kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A göncölösök fellebbeztek
Az M0 északi szakaszának hátrányai

A Göncöl Szövetség és a Göncöl Alapítvány közösen fellebbezést nyújtott be a Környezetvédelmi Főfelügyelőséghez a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnek az M0 körgyűrű északi szakaszát támogató szakhatósági állásfoglalása és környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban. A két szervezet nehezményezte, hogy a KDVKF nem vonta be őket ügyfélként az eljárásba annak ellenére, hogy a Göncöl Alapítvány végzi az Országos Természetvédelmi Hivatal megbízásából a Duna-Ipoly Nemzeti Park előkészítéséhez szükséges, ökológiai állapotfelvétellel kapcsolatos kutatásokat, és a Göncöl Szövetség számos tagszervezete rendszeresen hangot adott álláspontjának az ügyben. Az alábbi érveket sorakoztatták fel a pályaszakasz megépítése ellen:
"A KDVKF által jóváhagyott M0 nyomvonalszakasz továbbépítése esetén a tervezett Duna-híd elkerülhetetlenül a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Szentendrei-sziget csúcsán menne keresztül, ezért az M0 autópálya 2. számú főút és M3 autópálya között kijelölt nyomvonala, egyáltalán az M0-nak és az M2nek a tervezett összekötetése elfogadhatatlan. A térség közlekedési problémáit messzemenően kielégítő módon fogja kezelni a 2-es főútvonal jelenleg épülő szakasza, amelyet nem szükséges gyűrűelemként továbbfejleszteni. A hiányzó körirányú kapcsolatot például az Ujpesti vasúti híd és a körvasút mellett megépítendő közút tudná biztosítani.

A Szentendrei sziget alatt található Budapest legjelentősebb ivóvízbázisa. A főváros ivóvizének több mint a fele innen származik, de a DMRV-nek is nagy hozamú kútcsoportjai települtek ugyanerre a vízbázisra. Ezen vízbázis mintegy 3 millió ember ivóvíz-szolgáltató rendszerének a fő ivóvízkészlete, melynek bárminemű veszélyeztetése megengedhetetlen. A tervezett M0 beruházás álláspontunk szerint komoly veszélyt jelentene a vízbázisra, annak a természetes ökológiai hálózatról történő leszakítása, szennyezőforrásoknak és gépjármű-forgalomnak a területre történő beterelése, valamint ez utóbbival járó jelentős fejlesztési-beruházási terhelés növekedése miatt. A térségben eddig megvalósult fejlesztések, élenjáróan az üdülőövezet terjeszkedése, már önmagában is véleményünk szerint tűrhetetlen veszélyt jelent a főváros és környezete legjelentősebb ivóvízbázisára. A kémiai ivóvíztisztításra törénő átállás az ivóvíz-szolgáltatás költségeinek megtöbbszöröződését vonná maga után, ami önmagában az M0 beruházás költségeinek többszöröse.
(...) Az a véleményünk, hogy a tervezett M0 beruházás sok tekintetben javíthatatlanul elvágná a térség még meglévő ökológiai kapcsolatait, gyakorlatilag elszigetelné a Szentendrei-sziget-Gödöllő-Dunakeszi-Vác egységet az Alföldtől, és érdemben megvalósíthatatlanná válna Budapest természetközeli ökológiai kapcsolatrendszerének és hálózatának revitalizációja.
Az M0 beruházás gazdasági és társadalmi szükségességére vonatkozó tanulmány tudomásunk szerint nem készült el. Az ismert közlekedési gondok megoldásának össztársadalmi és nemzetgazdasági szempontból legelőnyösebb megoldásának módozatai nem lettek kidolgozva és összehasonlítva. Az M0 beruházás dokumentumai önmagában a beruházás megvalósulásának módozatait taglalják csupán, és nem valódi társadalmi-gazdasági alternatívákat. Összehasonlításra alkalmas alternatívák kidolgozását követeljük. Mint már sok helyütt hangoztattuk, a közlekedési rendszer átalakítását tartjuk szükségesnek, környezetbarát prioritások alapján. A rendelkezésre álló források környezetbarát és takarékos felhasználása érdekében kérjük az alábbiak együttes hatásának megvizsgálását, különös tekintettel a bekerülési és megtérülési költségekre: a közúti forgalom zömének vasútra terelése a RO-LA fuvarozás általános bevezetése útján, a szükséges sűrűségű kerékpárút-hálózat kiépítése, a gyors- és körvasút-hálózat fejlesztése. Közismert példák sokasága mutatja, hogy közúti hálózat fejlesztése nem a közlekedési problémák megoldását, hanem azok megsokszorozódását vonja maga után. A közúti közlekedésben érdekeltek hasznát a társadalom mind hosszú-, mind rövidtávon környezeti károk formájában sokszorosan fizeti meg."JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.