kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
"Logika és igazságosság"

Idén az útalap forrásai a tervek szerint elérik a 47 milliárd forintot. Ennek az összegnek a felhasználását szabályozza az a törvény, amelyet most márciusban ismételten módosított az országgyűlés.
A módosításhoz kapcsolódva a Levegő Munkacsoport kezdeményezésére dr. Kiss Róbert képviselő javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy az útalapot ne csak a közúthálózat fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésére lehessen felhasználni, hanem az azt tehermentesítő fejlesztések finanszírozására is. A javaslatot a közlekedési tárca, majd ennek nyomán az Országgyűlés is elutasította. Rajkai Zsolt, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium államtitkára az elutasítást az alábbiakkal indokolta:
"Nem támogatható többek között az az indítvány sem például, amely az útalap forrásainak a felhasználását olyan eszközökre kívánja fordítani, mint a vasúti vagy vízi fuvarozás. Nem logikus és nem lenne igazságos a közút használóival szemben, ha nem a közutak fejlesztésére, fenntartására fordítanánk az útalapot, hanem más területen használnánk fel, például a kombinált fuvarozás fejlesztésére. Bár azt is el kell mondanom, hogy e tekintetben is kedvezőbb a helyzet, mert 300 millió forintot irányoz elő az 1994. évi költségvetés a kombinált fuvarozás fejlesztésére."
Szakmai szempontból érthetetlen, hogy miért ne lenne célszerűbb a közúthálózat bővítése helyett a közúthálózat mentesítésére fordítani az útalap egy részét, ha így gazdaságosabban és környezetkímélőbb módon oldhatók meg a szállítási feladatok. Vajon nem lenne-e előnyösebb a közutak használóinak is az, ha például több kamiont szállítanának vasúton és vízi úton, és ily módon kevésbé rongálódnának azútjaink, csökkenne a balesetek száma, a zsúfoltság, a zaj és a levegőszennyezés?
Sok országban jöttek már rá a döntéshozók arra, hogy a közutak használóitól beszedett adók egy részét az alternatívák megteremtésére kell fordítani " éppen a közúti közlekedés csődjének elkerülése érdekében. Így például Németországban az üzemanyagadók meghatározott részét a vasút fejlesztésére fordítják. Ausztriában az üzemanyagok minden literje után fizetett adóból fél schilling egy elkülönített alapba kerül, amelyet a városi és helyközi tömegközlekedés fejlesztésére használnak. Az autózás fellegvárának számító Kalifornia állam Los Angeles megyéjében (ami Los Angeles városát és további 21 települést foglal magába) a lakosság népszavazáson döntött úgy, hogy a korábbi 6%-ról 6,5%-ra emeljék meg minden áru forgalmi adóját (az üzemanyagokét is), és az így keletkező többletbevételt az autóbusz-közlekedés fejlesztésére és új vasútvonalak építésére fordítsák.
Az útalap-törvény módosítása során az országgyűlés ismételten jóváhagyta a KHVM-nek azt a javaslatát, hogy a MATÁV privatizációjából származó bevételből 6,1 milliárd forintot az útalap részére csoportosítsanak át. A tisztelt államtitkár úr logikája és igazságérzete egy cseppet sem berzenkedett az ellen, hogy a hazánkban igencsak elmaradott, de a jövőnket alapvetően meghatározó távközlés és információtechnika fejlesztésétől vegyenek el nem kis összeget, és azt az egyik leginkább környezetpusztító tevékenységre fordítsák.
A logika és igazságosság azt is megkövetelné, hogy kártérítésben részesüljenek mindazok, akiknek a közúti közlekedés miatt egészségi vagy vagyoni kárt szenvedtek. Ezt célozta az a képviselői módosító javaslat, amelynek elfogadása lehetővé tette volna az útalap ilyen jellegű felhasználását is. (Jelenleg a kártérítés egyik legnagyobb akadálya, hogy sem az önkormányzatok, sem a kormányzati szervek nem rendelkeznek erre a célra fordítható pénzeszközökkel.) A KHVM ellenkezése miatt az országgyűlés ezt a javaslatot is elutasította. A minisztérium vezetését, úgy tűnik, az sem zavarta, hogy ez az álláspontja gyökeresen ellentétes "A magyar közlekedéspolitikai koncepció tézisei"-ben leírt állásfoglalásával:Ú"Fokozatosan megvalósítjuk, hogy a környezetet veszélyeztető eszközöket üzemeltetők közterhei, környezetet károsító, az életminőséget rontó közlekedési módokat használók költségei fedezzék az okozott társadalmi veszteségeket, externális költségeket."

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.