kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Petíció a Fővárosi Közgyűléshez

Tisztelt Közgyűlés!
Az Országos Közegészségügyi Intézet 1992 őszén felmérést végzett a Xl. kerület három iskolája tanulói körében. A vizsgálat során adatokat kívántak kapni arról, hogyan hat a térség súlyos légszennyezettsége a gyermekek egészségére. A felmérés eredménye mindegyik iskolában aggodalomra ad okot, de a Bocskai úti iskola tanulóinát volt a leggyakoribb a kóros értékek előfordulása. A vizsgált gyermekek felénél észleltek a vérképzőrendszer károsodására utaló elváltozást. Az egészségügyi állapot mutatói alapján az OKI szakértői sürgős beavatkozást javasolnak a környezetszennyezés csökkentésére, mivel egyértelműnek tartják, hogy a tanulók súlyos egészségkárosodásáért elsősorban a gépjárművekből származó légszennyezés a felelős. Az iskola a térség legforgalmasabb útvonala, a Bocskai út—Nagyszőllős utca mentén helyezkedik el. Mivel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján ez az útvonal a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a szakértők javaslatai alapján kérjük a tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi intézkedések haladéktalan megtételére:
1. Pénzeszközök biztosítása az iskola összes tanulója egészségi állapotának felmérésére (kb. egymillió Ft).
2. Pénzeszközök biztosítása a megfelelő védőitalok folyamatos beszerzésére (évi 300ezerFt).
3. A gyerekek éjszakai és hétvégi pihenése érdekében ezekben a napszakokban a kamionforgalom megtiltása legkésőbb 1993. március 31-től.
4. A kamionforgalom teljes kitiltása legkésőbb 1993. május 31-ig. (Javasolt alternatív útvonal: Hárosi híd-Balatoni út-Repülőtéri út. A Fővárosi Önkormányzat haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az Európai Közösségek illetékeseivel az intézkedésekhez szükséges pénzforrások biztosításáról, hiszen a kamionforgalom elsősorban az EK gazdasági érdekeit szolgálja.)
5. A forgalomszabályozás javítása (pl. a forgalmi lámpák jobb összehangolása, esetleg egyes lámpák megszüntetése) a gépjárművek folyamatos haladása érdekében.
6. A Bocskai úton a parkolás engedélyezése a szélső sávban mindkét oldalon (ez azonnal költségmentesen megvalósítható).
7. A gépjárművek parkolásának szigorú megtiltása a Bocskai út járdáin.
8. Élősövény telepítése a járdák szélén végig a Bocskai út mindkét oldalán, a fasor pótlása és új parkolási rend megvalósítása a Bocskai úton (a Fadrusz utcai Környezetvédelmi Egyesület 1991. augusztus 9-én kelt rekreációs pályázatának megfelelően).
9. A környék és a távolabbi területek meglévő zöldfelületeinek, növényzetének megóvása, javítása és bővítése (ehhez nélkülözhetetlen a fővárosi zöldfelületekről szóló rendelet mielőbbi elfogadása).
10. Autóbuszsáv létesítése a Budaörsi úton, és annak szigorú ellenőrzése annak érdekében, hogy javuljon a tömegközlekedés, és kevesebb személygépkocsi használatára legyen szükség ezen az útvonalon.
11. Forgalomkorlátozó intézkedések végrehajtása a pesti oldal csatlakozó úthálózatán és a Petőfi hídon.
12. A tervezett parkolásszabályozási rendelet mielőbbi elfogadása és életbeléptetése a belvárosba irányuló gépjárműforgalom csökkentése érdekében.
13. A Bocskai út és a csatlakozó nagyobb forgalmú utakon az úttest mindennapos locsolása, az ehhez szükséges pénzeszközök biztosítása.
14. A főváros és környéke általános rendezési terve elfogadásának kezdeményezése többek között abból a célból, hogy ne épülhessenek olyan létesítmények, amelyek növelnék a Bocskai út és a csatlakozó úthálózatok gépjármű forgalmát.
15. A lakosság széles körű tájékoztatása a gyermekek egészségi állapotáról, a szükséges intézkedésekről, valamint arról, hogy az egészséges környezethez való jogminden emberalkotmányos joga.
Budapest,1993. február 25.
A Bocskai úti iskola pedagógusai, tanulói és a tanulók szülei
1113 Budapest, Bocskai út 47-49. Telefon/fax:186-8816
A petíciót a Bocskai úti iskola igazgatóhelyettese, Vámos Ágnes felolvasta a Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén. Az elnöklő Demszky Gábor főpolgármester megígérte, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban haladéktalanul válságstábot hoznak létre a petícióban foglaltak megvizsgálására és a szükséges intézkedések kidolgozására.
Az iskola pedagógusai és a szülők úgy döntöttek, hogy amennyiben nem történik érdemi intézkedés, május 14-én délután demonstrációt tartanak a Bocskai úton.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.