kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Grazban bevezetett 30 km/h sebességszabályozás első tapasztalatai

A 30 km/h sebességszabályozás grazi modelljének sajátosságai
A 30 km/h sebességszabályozás ma már a város számára elviselhető közlekedés elismert mozaikköve. Szokásos módon ezen az egyes városrészekben való övezetszerű bevezetését értik. Ez a 30 km/h-s megengedett legnagyobb sebességet előíró tábla kihelyezésével történik, rendszerint olyan útépítési intézkedések kíséretében, mint "bejárati kapuk" kialakítása útszűkítésekkel, magasításokkal stb. A tapasztalat azt mutatja, hogy az egész városra való kiterjesztés időbeli és költségokokból évtizedig tartó program és a jelzőtáblák valóságos áradatához vezetne.
Ezért Graz egy kétéves nagy kísérlet formájában más útra lépett: a város szélén kapuszerűen felállított jelzőtáblák közlik az autósokkal, hogy minden főútvonalon (melyeket a "Főútvonal" tábla jelöl) 50 km/h, minden más úton 30 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Ez övezeti táblázással történik úgy, hogy a teljes városterület egy övezet. Ezzel a közlekedés résztvevői számára ugyanaz a hatás, mintha minden, a főútvonalból kiágazó mellékútvonallal egy 30 km/h-s sebességszabályozású övezet kezdődne. A főútvonalak tehát mintegy az egész városterületet 30 km/h-s sebességszabályozású övezetre osztják. A grazi mérleg szerint a 800 km hosszú városi úthálózat kb. 75 %-án 30 km/h a sebességhatár. A főútvonalak egyes különösen érzékeny szakaszain (pl. iskolák előtt) ugyancsak 30 km/h az előírt sebesség.

Jogi keretek
Jogilag nézve mindenesetre nagy a különbség a hagyományos és a grazi megoldás között. A kísérlet előtt a közlekedési minisztériumtól, a tartomány közlekedésjogi osztályától és alkotmányjogászoktól beszerzett jogi felvilágosítások nem szóltak a grazi megoldás ellen. Az útjogi rendelethez egy forgalomtechnikai felmérési eljárással felülvizsgáltuk minden 30 km/h-ás sebességszabályozásra előirányzott utca alkalmasságát. A kísérő intézkedések a több hónapos előkészítő és kísérleti fázis alatt erőteljes tájékoztató munkára korlátozódnak. Ez tájékoztató rendezvényekből (ankétok, előadások, nyilvános viták stb.), utcai információs standokból, az érdekképviseleteknek és a háztartásoknak megküldött tájékoztató füzetekből, újsághirdetésekből, a médiákban közölt beszámolókból, a közutak térségében elhelyezett tájékoztató táblákból és plakátokból állt, illetve áll. A tájékoztató munka célja az, hogy megnyerje a közlekedés résztvevőit a 30 km/h-s sebesség betartására és javítsa minden polgár elvi hozzáállását az intézkedéshez.
Fontos, hogy a modellkísérlet alatt a grazi rendőrség képes legyen ellenőrizni, betartják-e az autósok és a kerékpárosok a sebességkorlátozást.
Az első nyers eredmények
— A balesetek számának alakulása: Az 1991. szeptemberétől 1992. márciusáig terjedő (30 km/h-s sebességszabályozás bevezetése előtti) időszakot az 1992. szeptemberétől 1993. februárjáig tartó (a bevezetés utáni) időszakkal egybevetve a személysérüléses balesetek száma 24%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban más tartományi fővárosokban max. 20%-os növekedést tapasztaltak. Különösen érdekes, hogy ez a kedvező fejlődési irányzat már 1992. áprilisában megmutatkozott. Ez az időszak azonos az intenzív megvitatási és tájékoztatási fázis, valamint az új "lézerpisztolyokkal" végzett rendőri sebességellenőrzés kezdetével. Az összehasonlításba bevont városokban ugyanebben az időszakban végrehajtott sebességellenőrzéseknek nem volt csökkentő hatása. A 30 km/h-s sebességszabályozás bevezetése tehát erős tudati folyamatot indított el a forgalombiztonság és a sebességgel kapcsolatos magatartás tekintetében.
— Véleményalkotás és -elfogadás: A 30 km/h-s tempóhoz fűződő viszony erősen javult. Míg korábban csak a lakosság 44%-a helyeselte, egy hónappal a kísérlet kezdete után már 60%-a, ma pedig 72%.
— A 30 km/h-s sebességszabályozás hatásainak becslése: A felvilágosító munka ellenére a kísérlet kezdetekor viszonylag rossz volt a tájékozottság szintje a 30 km/h-s sebességszabályozás következményeiről. Előzetesen a lakosok 60%-a úgy vélte, hogy az intézkedés bevezetésével növekszik a forgalmi torlódás. Most már csak 37%-uknak ez a véleménye. A környezeti hatások tekintetében hasonló az eredmény. A 30 km/h-s sebességszabályozás bevezetése óta erősen megnövekedett azoknak a személyeknek a száma, akik ettől az intézkedéstől kedvező környezeti hatásokat várnak.
— A sebesség betartása: A 30 km/h-s sebességkorlátozású utakon az első mérések az átlagsebességek csekély csökkenését mutatják. Jelentősen csökkentek viszont a csúcssebességek.
Dr. Techn. Gerd Sammer — Friedrich Wernsperger
(Városi Közlekedés, 1994/1)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.