kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Amit másképp kellene csinálnunk...

Örömmel üdvözöltem A Város és kerékpározás — ahogy a hollandlok csinálják.. címmel a Magyar Közlekedési Klub által megjelentetett szép és hasznos holland kézikönyv magyar nyelvű változatát, mely a városi kerékpárutak tetvezéséhez útmutatást adva nagymértékben elősegíti majd ennek az ember- és természetbarát közlekedési módnak a szélesebb körűvé válását hazánkban is.
Szeretnék azonban megemlíteni néhány részletmegoldást azok közül, amelyek szerintem (és több környezetvédő barátom, városi polgár véleménye szerint) nem alkalmazhatók "egy az egyben" a magyar viszonyokra mint ahogy a könyv Ajánlásában utalnak is erre a kiadás támogatói.
A holland városokban régi múltja van a lakosság kerékpáros közlekedésének, és ez sok esetben szerepet játszott városaik szerkezeti fejlődésében, közlekedési rendjének, szokásainak kialakulásában.
Nyilvánvaló azonban, hogy nem szabad ráerőszakolni a jelenlegi motorizált forgalomtól szenvedő városainkra egy "mindenáron" tervezett kerékpárút-hálózatot a gyalogosok és otthonaik rovására.
Csak egy konkrét példát említek: Nálunk olyan kevés a zöldterület, és lakásaink annyira védtelenek a közlekedés bűzével-zajával szemben, hogy kimondottan örülünk annak, ha néhány szerencsés helyen "a zöldterület növényei zavarják az úttestre és a környékre való rálátást a lakásokból". Ezt mi nem tartjuk ellentétesnek a közbiztonsággal, és nem is vagyunk hajlandók a növényeket feláldozni érte (ld. 13. 2. fejezet: "Zöldterület-rendezés").
Összegezve a mi viszonyaink alapján szem előtt tartandókat, a kerékpárutak tervezésénél az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:
— A kritikus helyeken (lakótelepek, járdák, parkok, lakott területek gépjárműútjainak keresztezése) mindenütt meg kell beszélni a terveket a helyi lakossággal, megfelelően meghirdetett fórumokon, és a lakosság egyeztetett véleményével összhangban szükséges azokat kialakítani.
— Forgalmas útvonalak keresztezésénél ne tegye szükségessé a kerékpárútvonal újabb közlekedési lámpák alkalmazását, hanem a már meglévő gyalogos forgalmi rendhez alkalmazkodjon, szükség szerint a kerékpárról való leszállást előírva.
— A kerékpárút ne menjen keresztül parkon úgy, hogy faágak, bokrok megsértését okozná, hiszen éppen elég pusztítást visznek végbe "űrszelvény-biztositás" ürügyén a gépjárművek az utak menti fák koronájában. Egy környezetbarát közlekedési móddal ez nem lenne összeegyeztethető.
— Ne betonozzanak le a kerékpárút miatt jelenlegi füves-földes parkrészeket, főleg ne a fák gyökérzetének megsértésével.
— A kerékpárút se bontsa meg a lakóházak közötti parkok békéjét, vagyis ne menjen keresztül rajtuk, hiszen ezeknek a parkoknak rekreációs jelentőségük is van minden korosztály számára, és az otthonok közvetlen környékének hangulati védettségét is biztosítani kell.
— Többféle, a környezet természetéhez, stílusához alkalmazkodó útburkolat szükséges, a növényzet vízellátását lehetővé tevő földes felületekből minél többet szabadon hagyva.
— Ott, ahol nem gépjárműforgalmi sávok helyett az eredeti létesítési elvnek megfelelően — kénytelenek kialakítani a kerékpárutat, hanem járdák, parkok területén, ne ragaszkodjanak a szabványos szélesség teljes terjedelméhez, hiszen ilyen helyeken a kerékpáros nincs járművek által veszélyeztetve, ellenkezőleg, ő veszélyeztet gyalogosokat és növényzetet. Szükséges lehet a kerékpárút egyes helyeken ösvénnyé való keskenyítése, lassítás vagy járműről való leszállás előírásával.
Mi, városi polgárok, a jelenlegi közlekedési helyzet javítását, vagyis a gépjárműsávok csökkentése által létrejövő forgalomcsillapítást remélj ük a kerékpáros közlekedés fejlődésétől, a kerékpárutak tervezőinek segítségével.
Tegyünk meg minden lehetőt együttműködésünk sikeréért!
Fadrusz János Környezetvédő Egyesület

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.