kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A magyar népegészségügy prioritásai az ezeredfordulóig

Az állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat feladatai közé tartozik az ún. népegészségügyi programok kidolgozása, melyek a lakosság egészségügyi állapotának, illetve az egészségügyi állapotot befolyásoló valamennyi tényezőnek ellenőrzését, értékelését és javítását célozzák.
A népegészségügy feladata és célja a lakosság egészségvédelmének javítása, a betegségmentes életéveknek kiterjesztése, a születéskor várható élettartam meghosszabbítása, a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése.
E feladatok végrehajtására az országos tisztifőorvos olyan cselekvési programot dolgozott ki, amely 5 kiemelt cél megvalósításához 10 feladatot és a tíz feladat megvalósításához szolgáló 20 programot dolgozott ki. Az 5 cél és a tíz feladat nagyjából megegyezik a WHO "Egészséget mindenkinek 2000-re" célkitűzéseivel — természetesen a magyar viszonyokhoz adaptálva.
A 20 program különböző kombinációban összerakható és összeilleszthető egy-egy feladat megvalósítására.
Az 5 nemzeti cél a következő:
1. Az ezredfordulóra a lakosság legalább 90%-ának kell vállalnia, hogy a legfőbb emberi érték az egészség. (Jelenleg kb. 60%.)
2. Az ezredfordulóra a betegségmentes életéveket legalább 55 évre kell kiterjeszteni. (Jelenleg 45-50.)
3. A születéskor várható átlagos élettartamot férfiaknál 2000-re legalább 68, nőknél legalább 76 évre kell meghosszabbítani. (Jelenleg férfiaknál 65, nőknél 73.)
4. Az ezredfordulóra a különösen jó és a különösen rossz szociális körülmények között élő lakosság születéskor várható átlag élettartama nem mutathat 3 évnél nagyobb különbséget. (Jelenleg 4-5 év.)
5. Az ezredfordulóra a halálozások száma nem lehet több mint az élveszületéseké. (Megállítani a fogyást.)
Az 5 nemzeti cél eléréséhez 10 nemzeti feladat kapcsolódik:
1. Az ezredfordulóra a csecsemőhalálozást legalább 10 ezrelékre, az anyahalálozást legalább 10 százezrelékre kell csökkenteni.
2. Az ezredfordulóra a szív- és érbetegségekben idő előtt elhunytak számát legalább 10%-kal kell csökkenteni.
3. A daganatos betegségekben elhunytak számát hasonlóan legalább 10%-kal kell csökkenteni.
4. Az ezredfordulóra az erőszakos halálokok következtében elhunytak számát 20%-kal kell csökkenteni.
5. Az ezredfordulóra az idült légúti betegségekben elhunytak számát 20%-kal kell csökkenteni.
6. A májzsugorban elhunytak számát hasonlóan 20%-kal kell csökkenteni.
7. Az ezredfordulóra a kötelező védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségek számát nullára kell csökkenteni. Az enterális fertőzések, a hepatitis B és C, a tuberkulózis fertőzések, a nemi úton terjedő fertőzések (az AIDS kivételével), a moscomialis fejlődések számát 20%-kal kell csökkenteni. A HIV fertőzések számát a lehetőségekhez képest lassítani kell.
8. Az ezredfordulóra el kell érni, hogy egyetlen csecsemő se haljon meg menthemoglobinémiában, egyetlen csecsemő sem betegedjen meg rachitisben, a golyvaendémiás területeken élő gyermekek golyvagyakorisága nem haladhatja meg a az 5%-ot, és 20%-kal csökkenteni kell az egy vagy több carieses foggal rendelkező gyermekek arányát.
9. Az ezredfordulóra jelentősen csökkenteni kell a diabeteszes érszűkületeket, retinopátiák és nephropátiák, az előrehaladott osteoporósisban szenvedőket, valamint a halláskárosodtak arányát.
10. Az ezredfordulóra el kell érni, hogy az egészségügyben dolgozók legalább 10%-a a megelőző orvoslás területén tevékenykedjen. (1991üben ez az arány 4,6%.)
A célok és a feladatok eléréséhez 20 nemzeti program fogalmazódott meg,
(Dr. Lun Katalin ÁNTSZ Fővárosi Intézete)
* * *
A Szerkesztőség megjegyzése:
A Levegő Munkacsoport örömmel fogadta a lakosság egészségi állapotának számottevő javítását előirányzó cselekvési programod Különösen fontosnak tartjuk hogy a program a megelőzésre helyezi a hangsúlyt Sajnos, az eddigi gyakorlatban a megelőzés szinte teljesen háttérbe szorult annak ellenére, hogy már-már közhelynek számit. a megelőzésbe fektetett minden egyes forint sokszorta hatékonyabban térül meg mintha a megbetegedések miatti gyógyításra fordítanák (az emberi szenvedésekről nem is szólva). Természetesen ezzel a megállapítással nem a gyógyító munka jelentőségét kívánjuk kisebbíteni, hanem csupán az arányeltolódásra hívjuk fel a figyelmet.
Az egészségügyi megelőzéshez szorosan kapcsolódik a környezetvédelem, hiszen nyilvánvaló az összefüggés a magyar lakosság romló egészségi állapota és az egyre szennyezettebb környezet között. Ily módon az ÁNTSZ által vázolt népegészségügyi programnak komoly gazdaságpolitikai hatása is kellene hogy legyen, hiszen rnegvalósításának előfeltétele a környezetszennyező tevékenységek visszaszorítása és a környezet védelmét segítő gazdasági folyamatok ösztönzése. Mindehhez a korábbinál nagyságrendekkel nagyobb összegeket kell fordítani az egészségügyi és környezetvédelmi tájékoztatásra, felvilágosításra, oktatásra, mivel csak a lakosság — és a hivatalos szervek — gondolkodásmódjának gyökeres átalakítása hozhat érdemi változást ezen a területen. E66en az ÁNTSZ a továbbiakban is számíthat a Levegő Munkacsoport teljeskörű támogatására.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.