kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A BUDAPEST-TÉRSÉGI KOORDINÁCIÓS FÓRUMRÓL

Évekkel ezelőtt megindultak és egyre erősödnek olyan folyamatok, amelyek egyre több ponton visszafordíthatatlanul károsítják a térség ökológiai állapotát, ezen belül egyre súlyosabban veszélyeztetik a térség ivóvízbázisait, valamint a beépített és zöld (szabad) földrészletek egészséges arányát és szerkezetét. E káros folyamatokat le kell fékezni, meg kell fordítani. Ennek érdekében, és általában Budapest-térség fenntartható fejlődésének, az itt lakók életminősége javulásának elősegítésére az Alternatív Társadalompolitikai Műhely, a Budapesti Városvédő Egyesület és a Levegő Munkacsoport múlt év októberében létrehozta a Budapest-térségi Koordinációs Fórumot.
A Fórum jogi személyiség nélküli civil szerveződés. A kezdeményezők olyan szakembereket kértek föl a Fórumban magánemberként való közreműködésre, akik egy-egy Budapest-térség fenntartható fejlődése szempontjából fontos funkciót ellátó kormányszerv, önkormányzat, önkormányzati szövetség, közművállalat, jelentős szakcég, társadalmi szervezet, stb. szakembereivel szoros kapcsolatban vannak.
A Fórum résztvevői vállalták, hogy e szervezetek között a civil szerveződés eszközeivel kölcsönös információs kapcsolatot tartanak fenn, más megfogalmazásban: hogy e szervezeteket civil eszközökkel a Fórumhoz kapcsolják. Ez a Fórum résztvevői számára a következő feladatokat jelenti:
  • A Fórum (általában havonta tartott) megbeszélésein részt vesznek, és a napirendre tűzött kérdésekről az előzetesen kapott vitaanyagok áttanulmányozása után elmondják saját szakmai véleményüket.
  • Tájékoztatják a Fórumot az általuk kapcsolt szervezet szakemberei körében a Fórum napirendjén lévő témában kialakult véleményekről olyan mértékben, amennyire ezt megismerni módjuk van, és amennyire ezt a hivatali titoktartás megengedi.
  • Az általuk megválasztott módon tájékoztatják az általuk kapcsolt szervezet szakembereit a Fórum megbeszélésein kialakult véleményekről.
(A Fórum titkára Síklaky István Alternatív Társadalompolitikai Műhely.)
A Fórum több mint harminc tagja révén a következő szervezetek kapcsolódtak társadalmi úton a Fórumhoz: 5 minisztérium, 4 országos ill. regionális hatóság, a Fővárosi Önkormányzat, a Pest Megyei Önkormányzat, két térségi önkormányzati szövetség és több térségi község, 14 tekintélyes szakmai szervezet (köztük valamennyi, a célok szempontjából fontos fővárosi közművállalat), 15 civil szervezet.
Az alakuló ülést követő novemberi összejövetelen a résztvevők a területfejlesztési törvény tervezetét vitatták meg, Miklóssy Endre (a KTM illetékes főosztályvezetője) vitaindítója alapján. A következő (decemberi) összejövetel tárgya a Budapest-térség fejlesztéséről készülő kormányelőterjesztés tervezete volt, amelyről Schuchman Péter, a KTM által megbízott munkacsoport vezetője tartott ismertetést. A februári összejövetelen a részvevők ez alkalommal újabb tájékoztatást kaptak a kormányelőterjesztés-tervezet elő-rehaladásáról, és egyes jövőkép-elképzelések is megvitatásra kerültek.
A Fórum üléseire pénteki napokon délután 4 órakor kerül sok a Budapesti Városvédő Egyesület kiállítótermében (Budapest VI. ker., Eötvös u. 10.). A Fórum eseményeiről a Lélegzet rendszeres tájékoztatást ad majd.
S. I.
A Budapest-térségi Koordinációs Fórum nyújtotta együttműködési lehetőség jelentőségét támasztják alá az alábbiak, amelyeket Schuchmann Péter egyik 1993-ban készült tanulmányából idézünk:
"Az elmúlt negyven év öröksége által kialakult helyzetet kedvezőtlenül érintette néhány, kellően és összefüggéseiben nem megfelelő mélységben végiggondolt új rendelet, intézkedés. A területhasználat egységes szerkezeti fejlődését igen károsan érinti a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1/1992. (I.6.) KTM-rendelete, amely módosítja az Országos Építési Szabályzat egyes előírásait, így a zártkert kategóriát megszünteti és külterületbe sorolja, amire 720 m2-es minimális területnagyság esetén engedélyezi az épületelhelyezést.
Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a fővárost övező agglomeráció csaknem teljes külterületét kijelölte kárpótlási célra. Az eddigi tendenciák arra utalnak, hogy elsősorban a vállalkozói földtulajdonszerzések vannak folyamatban, melynek során olcsón felvásárolják a kárpótlási jegyeket, és spekulációs célokból jutnak a területekhez.
...
Öt-tíz év távlatában tehát igen valószínű, hogy a fővárost egy szétaprózott és beépített külterületekből, valamint sűrűn beépített belterületekből álló gyűrű fogja övezni.
...
Vizsgálataink rámutattak arra is, hogy a főváros korábbi egészséges beépítettségi rendszere, mely zöld gyűrűs szerkezettel biztosította a városi lét alapvető feltételeit, a teljes szétzilálódás állapota felé tendál, a főváros ökológiai katasztrófa felé tart."JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.