kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A környezetvédelmi szakértő szomorú búcsúlevele

A haszon minden - a közszolgáltatás semmi
Mint arról a napi sajtó már beszámolt, lemondott dr. Radó Dezső, a Fővárosi őnkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának vezető tanácsadója. Sokatmondó levelét teljes terjedelmében közöljük.
Kérem a tisztelt Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 1992. december 31-ével szakértői megbízatásomat megszüntetni szíveskedjen.
Indokaimra - azok közérdekű vonatkozásai miatt az alábbiakban részletesen kitérek
A Szervezeti és Működési Szabályzatot úgy találták ki, hogy minden bizottság mindennel foglalkozni kénytelen. Következmény: az ügyek nagy száma, az állandó ülésezési kényszer és a döntések tömegszerűsége. E tómegtermelésben nincs lehetőség alapos előkészítésre, netalán érvek és ellenérvek mérlegelésére, esetleg helyszíni szemlékre. Bár a döntésekben látszatra sokan részt vesznek, ugyanakkor ez a rendszer nagyon sérülékeny. Ha például Vécsei úr (a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának elnöke - a szerk.> - mint Bizottság- mély ellenérzéssel viseltetik a környezetvédelem iránt, akkor megteheti, hogy a témába vágó előterjesztéseket még születésük pillanatában lefejezze. Vécsei úr eddig bőven élt ezzel a lehetőséggel. Felgyorsult a zöldfelületek építési övezetté minősítésének folyamata, és a december 2-i gazdasági bizottsági ülésen jegyzőkönyvbe mondták az újpesti szántóföldek beépítésének diadalmas programját.
Essék szó a december 2-i ülésről.
Ezen vált számomra világossá a főváros környezeti állapotának netán annak javításának teljes kilátástalansága.
Az ülésre előterjesztőként mentünk a Környezetvédelmi Bizottság megbízásából, és vádlottként hagytuk el a helyiséget. Az ülés egyetlen előadója Vécsei úr volt, aki a bevezetést, tárgyalást és zárszót is magára vállalta. Ilyenformán minden megszólalási kísérletünk szükségképpen közbeszólásnak számított, és méltó visszautasításra talált.
Ilyen képtelenségeket hallottunk:
"Budapesten nincs zöldfelületi rendszer. " (Budapesten szigetes elrendezésű zöldfelületi rendszer van, amit a város vezetői gyűrűs rendszerrel kí vántak kiegészíteni. )
"Budapesten 431 közpark van. " (Budapesten a parkok száma nem haladja meg a 20 darabot. Fásított tér közel 150 található, továbbá van még 1000 hektár lakótelepi zöldfelület.)
"A fák növekedésével nem nő lineárisan az asszimiláló felület. " (A fák asszimiláló felülete átlagban korukkal arányosan - lineárisan - növekszik. Magam csak 1200 fa asszimiláló felületét számítottam ki, Vécsei úr nyilván többet, innen adódhat az elérés. A növekedési görbe első szakasza megközelítően exponenciális, a középső, hosszabb szakasz lineáris, az öregedő fáé degresszív. Az asszimilációs felülethez rendelhető az oxigén produktum, a szén-dioxid-lekötés, a por- és zajszűrő képesség valamint a transpirációs kapacitás.)
Az utóbbi megjegyzés már faértékelési módszeremnek szólt, ami esetleg valóban rossz, ám jobb nem lévén ezt alkalmazzák a Kertészeti Egyesülésben, a biztosítási gyakorlatban, több vidéki városban, valamint a bírósági szakértők munkájában. Erdészekkel együtt ezt a módszert fejlesztettük ki a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megrendelésére az erdők eszmei értékére vonatkozóan.
A vádbeszéd lényege azonban a kereken ki nem mondott álláspont volt, hogy:
Nincs szükség zöldfelületeink védelmére, sőt, felrémlett a Főkert feleslegességének víziója is.
Lehet, hogy a Főkert megélt 125 évet, ám nem biztos, hogy túléli Vécsei urat. Sok előjel mutat ugyanis arra, hogy a haszon minden, a közszolgáltatás pedig - ami az önkormányzat egyik fő feladata - semmi, vagy majdnem semmi! Az általam hallott elméletek főleg pedig a munkaközi átadási leltárak semmi jóval nem kecsegtetnek
Alulnézetből vizsgálva a döntési mechanizmust, látva a város lakóinak - közte unokáimnak - egyre sűrűbb légúti betegségeit, a rákbetegségek alakulását, tapasztalva, hogy miként nő városunkban a bűz és a bazári mocsok hogy áldozzuk fel Budapestet Autó Istennek, arra a szilárd elhatározásra jutottam, hogy e folyamatban még szakértőként sem vagyok hajlandó részt venni.
Kérem szíves megértésüket, arra is alapozva, hogy a Környezetvédelmi Bizottsággal, annak tagjaival konfliktusok nélkül, megértésben dolgozhattam.
Tisztelettel:
Budapest, 1992. december 4. dr. Radó Dezső

Radó Dezső dr.


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.