kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Környezet- és természetvédelmi szervezetek országos találkozója, Eger, 1994. március 4-6.

Az immár hagyományossá vált évi országos környezet- és természetvédelmi találkozót Jövőre 1994. március 4. és 6. között Egerben az Ifjúsági Házban rendezik meg. A szervezők az alábbi programtervezetet kínálják fel vitára, és várják a javaslatokat és visszajelzéseket.
A 230-260 főre tervezett találkozó célja:
1. Elvárás, illetve követelményrendszer megfogalmazása a választás után hivatalba lépő új kormányzat számára.
2. Szervezetfejlesztés és belső építkezés.
Ad 1. A "környezetpolitikai minimum"-nak szakszerűnek, adatok, realitás és logika szempontjából jól kidolgozottnak kell lennie. Másfelől hangsúlyozottan a társadalmi-polgári szféra elvárásaként keli megjelennie, politikai és pártérdekektől teljesen függetlenül.
A "környezetpolitikai minimum"-ot tartalmazó követelményrendszernek magában kell foglalnia a mesterséges környezet védelmét és a természetvédelmet, az energiaprobléma ökológiai szempontú megoldására vonatkozó követelményeket, a levegőtisztaság-védelmet, a vízminőség-védelmet, a közlekedés új koncepcióját, a mezőgazdasági kultúra bio-érdekű átalakítását, természetvédelmet a mezőgazdaságban, a természetes erdők maximális védelmét és nyereségszempontú kitermelésének tilalmát, a városias településeken a zöldterület arányának kötelező normáját, az állatvédelmet, beleértve a vadlétszám szabályozását az erdőkben, a vadászat ökológiai érdekű szabályozását, továbbá a háziállatok védelmét. Magában kell foglalnia az állami és önkormányzati költségvetés törvényileg előírt normatív kötelező környezetpolitikai hányadát, a környezet megóvásának költségeit biztosító módszereket, minta-költségvetést. Magában keli foglalnia a környezet-érzékenység fokozásának eszközeit társadalmi méretekben, ezirányú követelményeket a nemzeti alaptantervvel, a felnőttoktatás-képzéssel és a sajtóval, illetve tömegtájékoztatási eszközökkel kapcsolatban, Végül meg kell fogalmaznia azokat az erkölcsi paradigmákat, amelyek a környezet megóvásának teljes társadalmi és politikai cselekvésrendszerét megalapozzák.
Tartalmaznia keli a környezet- és természetvédelmi törvénytervezetek bírálatát is.
Ad 2. Ebben a tekintetben a következők valósítandók meg:
1, A résztvevő szervezetektől esettanulmányok bekérése és ezekből belső publikáció összeállítása a szervezetek egy-egy sikeres vagy kudarcba fúlt akciójáról, megjelölve a siker vagy kudarc kulcselemét.
2. Kötetlen, oldott hangulatú bemutatkozó délután. A bemutatkozás időtartamát közös megállapodással korlátozni célszerű.
3. Tapasztalatátadás a következő tárgyakban (szekciók):
a) közös érdekképviselet, állandó információ- és akcióközpont.
b) együttműködés az önkormányzatokkal;
c) a közvélemény befolyásolásának módszere;
d) elvárások támogatókkal szemben: nemzetközi alapítványok, hazai szponzorok;
e) környezet- és természetvédelmi nevelés;
4. Esti szabadon választható foglalkozás, csoportos döntéselőkészítési és alkotókészség-növelő módszerek.
5. Szabad asztalok az Átriumban.
A vita anyagát a szervszák előre elkészítik és a résztvevő szervezeteknek minimális felkészülési idő biztosításával előre szétküldik, ezért javasoljuk a következő határidőket:
Február 15.: a vitaanyag kiküldésének legkésőbbi dátuma. Február 10.: a rendezők az összeszerkesztést befejezik. Február 3.: az anyagok visszaérkezési határideje.
Január 26.: a szakemberek a háttéranyagot visszaküldik a rendezőség számára.
A "környezetpolitikai minimum" egy 60 oldalas anyagot jelent, amelyben egy-egy téma 2-3 gépelt oldalon, nagyon konkrétan, lényegreszorítkozóan jelenik meg.
Az alábbi témákban 10-15 szakember munkájára van szükség: 1. Környezetvédelem általában, 2. Természetvédelem általában, 3. Energia, 4. Levegő, 5. Víz, 6. Közlekedés, 7. Mezőgazdaság, 8. Erdők, 9. Városi zöldterületek, 10. Állatvédelem (ház), 11. Vadászat, 12. Állami költségvetés, 13. Önkormányzati költségvetés, 14. Környezetügyi költségbiztosító eszközök, 15. Oktatás-képzés (NAT és felnőtt), 16. Sajtó — média, 17. Környezetvonatkozású törvénytervezetek, 18. Erkölcsi-etikai megalapozás.
A szervezeteknek január 5-ig meg kell kapniuk a felhívást a "siker-, kudarctörténet" elkészítésére (ugyancsak legfeljebb 3 gépelt oldalt, amely beküldési határideje február 3.
A különböző szakterületek művelői folyamatos video vetítéseken mutathatják be tevékenységüket.
A készlett, hozott poszterek, röpanyagok, bemutatkozó plakátok kiállíthatók az Ifjúsági Ház tetőterében.
A tanácskozás színhelyén lesz mód az iratok, plakátok, ismertetők terjesztésére és könyvek, video- vagy magnószalagok eladására
Az országos találkozó időterve:
—1994. március 4. (péntek)
Plenáris ülés 14-20 óráig
A találkozó résztvevőinek köszöntése. A résztvevők bemutatkozása
20 órától választható programok, játék.
Az átriumi bemutatkozó és szekció asztaloknál folyamatos, szabad eszmecserék lehetősége.
— 1994. március 5. (szombat)
Törzs-szekció 8 órától 18 óráig
Környezetpolitikai minimum-nyilatkozat megvitatása. A törzs-szekcióval párhuzamosan, egymást követően öt szekcióág ülése:
— 8 órától 10 óráig a "közös érdekképviselet állandó információs- és akció-központ" szekció,
— 10 órától 12 óráig "együttműködés az önkormányzatokkal" szekció,
— 14 órától 16 óráig a "közvélemény befolyásolásának metodikája" szekció,
— 16 órától 18 óráig "elvárások támogatókkal szemben: nemzetközi alapítványok, hazai szponzorok" szekció, —18 órától 20 óráig a környezet- és természetvédelmi neveléssel foglalkozó szekció végzi munkáját.
A harmadik program az Átrium, ahol szabadon folyik a standoknál, asztaloknál az információcsere (például biciklis, hulladékos stb. igény szerint meghirdetett megbeszélések).
A negyedik program érdekládás és jelentkezés esetén utazás Bélapátfalvára, a Bélkő problémakörének bemutatása.
— 18 órától 20 óráig négy helyszínen csoportos döntéselőkészítés, alkotókészség-növelő módszerek bemutatása 20 órától választható programok, játékok.
— 1994. március 6. (vasárnap)
8 órától 13 óráig plenáris ülés.
Környezetpolitikai minimum-nyilatkozat elfogadása Szekcióvezetők előterjesztései, állásfoglalások elfogadása Összefoglaló, elköszönés,
Az előkészítő anyagok szerkesztéséről és az elhangzottak rögzítéséről egy információfelvevő csoport és egy szerkesztőbizottság gondoskodik.
Egy részletesebb vitaanyag hozzáférhető az őkoszolgálatnál.
A szervezők címei:
Heves megyei Környezetvédők Szövetsége, Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Telefon: 36/411-036. Telefax: 36/411-932
Tiszántúli Zöldek Szövetsége, Debrecen, Sumen u. 2., Telefon, telefax: 52/349-136.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.