kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Hivatalos hulladékkezelés

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség munkáját bemutató sorozatunkban a Hulladékkezelési csoport munkájába tekinthetünk be. Darabos Györgyi csoportvezető és Vadas Péter környezetvédelmi felügyelő meglehetősen sötét képet fest lehetőségeikről.
- Hányan vannak a csoportban, és milyen területen végzik munkájukat?
- Jelenleg heten vagyunk. Vegyészmérnök, vízügyi mérnök, geológus, vagyis csupa szakember van közöttünk. Hozzánk tartozik Budapest, Pest megye, Nógrád megye és Heves megyének egy része. A feladatokat terület szerint osztottuk fel, így a helyszíni szemlék során ismerős terepen mozoghatnak a munkatársaim.
- Mi az önök csoportjának a feladata?
- Feladatunk az ipari üzemekben, vagy a különböző ipari tevékenység folytán keletkező hulladékok felügyelete, a cégek nyilvántartása, ellenőrzése, a szakhatósági engedélyek kiadása. További feladatunk a felügyelőség ügyviteli rendje alapján koordinált szakvélemény, illetve állásfoglalás készítése.
Ezt sajnos a jelenlegi rendelkezések hiányossága miatt nem tudjuk teljes mértékben teljesíteni. A veszélyes hulladékok kezelésére, gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó rendelet a jogi eszközöket megteremtette, de arra nem alkalmas, hogy műszakilag is érvényt szerezzen az előírásoknak.
Hiányosság az is, hogy az érintett cégeknek önbevallást kell tenniük a felügyelőségek számára a keletkezett veszélyes hulladékokról. Ez egyben azt is jelenti, hogy sokan úgy végzik a tevékenységüket, hogy nem is tudunk róluk, mivel a felügyelőségnek nincs meg az ellenőrzési lehetősége. Az ellenőrizendő cégek magas és a munkatársaink alacsony száma nem áll egyenes arányban egymással. Így gyakorlatilag csak a nagyobb környezetszennyező cégeket tudjuk ellenőrizni. A csődeljárás illetve a felszámolás szintén feladatokat ró a felügyelőségekre és az érintett cégekre (állapotfelmérés, kárelhárítás stb). Ennek hiányában a felszámolt cégek helyén alakult új vállalkozások tudtuk nélkül a környezeti kötelezettségeknek is tulajdonosaivá válnak.
- Ezek szerint minden veszélyes hulladékkal foglalkozó cégnek meg kellene kérnie a felügyelőség engedélyét, vagy a szakhatóság állásfoglalását.
- Sajnos nem. Lépten-nyomon találkozunk olyan cégekkel, melyekről nincs tudomásunk. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzatok sokszor a környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalása nélkül adják ki a telepengedélyeket, leggyakrabban ezt a rendeletek ismeretének hiánya okozza. Például van egy autójavító, aki megveszi a kis műhelyét, az önkormányzat kiadja rá az engedélyt, és mi csak akkor szerzünk róla tudomást, amikor az olaj vagy a sav átfolyik a szomszéd kútjába, büdös van, zaj van, és a szomszéd bejelentést tesz. A Csepel Művek területén jelenleg mintegy 30 cégről van tudomásunk. Több mint 100 vállalkozás azonban sem szakhatósági engedélykérelemmel, sem veszélyeshulladék-bejelentéssel nem rendelkezik. Hasonló a helyzet más szétaprózódott korábbi nagyvállalatnál, mint pl. a Ganz Mávag, az Obudai Téglagyár.
Olyan cég ellen nem tudunk eljárni, amelyről nincs tudomásunk. Az önkormányzatoknak csak a mi hozzájárulásunk birtokában lenne szabad bizonyos tevékenységekhez az engedélyt kiadni.
- Hogyan tudnák hatékonyabbá tenni tevékenységüket?
- A társhatóságokkal jobb információs kapcsolatot kellene tartanunk, pl. a számítógépes adatközlésre gondolok. El kellene dönteni, hogy mi az a tevékenység, ami a felügyelőségre tartozik, és mi nem. Véleményem szerint nagyon sok olyan feladatunk is van, amit más is meg tudna oldani. Példa erre, hogy ha egy képrestaurátornak szüksége van egy liter szén-tetrakloridra, a vásárlási engedélyéhez a Felügyelőségnek kell szakhatósági állásfoglalást adni. Ilyen esetben teljesen felesleges papírmunkát végzünk, de ugyanez a helyzet a kis mennyiségű vegyszereket felhasználó iskolák, orvosi rendelők, laboratóriumok esetében is.
- Milyen a jelenleg érezhető folyamat: nő-e vagy csökken a veszélyes hulladékot szabálytalanul lerakó cégek száma?
- Mivel az ipari termelés jelentősen csökkent, az illegálisan lerakott veszélyes hulladékok már feltárásra kerültek, és újabbakról nem érkezett bejelentés hozzánk. Ezeknek a részbeli kármentesítése is megtörtént.
- Önök adnak engedélyt a veszélyes hulladékok további hasznosítására. Történt-e ezen a területen előrelépés az utóbbi időben?
- A lakosság részéről nagyon nagy az ellenállás, hogy ilyen tevékenység a környékükön ne történhessen. Szeretnénk elérni, hogy a szerintünk helytelenül használt "veszélyes hulladék" kifejezést megváltoztassák, és a nyugati példa alapján a "különleges kezelést igénylő hulladék" elnevezés lépne helyébe. Ez jelezné, hogy ezek az anyagok nem minden esetben veszélyesek az emberre, csak akkor, ha nem megfelelően kezelik.
Tudomásul kell venni, hogy a nyersanyagárak emelkedése egyre inkább gazdaságossá teszi a hulladék hasznosítását, ezért egyre több felé kezdődött hulladékhasznosító tevékenység.
- Mit tesznek, ha egy cégről kiderül, hogy az önök hozzájárulása, engedélye nélkül veszélyes hulladékkal foglalkozik?
- A helyszínen ellenőrizzük a cég tevékenységét, előírunk bizonyos változtatásokat, és utólag beszereztetjük a szükséges engedélyeket, de visszamenőleg csak akkor szankcionálunk, ha környezetét tevékenységével veszélyezteti.
Mi nem kérjük, hanem kötelezzük a cégeket a változtatásokra, és ha nem történik semmi, akkor bírságot szabunk ki.
Számunkra az a siker, amikor meg tudunk győzni egy-egy céget arról, hogy a környezetvédelem szempontjait magukévá tegyék, és már ne a szankciók, hanem saját késztetésük miatt végezzék ezek szerint tevékenységüket.

Meruk Rózsa


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.