kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Bemutatkozik az Osztrák környezetvédelmi Tanácsadó Szolgálat
A FELISMERÉS UTÁN JÖJJENEK A TETTEK!

Bécsben, egy nemzetközi környezetvédelmi konferencián találkoztunk az Osztrák Környezetvédelmi Tanácsadó Szolgálat (Umweltberatung Österreich) munkatársaival, így többek között Michael Bockhornival, aki vállalta, hogy bemutatja a magyar olvasóknak az osztrák szervezetet.
— Független, nem állami szervezetként 8 éve működik a szolgálat. Feladatunk a tanácsadás és közvetítés a lakosság, az állami szervek és a gazdasági élet szereplői között. 14 irodánk van Ausztriában. Európa számos más hasonló szervezetével működünk együtt. Jelenleg 8-10 országgal vagyunk szoros kapcsolatban. Mottónk: A felismerés után jöjjenek a tettek!
Konkrétan a magánháztartásokra, irodákra, óvodákra gondolok, a vállalkozásokra, amelyek új termékeket akarnak kipróbálni. Ellátjuk a törvényhozást is tanácsokkal, hogy a környezetbarát szempontok érvényesüljenek egy-egy új törvény meghozatalánál.
— Emeljen ki néhány érdekes területet !
— Például akciót indítottunk "Prepare" névvel, melyet a cégeknek ajánlunk fel, hogy a gyártási folyamatokaban keletkező hulladékanyagokat az első pillanattól hasznosíthassák. A hulladék semlegesítése és újrahasznosítása a cégeknek pénzbeli, valamint energia- és hulladékmegtakarítást is jelent, s egyben elősegíti a gazdasági fejlődést. A második terület az "ekodesign", mely a termelési folyamatot úgy alakítja át, hogy megfeleljen az ökológiai szempontoknak, mint pl. a hosszú élettartam, a javíthatóság. A nyersanyagot úgy válassza meg, hogy szemétként könnyen visszaforgatható legyen, és a szemétválogatásnál ne okozzon gondokat.
Egy új terület, hogy a termék csomagolási anyaga esetleg komposztálható legyen. Olyan csomagolóanyagokra gondolok, mint a szalma, a burgonya- és a kukoricakeményítő, a faforgács. Ezek kis házi vagy közösségi komposztálóban biológialilag lebonthatók. Van még egy másodlagos előnyük, hogy a komposztálás során keletkezett kellemetlen illatú komposztlé felszívódik, így a kellemtelen szaghatás nem érvényesül.
— Vannak-e új módszerek, technológiák az önök által ajánlottak között?
— Az eddigi koncepció az volt, hogy a környezeti ártalmat a gyártási folyamat utolsó fázisában próbálták kiküszöbölni. Ehelyett új koncepció, hogy már a gyártás során az első fázisától tegyenek ellene. Ahol ma újat találhatunk, ahol ma csodát várhatunk a környezetvédelem területén, az az emberi fejekben, a gondolkodásmód megváltozásában rejlik. Sok múlik a jó ötleteken, a tervezés és a tanácsadás folyamatán, ez lehet a csoda, a megoldás.
— Emeljen ki néhányat munkájuk eredményeiből.
— Két példát tudnék említeni a tisztítószerekkel kapcsolatban. Négy évvel ezelőtt foglalkoztunk a tisztítószerek értékelésével, hogy környezetbarát-e vagy sem. Kezdetben az ipartól nagyon kevés írásos anyagot kaptunk. Nem volt elegendő az értékelés elvégezésére. Természetesen ezeket a termékeket nem tudtuk ajánlani a tanácsadói szféránkba bevont intézményeknek. Amikor a gyártók rájöttek, hogy így hátrányba kerültek, mégis hajlandók lettek a hiányzó információs anyagokat a rendelkezésünkre bocsátani.
A második eset Csehországban történt, ahol segítettünk egy környezetvédő tanácsadószervezet létrehozásában. Találtunk ott egy mosó- és tisztítószert gyártó céget, amely elavult technológiával dolgozott. A mi információnk alapján az ottani szervezet hatást gyakorolt a parlamentre, mely a céget az új technológiák bevezetésére kötelezte.
— De az Önök kezében nincs hatalom?
— De van hatalmunk. Végülis a tanácsadáson keresztül gyakorolunk hatást a piacra, az egyszerű háztartások, irodák, nagyfogyasztók vásárlási tevékenysége befolyásolásán keresztül. Ha egy terméket nem vesznek, az a termékelőállítót is arra kényszeríti, hogy elgondolkozzon a termelés körülményein, és csökkentse a környezetre gyakorolt káros hatást.
— Honnan van pénzük a működésre?
— A regionális irodákat a tartományi kormányok finanszírozzák, a központi iroda a Szövetségi Kormánytól kap pénzt. Az állam közvetett módon jár el a pénz befektetésében, mert ahelyett, hogy a károkat hozná helyre, inkább a megelőzésre költ, a tanácsadó szervezetekbe fektet. Ez megtérül, hiszen a tanácsadók a környezetbarát megoldások felé terelik a vállalatokat és a magánszemélyeket. Ezen kívül magánvállalkozók számára tanulmányokat készítünk, és ebből is van bevételünk.
— Jó a kapcsolatuk más hasonló hazai szervezetekkel?
— Mi nem akarunk csodagyerekek lenni, akik minden problámát egyedül oldanak meg. Ismerjük a saját területükön dolgozó egyéb szervezeteket is, akikkel együtt dolgozunk, illetve akikre hivatkozunk. Éppen ez a mi erősségünk, hogy nem akarunk mindent egyedül megoldani. Más szervezetek szakértőit is bevonjuk.
— Hányan végzik ezt a munkát?
— Ausztriában kb. 80 főállású környezetvédelmi szakértőnk van. Mindegyikük egy-egy terület specialistája: van köztünk energia-, szemétfelhasználási és közlekedési tanácsadó.
— Szerveznek-e tömeges megmozdulásokat?
— Az utóbbi három évben nem. Ez annak köszönhető, hogy a gazdasági szféra tanult a múlt tapasztalataiból, és nem kezdeményezik környezetromboló ipari létesítmények építését.
Másrészt a gondok máshova koncentrálódnak, például a lakosság elszegényedésének problémája miatt a környezetkárosítás gyakran háttérbe szorul.
— Mi az újdonság munkájukban?
— Az elmúlt egy-két évben a tanácsadás globális jelleget öltött, így szempontjai az egész földre kiterjednek. îgy például az energiával kapcsolatban az üvegházhatást, a közlekedési problémákat, az ózonpajzs rombolását is figyelemmel kísérjük. Már nem kielégítő, ha csak Ausztria környezeti gondjaival foglalkozunk. Munkánk kiterjed az Európai Unión belüli gondokra, és a Harmadik Világot érintő kérdéseket is figyelembe kell vennünk, márcsak azért is, mert gazdagságunk egy részét annak köszönhetjük, hogy a harmadik világ országaiból olcsón szerezzük be a nyersanyagokat. Ezekben az országokban a környezetvédelem nagyon elhanyagolt állapotban van.
— Az utóbbi időben javult-e a helyzet?
— A politika és a gazdaság egyes területein javulás látható, a termelés a termékek minősége környezetbarátabbá vált. Nem vagyok benne biztos, hogy a mai technológia mellett a környezet helyzetében lényeges javulást lehet elérni, de ennek ellenére optimista vagyok, és a szakmában maradok.
Umweltberatung Österreich
1060 Wien, Mariahilfer Str. 89/22. Tel.: 43-222-587 73 93
Fax.: 587 73 93 18

Meruk Rózsa


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.