kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Dugók, bűnözés, épületkárok?
Mi lesz az Almássy térrel?


A sajtóban már több cikk megjelent az Almássy téri mélygarázs és bevásárlóközpont tervével kapcsolatban. Egy öt emeletes, 18 ezer négyzetméter alapterületű föld alatti építményt terveznek, ahol a felső szinten őstermelők üzletei, egy diszkont áruház és egy alkoholmentes gyorsbüfé, az alatta levő szinten kiszolgálóhelyiségek, a három további szinten pedig négyszáz autó befogadására alkalmas garázs működne.
A kezdeményezés Regős Pétertől, a Fővárosi Mérnöki Tervező Rt. (FÖMTERV) irodavezetőjétől ered. Regős Péter nyilatkozata szerint ez a létesítmény nagyon kedvező lesz az itt lakóknak, mivel olcsó vásárlási és parkolási lehetőséget nyújt majd nekik.
A környéken lakók zöme mégsem fogadja kitörő örömmel a tervet, sőt, határozottan tiltakozik ellene. A lakosok és a szakértők legfőbb ellenérvei a következők:
· A környék már eddig is túlzsúfolt forgalmú, mindennaposak a dugók errefelé. A mélygarázs jelentős további forgalmat gerjesztene. Lényegesen növekedne a zajszint és a levegő szennyezettsége, ami az itt lakók életkörülményeinek romlásához, ingatlanuk elértéktelenedéséhez vezetne.
· A 60 000 m3 térfogatú építmény levegőjét óránként többször cserélni kellene, ami szintén növelné a terület légszennyezését.
· A FÖMTERV a zöldfelület megnövelését ígéri. Rejtély, hogy ezt hogyan gondolják, tudva, hogy jelenleg 78 fa van a téren közülük 49 ötven év körüli , melyek túlnyomó többségét az építkezés során kivágnák. Az ötven éves, nagy lombfelületű fákat nem pótolhatják a később esetleg ültetésre kerülő csemetefák. Valójában nem is lesz lehetőség a nagy fák pótlására, mivel az ilyen föld alatti építményeket rendszerint csak egy-két méteres földréteg takarja, és az csak kisebb cserjék és gyep telepítésére megfelelő. Az asszimiláló felület egyértelműen és lényegesen kisebb lesz, szakértői becslések szerint a jelenleginek mindössze 4-5%-ára esne vissza.
· Az olcsó árak és parkolási díjak ígérete nem megalapozott, hiszen egy négyzetméter hasznos terület létesítési költsége 90-120 ezer Ft, és ennek az összegnek természetesen meg kellene térülnie.
· Az Almássy tér alatt a Magyar Állami Földtani Intézet térképe szerint már 2,5-5 méter mélyen talajvíz van. A 17 méter mély föld alatti építmény mellett felgyorsulnának a vízfolyások, és kimosnák a talajt a szomszéd épületek alól, ami az épületek összeomlásához is vezethet.
Regős Péter és a VII. kerületi polgármesternő, Bakonyi Karola úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy ők vállalnak minden felelősséget az építménnyel kapcsolatban. Csodálom a bátorságukat: a tér házainak értéke a legóvatosabb becslések szerint is kétmilliárd forint körül van, nem beszélve annak az ezer embernek az életéről és sorsáról, aki ott lakik.
Az Erzsébetvárosi Társasházak Képviselőinek Érdekvédelmi Egyesülete (ETKE) az Almássy téri házakban lakók és más erzsébetvárosiak véleményének megismerése érdekében felmérést végez. Kéri a társasházi közös képviselőket, tulajdonosokat és lakókat, hogy a problémák tisztázása és a közös érdekek megvédése érdekében műszaki vagy gazdasági hozzáértésükkel segítsék munkáját. Véleményükkel vagy segítő felajánlásukkal az alábbi telefonszámon jelentkezzenek: Ignéczi Tibor ETKE vezetőségi tag, 322-4642.

Mikola Klára


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.