kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Június 1-jétől érvényes a budapesti szmogriadó-rendelet

Több mint egyéves előkészítő munka után életbe lépett a budapesti szmogriadó-rendelet, pontos elnevezése szerint Budapest Főváros Közgyűlése 22/1994. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a füstködriadó-tervről.
A rendelet értelmében Budapest főpolgármestere az emberi élet és egészség védelmében háromfokozatú füstködriadót rendelhet el, ha a szennyezőanyagok légköri koncentrációja és a meteorológiai jellemzők ezt indokolttá teszik. A meteorológiai jellemzőket az Országos Meteorológiai Szolgálat, a légszennyező anyagok koncentrációját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete méri és szolgáltatja.
A füstködriadót — a megfelelő fokozatban — akkor kell elrendelni, ha a légszennyező anyagok koncentrációja a budapesti monitorhálózat két mérőállomásán 3 órán keresztül folyamatosan eléri vagy meghaladja a külön jogszabályban rögzített határértéket, meg kell viszont szüntetni, ha a légszennyező anyag koncentrációja valamennyi mérőállomáson legalább 4 órás időtartamban alatta marad a 24 órás határérték másfélszeresének, és a meteorológiai előrejelzés szerint a légszennyezettség csökkenésére kedvező időjárási helyzet várható.
A továbiakban a füstködriadó-rendelet főbb közlekedési — forgalom- és gépjárműhasználat-korlátozási — kihatásait ismertetjük.
I. Készültségi fokozat esetén
1. A forgalomkorlátozás területe
a) a főváros egész területe
b) Nagykörút és a budai körutak (Margit híd-Margit körút-Moszkvatér-Alkotás utca-Budaörsi út-Villányi út-Október 23. utca-Irinyi József út-Petőfi híd) által határolt terület.
2. A forgalomkorlátozás alá eső gépjárművek és tevékenységek
Az I. 1. a) területen
(1) A személygépkocsik és motorkerékpárok használatának korlátozása: a készültség elrendelésének első és azt követő minden páratlan napján csak a páratlan, másnapján és azt követő minden páros napján csak a páros rendszámú járművek közlekedhetnek.
Az I. 1. b) területen
(1) Tilos a Nagykörút és a budai körutak által határolt területen az átmenő és a belső forgalom. Elkerülő útvonal-lehetőségek: Árpád híd, Margit híd, Petőfi híd és az ezekhez kapcsolódó főútvonal-hálózat.
(2) Tilos a tíz tonnát meghaladó össztömegű gépjárművek, járműszerelvények átmenő forgalma. Elkerülő útvonal az M0 körgyűrű.
(3) Ha a határérték-túllépést az ózonkoncentráció okozza, tilos a kétütemű benzinmotorral és a dízelmotorral hajtott járművek közlekedése.
3. Az I. 1. b) területen a forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek köre
— a tömegközlekedés járművei,
— a megkülönböztető jelzést használó — vagy azzal rendelkező — gépjárművek, valamint az ilyen járművek által közrefogott járműoszlop,
— az egyedi engedéllyel rendelkező gépjárművek, járműszerelvények,
— a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező(ke)t szállító gépjárművek,
— villamos hajtású gépkocsik,
— taxik, valamint katalizátorral felszerelt személygépkocsik.
II. Füstködriadó 1. fokozat esetén
1. A forgalomkorlátozás területe
a) a főváros egész területe
b) a Róbert Károly körút-Hungária körút-Könyves Kálmán körút-Mester utca-Ferenc körút-Boráros tér és a Duna pesti rakpartja által határolt területek. Elkerülő útvonal: dunai átkelésre az Árpád híd és a Petőfi híd, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó főútvonal-hálózat, az M0 autópálya Duna-hídja és ezek kapcsolódó főútvonalai.
2. A forgalomkorlátozás alá eső gépjárművek és tevékenységek
A II. 1. a) területen
(1) A gépjárművek használatának korlátozása oly módon, hogy a riadó elrendelésének első és azt követően minden páratlan, másnapján és minden páros napján csak a páros rendszámú járművek közlekedhetnek. A páros és páratlan nap számításába a készültség időtartama is beleszámít.
A II. 1. b) területen
— tilos a személygépkocsik, motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok, tehergépkocsik, lassú járművek és mezőgazdasági vontatók üzemeltetése,
— tilos a járműmotorok járatása a gépjármű álló helyzetében (azok még javítási céllal sem járathatók),
— tilos a belső égésű motorral hajtott, helyhez kötött berendezések működtetése (kivétel: biztonságtechnikai célú tartalék áramforrások agregátjai),
— a tömegközlekedés dízelüzemű autóbuszai csak csökkentett kéntartalmú (city) gázolajjal működtethetők,
— ózonkoncentráció-túllépés miatt elrendelt riadó esetén tilos a kétütemű benzinmotorral és a dízelmotorral hajtott járművek közlekedése.
3. A II. 1. b) területen a forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek köre az első öt "bajusszal megjelölt" kategóriában azonos a készültségnél kivételezettekkel, a taxik közül azonban csak a tevékenységüknek megfelelő személy- vagy teherszállítást végző, valamint hármas hatású szabályozott motorüzemű katalizátorral felszerelt járművek közlekedhetnek.
III. A füstködriadó II. fokozata esetén
1. A forgalomkorlátozás területe a főváros közigazgatási határon belüli területe.
2. A forgalmi korlátozások a III. 1. pontban kijelölt területen:
— a főváros teljes területére érvényesek a II. 2. pontban rögzített korlátozások,
— átmenő forgalom csak a kijelölt főútvonal-hálózaton megengedett,<D%0>
— a városba befelé irányuló célforgalom csak kijelölt gyűjtő parkolóhelyekre, a kifelé irányuló forgalom pedig csak a kijelölt főútvonalakon megengedett,
— a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik és utánfutók csak az átmenő és kifelé irányuló forgalom számára kijelölt útvonalakon közlekedhetnek.
3. A forgalomkorlátozás alól kivételt képező gépjárművek köre megegyezik a II. 3. pontban felsoroltakkal.
4. Az átmenő forgalom számára engedélyezett útvonalak: M1-M7 autópálya-Budaörsi út-Petőfi híd-Soroksári út-Nagykőrösi út-M5 autópálya-Hungária körút-Árpád híd-Kerepesi út-Veres P. út-Szabadföld út (Fehér út)-Jászberényi út-Hidegkúti út-Nagykovácsi út-Budakeszi út-Szilágyi Erzsébet fasor-Margit körút-Nagytétényi út-M0 autóút-4-5. autóút (M5 autópálya).
IV. Egyedi engedélyt kérhetnek
az alábbi tevékenységeket folytató gépjárművekre: a közszükségleti áruszállítás, a közszolgáltatás, a polgári védelem, a katonaság, a katasztrófaelhárítás, a levegőtisztaság-védelem és a közegészségügyi szolgáltatás gépjárművei, amennyiben ilyen feladatukat teljesítik.
A gépjárművek számára az engedélyt a Fővárosi Szállítási Tanácsadó Bt. állítja ki (Budapest V., Veres Pálné u. 8.). Az engedély díjköteles.
Az engedélyt a gépjármű elülső szélvédőjén, jól látható helyen kell elhelyezni.
Az 1/1975. II. 5. KpM-BM rendelet 49. paragrafus és 50. paragrafus szerinti megkülönböztetett, illetőleg figyelmeztető jelzést használ(hat)ó járművekre engedélyt kérni nem kell.
(Magyar Közlekedés)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.