kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Kerékpár és autóbusz közös sávban

A városokban gyakran nem elegendő a hely, hogy a kerékpáros és a buszközlekedésnek önálló fogalmi sávokat biztosítsanak. Ilyenkor megoldásként a közös kerékpárér autóbuszsáv kínálkozik.
Bár a közös busz- és kerékpársávokkal szerzett tapasztalatok túlnyomórészt pozitívak, a megvalósításra általában mégis a közlekedési vállalatok, a rendőrség és a közlekedési hatóságok erőteljes ellenállása mellett került sor. Az okok elsősorban a biztonsággal kapcsolatos (a kerékpáros veszélyeztetettsége az elhaladó busz miatt, eltérő indulási sebesség a jelzőlámpáknál) aggályok voltak. Gyakran azonban jogi és üzemi (a lassúbb kerékpáros miatti menetidő-veszteség) szempontok is a kerékpáros közlekedés megengedése ellen szóltak.
Ám a kerékpárok számára is megnyitott buszsávokkal szerzett gyakorlati tapasztalatok döntő mértékben pozitívak.
Berlinben 40 kilométer buszsávból 14 km-en — táblákkal külön jelezve! — lehet kerékpározni. A teljes hosszon megengedett a mentők, taxik, valamint a nem vonalforgalmi buszok közlekedése. Néhány, az úttest jobb szélén levő sávban az árurakodás is megengedett 9 és 14 óra között. A közös buszsáv 3-3,5 méter széles.
A busz és a kerékpáros közlekedés "összeszokott", a közlekedési vállalat aggályai ellenére. A buszok és a kerékpárosok különösebb gond nélkül előzik egymást, ebben az együttműködésben csupán a megállóhelyek közelében mutatkozott némi fennakadás. A kerékpárosok egyébként az alkalmas kitérési helyeken jobbra húzódnak, és elengedik a buszokat. A buszsávban a legtöbb akadályoztatást a gépjárművek okozzák.
Eddig nem történt busz/kerékpár baleset a közös sávban. A viselkedéstanulmányok azt mutatják, hogy a biciklisek tempósan, figyelmesen haladnak.

Ajánlások az eddigi tapasztalatok alapján
A sávszélesség
Ahhoz, hogy a bizonytalanabb, lassúbb kerékpárosok is stressz nélkül használhassák a közös sávot, a minimális szélesség 50 km/h sebesség mellett 4,5 méter, 30 km/h sebesség esetén 4,25 méter, kivételesen szűk helyen 3-3,25 méter.
Münster városában az adott sűrű kerékpáros forgalom mellett 5 méter szélesre alakították ki a közös sávot.
Ne legyen kerékpársáv buszsáv mellett!
Nem ajánlható a buszsáv mellett, jobb oldalon kialakításra kerülő kerékpársáv. Ilyen helyek egyenesen csábítanak a parkolásra.
Egyszerűség és biztonság
Mivel a közös sávot túlnyomórészt a gyorsabb biciklisták használják, illetve a lassúbbakat megelőzhetik, a buszok magas átlagsebességet érnek el.
A 4,5 méter széles sávban a buszok mindig meg tudják előzni a kerékpárost. Az ennél keskenyebbekben pedig részben, vagy egészben igénybe vehetik a szomszéd sávot. A megá1lóhelyeknél a kerékpáros gyakran várakozik a busz mögött, vagy kitér az autóközlekedési sávba, vagy a járdán tolja el a biciklit.
Időbeni szétválasztás
Csökkenthető a szükséges előzések száma úgy is, ha a jelzőlámpával a buszt és a kerékpárost időben elkülönítve indítják. Ehhez a kerékpárosoknak és a buszoknak külön megá1lósávval, jelzőlámpával kell rendelkezni. Ilyenkor a buszok kapnak előbb zöldet, hogy elmaradjon az előzés. A buszmegállót a keresztezés elé kell elhelyezni, mert így elkerülhető a kerékpár/busz előzés közvetlenül a kereszteződés után.
Birkás Balázs fordítása alapján
Az ADFC, a Német Általános Kerékpárklub és az SRL, a Város, Környezet- és Tartománytervezési Egyesülés közös kiadványa, 1993. március. Az eredeti anyag és a magyar fordítás elérhető a VBB irodájában (Budapest V., Széchenyi rakpart 7. V. em.).JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.