kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Az ÖKOSZOLGÁLAT jelenti

Információ- és adatvédelem
Az Alkotmány 59—61. cikkelye alapján mindenkit megillet az információ szabadsága és a személyes adatok védelme, vagyis ezek alkotmányos jogok.
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról részletesen szabályozza ezt a témakört.
A törvényben a "személyes adat" szó szerinti értelmezése kizárja a jogi személyeket, vagyis az üzleti adatokra ez a védelem nem vonatkozik.
A közérdekű adat jellemzői:
— állami vagy önkormányzati szerv kezeli,
— nem személyes adat,
— nincs titokvédelem alatt.
Ha adatért fordulunk bárhova, jó tudni, hogy az érdekeltség bizonyítása az adatszolgáltatás szempontjából szükségtelen, vagyis nincs joga senkinek sem visszakérdezni, hogy miért is van szükségünk a kért adatra.
Ha adat megismerésére irányuló kérelmet írunk, az adatot kezelő szerv 15 napon belül eleget kell hogy tegyen kérésünknek. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy annak tárolási módjától függetlenül a kérelmező másolatot kérhet. Az adatkezelő szerv vezetője legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig költségtérítést állapíthat meg. A kérelmező kérésére a költség összegét előre közölni kell.
Mit tehetünk, ha nem adnak ki adatot?
— Bírósági pert lehet indítani. A pert a megtagadás közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani a felvilágosítást megtagadó szerv ellen. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani. Ilyen esetekben a bíróság soron kívül jár el.<D%0>
— Az ügyészséghez lehet fordulni. Budapesten az általános felügyeleti osztályoktól, vidéken pedig a felügyeleti ügyészektől lehet kérni a törvénysértéssel kapcsolatban intézkedést.
— Az állampolgári jogok országgyűlési biztosához is lehet majd fordulni (melyet az Országgyűlés a közeljövőben fog megválasztani). Neki különleges jogai vannak szekrények, dossziék "nyitogatásához".
Az 1987. évi 5. számú törvényerejű rendelet a titokvédelemmel kapcsolatban az állam- és szolgálati titok megállapítására jogosult szervezeteket sorolja fel, ebben a társadalmi szervezetek nem szerepelnek.
Az adatvédelmi törvény (ld. fenn) alapján az egyes adatok titkosságát meg lehet kérdőjelezni, mivel az adatkezelőnek kell azt bizonyítani, hogy az adatok kiadásának megtagadása jogszerű és megalapozott.

Csapó Beatrix


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.