kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Hegyközi Vasút visszaállításáért

A korábban szűklátókörűen "gazdaságtalannak" ítélt vasúti szárnyvonalak felszámolása az "utolsó döfést" jelentette több félreeső, elmaradott területnek. Így történt ez a Bodrogközben és a Hegyközben is, ahol a kisvasutak megszüntetése után felgyorsult a lakosság elvándorlása, elöregedése, és közlekedési elszigeteltségük miatt ma ezen térségek esélytelenek a gazdasági felzárkózásra.
A Zempléni Környezetvédelmi Egyesület állásfoglalása szerint a Hegyköz és a Bodrogköz gazdasági-társadalmi helyzetének mai mélypontjáról való kimozdításához elengedhetetlen a megszüntetett vasutak újjáépítése a mai követelményeknek megfelelő nyomvonalon, illetve műszaki paraméterekkel. Ezért az egyesület előzetes tanulmányt készíttetett a Hegyközi Vasút helyreállításának feltételeiről.
Az újjáépítésre javasolt Hegyközi Vasút Sátoraljaújhely és a Hegyköz 20 faluja életében tölthet be meghatározó szerepet.
A vasút ezt a ma sorvadó aprófalvas vidéket az országos (és nemzetközi) hálózatba kapcsolva megteremtené a kívánatos gazdasági fejlesztés egyik fő infrastrukturális feltételét és javítaná a lakosság életminőségét, megkönnyítve a városi intézmények elérhetőségét. (A helyi lakosok jelentős részének nem telik saját autóra, a mai autóbusz-közlekedés pedig ritka, kényelmetlen és megbízhatatlan.)
A Hegyköz adottságai (érintetlen természeti táj, népi építészet stb.) ideálisak a falusi, illetve zöldturizmus céljára, ennek fejlődését azonban a terület rossz megközelíthetősége akadályozza. Az itt nem kívánatos autós turizmus helyett a vasút hozhatná idáig a ma csak Tokajig, Sárospatakig eljutó turistákat.
Egy jól működő hegyközi vasút megoldaná Sátoraljaújhely egyik fő településfejlesztési problémáját is: a város földrajzi helyzete miatt családi ház-telkek ma már csak a hegyoldalakon létesíthetők, ami közműfejlesztési szempontból nagyon drága, és súlyosan rombolja a tájképet. A vasút lehetővé tenné, hogy a legközelebbi néhány hegyközi falu a város "kertvárosi övezetévé" váljon, így itt lehetne telkeket kialakítani, illetve csökkenne a városba költözés igénye, ha a falusi lakosok könnyen, gyorsan elérhetnék az újhelyi munkahelyeket, intézményeket, üzleteket.
A vasút építése, működtetése számos munkahelyet teremtene ezen a munkanélküliség sújtotta területen; ez a megoldás jóval hatékonyabb foglalkozáspolitikai eszköz lenne, mint a tétlenül tengődő munkanélküliek segélyezése.
A beruházás lökést adhatna a térség magánvállalkozói szektorának is — a beszállítók, szolgáltatók stb. révén —, így a helyi gazdasági fellendülés katalizátorává válhat.
Az állásfoglalás teljes szövegét, valamint az előzetes tanulmányt a zempléni Környezetvédelmi Egyesület címén lehet megkapni: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 11. Telefon: 06-41-322351JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.