kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) idei közgyűléséről

A Magyar Közlekedési Klub két éve a T&E tagja. Tavaly szeptemberben svédországi forrásoknak köszönhetően — egyelőre ugyan csak egy évre — megalakult a szervezet Közép- és Kelet-Európai Irodája, amelyről már beszámoltunk. Mint az iroda képviselője részt vettem a Szövetség idén február 18—19-én Brüsszelben megtartott éves közgyűlésén, és az azt megelőző elnökségi ülésen.
Közép- és Kelet-Európára irányul a figyelem
Az elnökségi ülésen, ahol a legnagyobb izgalom a költségvetés körül volt, beszámoltam az eddig végzett munkáról. Fő feladatom egy közép- és kelet-európai hálózat kiépítése. Ennek érdekében az elérhető címekre körlevelet küldtem ki, amelyre lassan érkeznek a válaszok. Az eddigiekből egyértelmű, hogy a régióban lévő a rendelkezésükre álló szűkös források és a sok egyéb időszerű feladat (természetvédelem, energiaügyek stb.) miatt kevésbé tudnak foglalkozni a közlekedés kérdéseivel. Tovább fogom folytatni a keresést, talán személyes kapcsolatok kialakításával sikerül felkutatnom minél több, a közlekedés javításán munkálkodó, illetve az ezzel a témával a jövőben foglalkozni szándékozó szervezetet. Amennyiben áprilisig megfelelő eredmény születik, ismét pályázhatunk egy évre, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a még mindig létező két Európa között.
Az elnökségi ülés után egy szemináriummal folytatódott a program, amelynek címe "Az autók környezetvédelmi és biztonsági adatainak nyilvánossága" volt. Érdekes vita bontakozott ki a környezetvédők, az Európai Autógyárosok egyik reklámfőnöke és az Európai Fogyasztók Irodájának képviselője között arról, hogy lehetséges és szükséges-e az európai autók környezetvédelmi jellemzőinek összeállítása, és ez alapján az autók rangsorolása.
Sokirányú tevékenység
Másnap a közgyűlésen — néhány kivétellel — megjelentek a tagszervezetek képviselői is (a Magyar Közlekedési Klubot Lukács András képviselte). A napirenden a következő fontosabb témák szerepeltek:
—Az 1993-as költségvetés, melyből kiderült, hogy sok forrásból jönnek a pénzek, s egy részük nem is jelenik meg a Szövetség költségvetésében (például a budapesti iroda, amelyet közvetlenül svédországból finanszíroznak).
—Három új tagszervezet felvételéről is döntöttek: az Európai Kerékpáros Szövetség, valamint egy finnországi és egy katalán szervezet csatlakozásával a Szövetség tagszervezeteinek a száma 26-ra bővült.
—Három témakörben tartottak szekcióüléseket: az üzemanyagadó- és a légiközlekedési kampányról, valamint a vasúttal kapcsolatos koncepció kidolgozásáról (ezekről majd később).
—Jóváhagyták az 1994. évi munkatervet, amely többek között az alábbi programokat tartalmazza:
—a gépkocsi-minősítő rendszer továbbfejlesztése;
—a légiközlekedés adóztatásának és a költségek beépítésének lehetőségei, a kerozin-többletadó bevezetésének lehetősége;
—nyomásgyakorlás az Európai Unió döntéshozóira a gépjárművek üzemanyagadójának összehangolt emeléséért, és ezzel összefüggésben a lakosság széles körű felvilágosítása;
—tanulmány készítése a kombinált fuvarozás fejlesztési lehetőségeiről (1993-ban már készült erről egy elő-zetes tanulmány);
—tanulmány készítése a zöld városi közlekedésről (ennek során a tagszervezetek összegyűjtik a meglévő rossz és jó példákat, hogy azokon mindenki okulhasson).
Szekcióülések
A vasúti szekcióban megtudhattam, hogy ami a vasút fejlesztését illeti, nem kedvező a helyzet Svájcban, Ausztriában, Franciaországban és Angliában sem. A vasutakat kettéválasztották, és "piacivá" kívánják tenni a vasúti vállalatok üzemeltetését. Ez vonalak megszüntetésével jár, és ki tudja, még mivel. A CEU, azaz az Európai Vasúti Közösség jelenlévő képviselője igen érdekes jövőt vázolt fel: az EU tagországaiban úgy szeretnék kialakítani a vasúti rendszert, hogy a légiközlekedéshez hasonló elven működjön, azaz hogy ki lehessen bérelni az infrastruktúrát bizonyos időpontokra. Például ha én egy francia vállalkozó vagyok, és van egy vonatom, akkor lehetőségem nyílik majd arra, hogy kibéreljem mondjuk a London—Edinburgh-i vonalat a délutáni járatra. Kérdés még persze, hogy milyen kritériumok alapján adhatják ki majd az engedélyeket a pályahasználatra, és milyen fennakadást okozhat ez a rendszer a jegyekben és jegyárakban. Ki tudja, 10 év múlva Debrecen és Nyíregyháza között svájci vonaton fogunk utazni? Felvetődött az állam szerepe a vasút fenntartásában, és a vélemény az volt, hogy nem vonulhat ki olyan mértékben, mint ahogyan azt jelenleg tervezik, és az is, hogy a vasútpolitika megalkotásakor a hatóságoknak figyelembe kell venniük az utasok igényeit és szükségleteit is.
Az üzemanyagok adójával foglakozó szekción hivatkoztak a T&E tanulmányára, amely kimutatta, hogy a benzin adóját legalább 100%-kal, a gázolaj adóját pedig 200—300%-kal kell emelni az elkövetkező években. (A tanulmány rövidített változatát a Magyar Közlekedési Klub magyarul is megjelentette.) Ezen a téren a T&E azért küzd, hogy egyrészt az EU egységesen állapítson meg minden tagország részére egy minimálisan kötelező — lehetőleg minél magasabb — üzemanyagadót, másrészt hogy az egyes országokban külön-külön is emeljék az adókat. Fontos szerep jut ebben a kelet-európai országok környezetvédőinek is, hiszen ha a különböző országokban érezhetően eltérnek az üzmenyagárak, akkor kialakulhat egy nemkívánatos "benzinturizmus", különösen a határmenti területeken.
Amikor az autók minősítéséről szóló programról tartott szekcióról beszéltünk — már a plenáris ülésen —, Lukács András megemlítette, hogy mi úgy gondoljuk, inkább az autó használatáról kellene lebeszélni az embereket, mert ha kidolgozunk egy rangsort az autók között, és ajánljuk is őket, akkor ez úgy tűnhet, mintha mi még fel is szólítanánk az embereket az autóvásárlásra. Az Európai Kerékpáros Szövetséget képviselő norvég barátunk is hasonló véleményen volt, és kijelentette, hogy mi — mármint a magyarok és a biciklisek — vagyunk a keményvonalasok, a többiek pedig a "puhák". Ehhez csatlakozott, Lynn Sloman is az angol Transport 2000-től, aki az előző napi szemináriumon elhangzott autógyárosi felszólalás után odasúgta nekünk, s most hangosan el is ismételte: "Én is azt szeretném neki mondani, hogy inkább ne vegyenek az emberek autót." Talán ebből ki lehet találni, mi is hangzott el az Európai Autógyártók képviselőjének szájából.
Összefoglalva elmondható tehát, hogy a T&E kemény munkát végez az EU közlekedéspolitikájának befolyásolására, újabb és újabb programokat indít, és erejéhez mérten támogatja az Európa keleti felével való kapcsolattartást.

Kajtor Zsuzsa


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.