a megtérülés szempontjából fontos forgalmi előrebecslés a — megítélésünk szerint reálisnak nem tekinthető — legkedvezőbb helyzetek kölcsönhatását feltételezi, a megtérülés mutatói ennek ellenére alacsonyak Kellő részletességű, a hatóságok által is jóváhagyott terv még nem áll rendelkezésre. Tisztázatlan a környező országok úthálózatához tervezett kapcsolódás 1ehetősége. Ausztria esetében nemcsak lakossági tiltakozás, hanem hivatalos elutasító nyilatkozat is elhangzott a tervezett nyomvonalhoz történő autópálya-csatlakozás ügyében.
A környezetvédelmi tárca nyilatkozata szerint a DAP számos tájvédelmi körzet érintése miatt sérti a természetvédelem érdekeit. Nem készült eddig olyan környezetvédelmi hatástanulmány, amely a terv elbírálását ilyen szempontból lehetővé tenné.
A DAP mai áron közel 200 milliárd forint összegű beruházását finanszírozni hajlandó és arra képes vállalkozókról a társaság eddig még semmilyen értékelhető adatot nem közölt.
Mindezek alapján a DAP-ot ebben az évtizedben nem tartjuk sem indokoltnak sem megvalósíthatónak Fenntartásainknak több esetben, nyilvánosság előtt is hangot adtunk Hangsúlyoztuk, hogy az ország elsőrendű érdeke a legfontosabb nemzetközi főirányokban, az elkészült autópályáink folytatásaként az Ml, M3, M5 és M7 autópályák országhatárig történő koncessziós rendszerű kiépítése. A rendelkezésünkre álló erőforrások korlátozottal azokat az országos közúthálózat fejlesztés prioritásának megvalósítása érdekében kell összpontosítanunk Emiatt a Déli Autópálya vállalkozását semmilyen állami tehervállalással, költségvetési terhet jelentő támogatással vagy garanciák adásával az említett prioritások megvalósításáig nem támogatjuk A társaság tevékenységét ezért csak saját erőforrásaiból, az Rt., illetve a Kft. kockázatára folytathatja.
Ismereteink szerint a Déli Autópálya előkészítési feladataival közvetlenül a CO-NEXUS Mérnökiroda Debrecen Kft. foglalkozik, de feltételezhető, hogy felvilágosítás a Déli Autópálya Kft.-től (1011 Budapest, Bem rkp. 28.) is szerezhető.
* * *
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium álláspontját a Déli Autópályáról Keresztes K. Sándor miniszter írta meg 1992. október 13-án kelt levelében Haraszthy Lászlónak, a Világ Természetvédelmi Alap magyarországi képviselőjének, aki már több alkalommal ismertette a minisztériummal a környezet védő szervezetek közös álláspontját.
A Déli Tranzit Autópályával kapcsolatos megítélésükkel egyetértek, és álláspontunk ebben a kérdésben megegyezik a KHVM álláspontjával.
A nagy kapacitású autópálya kiépítését a reálisan előre becsült távlati forgalom ilyen irányban nem igényli. Kellő részletességű, a hatóságok által is jóváhagyott terv még nem áll rendelkezésre.
Tisztázatlan a környező országok úthálózatához tervezett kapcsolódás lehetősége.
Ausztria esetében nemcsak lakossági tiltakozás, hanem hivatalos elutasító határozat is elhangzott a tervezett nyomvonalhoz történő autópálya csatlakozás ügyében.
Tekintettel arra, hogy a Déli Autópálya számos tájvédelmi körzet érintése miatt sérti a természetvédelem érdekeit, a KTM ezért sem támogatja.
Ezen túlmenően nem készült eddig olyan környezetvédelmi hatástanulmány, amely a terv elbírálását lehetővé tenné (ha lenne ilyen).
A fentieken túlmenően a Déli Autópálya vállalkozást semmilyen állami tehervállalással, költségvetési terhet jelentő támogatással vagy garanciák adásával nem támogatjuk.
A Déli Autópályát mindezek alapján ebben az évtizedben nem tartjuk sem indokoltnak, sem megvalósíthatónak. Fenntartásainknak több esetben a nyilvánosság előtt is hangot adtunk.
Meg kell jegyeznem, hogy a fentiekkel ellentétben a városokat elkerülő útszakaszok, terelőutak mielőbbi megvalósítását a legmesszebbmenőkig támogatjuk.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.