kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésén történt

Több olvasónk kérte, hogy a LÉLEGZET hasábjain rendszeresen számoljunk be arról, mi történt a Levegő Munkacsoport kéthetenkénti ülésein. A kérésnek örömmel teszünk eleget. Az alábbiakban a nyári szünet utáni első, augusztus 26i ülés eseményeiről adunk tájékoztatást.
· A Levegő Munkacsoport kérésére az ülésen részt vett Nemesné Kucsovszky Annamária, a Fővárosi Kertészeti Rt. munkatársa, aki beszámolt az Andrássy úti fasor terveiről. A Levegő Munkacsoport egyetértett azzal, hogy a középső sorban lévő (a nagy forgalom melletti) fákat, amelyek mindegyike beteg, kivágják, és egységesen új, a környezeti ártalmakat jobban tűrő fafajtát (kőrist) telepítsenek. (A fák között pedig élősövény lesz.) Viszont ellenezzük, hogy a szervízút menti fasorban nemcsak a beteg, hanem az egészséges fákat is kivágják, az ,,egységesítés'' érdekében. Nemesné megígérte, hogy a telepítést e szempontok szerint fogják végezni.
· Ignéczi Tibor, az Erzsébetvárosi Társasházak Képviselete Érdekvédelmi Egyesülete vezetőségi tagja ismertette az Almássy térre tervezett mélygarázzsal kapcsolatos fejleményeket (ld. e számunk 13. oldalán), és a Levegő Munkacsoport segítségét kérte a terv megvalósításának megakadályozásához. A Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy szakértői segítséget nyújt, továbbá a nyilvánosság szélesebb körű bevonásával és az érintett önkormányzatok befolyásolásával is küzd azért, hogy a tér megmaradjon mai állapotában.
· J. Halász Judit, valamint Gál Tibor festőművész (aki éhségsztrájkot tartott a francia nagykövetség előtt) ismertette a Levegő Munkacsoport és más hazai civil szervezetek megmozdulásait a francia atomrobbantások kapcsán. A Greenpeace-től kérést kaptunk, hogy csatlakozzunk az atomkísérletben részt vevő francia cégek (ACB, GEC Altshom, Bull, Dumez, CGEE, Filotex, Sedco Forex, Schlumberger, Intertechnique, Les Cables de Lyon, Sodern, Spie-Batignolles; Scnneider SA, STMI, Thomson SA) bojkottjához. A Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy felhívja a magyar lakosságot, vállalkozásokat, intézményeket: ne vásárolják ezen cégek termékeit és szolgáltatásait.
· Lukács András beszámolt arról, hogy az M0 tervezett északi szakaszával kapcsolatban levelet küldtünk a pénzügyminiszternek (ld. e számunk 14. oldalán). Kelemen Zoltán a Göncöl Szövetségnek a témával kapcsolatos fellebbezését ismertette (ld. a 15. oldalon). Schnier Mária az érintett önkormányzatoktól és egyéb hatóságoktól kapott értesülések alapján arról tájékoztatott, hol tartanak e szakasz előkészületi munkái. Vita bontakozott ki, hogy a Levegő Munkacsoport milyen taktikát alkalmazzon: a keleti szakasz építését szorgalmazza-e az északi helyett, vagy pedig általában ellenezze az M0 bármely szakaszának megépítését azzal a céllal, hogy az így felszabaduló pénzt a tömegközlekedés és ezen belül különösen az elővárosi vasutak -fejlesztésére fordítsák. A Levegő Munkacsoport úgy határozott, hogy mindkét álláspont alaposabb kifejtést igényel, így majd csak a következő ülésén hoz döntést a kérdésről.
· A tervezett újabb jelentős BKV-áremelések kapcsán a Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy ellenzi ezt az intézkedést, mert az tovább csökkenti a BKV vonzerejét. Ezzel egyidejűleg szorgalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlés fogadjon el határozatot a tömegközlekedés arányának növelésére.
· Lukács András ismertette a Levegő Munkacsoport, a Magyar Közlekedési Klub és az ELTE Természetvédelmi Klub által szervezett vasútkampány eddigi eredményeit. Elkészült 3000 színes plakát, amelyet elsősorban a vasútállomásokon helyezünk ki a vasutas szakszervezetekkel együttműködve. Rövidesen levelet postázunk valamennyi polgármesternek és számos civil szervezetnek, amelyben támogatásukat kérjük. Szintén elkészült a szórólapunk, amely egy levelezőlapot is tartalmaz a miniszterelnöknek címezve. A Levegő Munkacsoport felkéri tagjait, és mindenkit, aki segíteni tud, hogy működjön közre ezen anyagok terjesztésében.
· A Levegő Munkacsoport megvitatta a tervezett törökbálinti és budaörsi bevásárlóközpontokkal kapcsolatos további teendőket (ld. lapunk előző számát). Ugy döntött, hogy tekintettel e létesítmények rendkívül súlyos környezeti hatásaira, szorgalmazni fogja a környezetvédelmi tárcánál, az illetékes környezetvédelmi felügyelőségeknél és a hátrányosan érintett önkormányzatokál a megfelelő lépések megtételét.
· Dr. Radó Dezső elmondta, hogy a kormány ,,új'' közlekedéspolitikai koncepciója rendkívül ellentmondásos, és megvalósítása tovább rontaná a környezet állapotát. Érveit írásban is részletesen kifejtette, amit megküldött a KTM részére. A Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy az anyag megvitatása után az észrevételeket meg kell küldeni a többi tárcának, és az országgyűlésnek is.
· A földgáz és a villamos áram árainak szeptember 1-jei emelésével kapcsolatban a Levegő Munkacsoport nyilatkozatot fogadott el (ld. a 17. oldalt), amelynek lényege, hogy a további lakossági áremelések csak úgy fogadhatók el, ha azok tisztességes ellentételezéssel és megfelelő energiaracionalizálási intézkedésekkel párosulnak.
· Lukács András beszámolt arról, hogy az ELÉG Energiahatékonysági Program keretében a Levegő Munkacsoport és az EGI Rt. szakértői elkészítették az iskolai versenyhez szükséges tájékoztató anyagok kéziratát.
· A környezetvédő szervezetek szeptember 9-i Országos Egyeztető Tanácskozásával kapcsolatban amelyen az üzemanyagok termékdíjából a társadalmi szervezetek részére elkülönített 25 millió forintos összeg felhasználásának módját vitatják meg a Levegő Munkacsoport úgy döntött, hogy azokat a javaslatokat kell támogatni, amelyek az összegnek a környezetvédelem érdekében történő lehető leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.