kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Kórokozó közút

A gyermekek egyharmada károsodott
Az országos "Johan Béla" Közegészségügyi Intézet Kísérletes Higiénés Osztálya évek óta rendszeresen felméri egy-egy választott területen a gyermekek egészségi állapotát annak a kérdésnek a tisztázására, hogy melyek azok a környezeti paraméterek, amelyek felelőssé tehetők az ország lakosságának várható élettartamának csökkenéséért, egyes betegségcsoportok megszaporodásáért, a magas halálozási mutatókért.
Más országokban végzett vizsgálatsorok alapján vannak feltételezett, illetve igazolt (állatkísérletekben is) vérképzést, idegrendszeri károsodást, légzőrendszeri és immunrendszeri ártalmakat okozó környezetszennyező anyagok. A nagyvárosokban e tekintetben a forgalom sűrűsége erősen meghatározó. Budapesten, a XI. kerületben a légszennyező anyagok koncentrációja gyakran meghaladja a határértékeket. A jelenlegi légszennyezettségi adatok csupán néhány pontra vonatkozóan állnak rendelkezésre, az ezeken mért értékek azonban jól jelzik a terület terhelését. A mért szennyezők maximum értékei, bár nem érik el a félórás megengedett értéket, de feltételezhetően többször fél órán át haladják meg a 24 órás határértéket. Különösen veszélyes az egészségkárosítás szempontjából a szálló por határérték (200mg/m 3 ) feletti előfordulása (Budafoki út, Hengermalom utca: 300 mg/m 3 ; Budafoki út, Bogdánffy út: 380 m/m 3 ), valamint a magas ólomtartalom (határérték: 0,3 mg/m 3 , előfordulása a fenti két területen: 1,2 ill. 0,8m/m 3 ). A por ugyanis — különösen szeles időben — nagy távolságra is eljut, és a már kiülepedett por is ismételten a levegőbe jut. A mért szennyezőket kísérő egyéb egészségkárosító anyagok (formaldehid és egyéb aldehidek, benzol, toluol és egyéb égéstermékek) mennyiségére csak következtetni lehet, de ezekről tudjuk, hogy már rövid idő alatt is károsítják a vérképző rendszert, amely a vizsgálatok elsődleges tárgya volt. Nem is kívánjuk értelmezni a határérték feletti rákkeltő hatású anyagok hosszú távú hatását. Ezeknek az indikátora a területen mért benz (a)pirén (határérték: 1,0 m/m 3 , a fent jelölt két helyen 2,1 ill. 1,8 m/m 3 ).
A terület légszennyezettségi mutatóinak tükrében így nem ért minket váratlanul a XI. kerület három általános iskolájában, a II. és IV. osztályos tanulók körében végzett vizsgálatok eredménye.
A "Bocskai István" Általános Iskola (Bocskai út 47-49.) választott gyermekei az iskola átlag 600 méteres körzetében laknak, és naponta többször is várakoznak a Kosztolányi tér piros lámpáinál.
A "Bárdos Lajos" Ének-zene Iskola tanulói az előzőkhöz képest átlag kevesebb közúti forgalomból származó szennyezésnek vannak kitéve.
A Sopron úti iskolába járó gyerekek az iskola 300 méteres körzetében laknak, és a területen az átmenő forgalom kismértékű.
A vizelet szűrővizsgálatok eredményei és lakóhely szerinti válogatás alapján a "Bocskai"-ból 14 fő, a "Bárdos"-ból 12 fő, a "Soproni" úti iskolából 7 gyermek részletes hematológiai kivizsgálását láttuk indokoltnak.
A "Bocskai" gyermekei közül 9 esetben találtunk klinikai laborvizsgálati eredményekből a normált meghaladó, ill. azt el nem érő értéket, a "Bárdosban" 5 esetben, a "Soproni" iskolában 6 esetben volt legalább egy paraméter kóros. Ezen túl a "Bocskaí"-ban 3, a "Bárdos"-ban 1 gyereknél két érték is határértéken túli volt.
Mit jelentenek a kóros értékek? Alacsony hemoglobin-tartalmat a vérben, ami az oxigén-szállítás csökkenését eredményezi. A hat vérszegény gyermek közül két esetben alacsony volt a vér vastartalma is, aminek oka, hogy elégtelen a táplálkozással bevitt vas mennyisége. Biztos, hogy az egyéni érzékenységet, fogékonyságot, a környezetszennyező anyagok egészségkárosító hatását erősen befolyásolja a szervezet vitamin és mikroelem-, pl. jód- ellátottsága is. Az viszont tény, hogy a szűrővizsgálattal kiemelt 33 gyerek közül 7 esetben volt a vér ólomszintje az Európai Gazdasági Közösség által a gyermekek számára javasolt 12mg/100ml határérték feletti.
A vizsgálatok, bár nem nagyszámú gyermeken kerültek elvégzésre, arra utalnak, hogy a XI. kerület közlekedés szempontjából három különböző kategóriába eső iskolájából a szűrővizsgálatban részt vett 98 gyerek közül 33 esetben találtunk határértéket meghaladó "biológiai marker" ürítést, ezek közül még további 20 gyermekben észleltünk további értékeknek a normáltól való eltérését, ezek között volt még a közlekedés szempontjából viszonylag legkevésbé érintett "Soproni" úti általános Iskola tanulója is.
Az egészségügyi állapot mutatói alapján ezen a területen sürgős beavatkozás szükséges a szennyezés csökkentésére.
Dr Farkas Ildikó

Farkas Ildikó Dr.


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.