kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mitől fejlődhet a magyar gazdaság?

Nemrég Budapestre látogatott Jack Short, az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának főtitkár-helyettese, hogy részt vegyen a magyar közlekedéspolitikát megvitató két napos nemzetközi tanácskozáson. Ebből az alkalomból kértük, válaszoljon a LÉLEGZET kérdéseire.
— A hatalmas összegeket igénylő új közúti beruházásokat Magyarországon azzal szokták indokolni, hogy ezek elengedhetetlenek a nemzetgazdaság fejlődéséhez. Egyetért-e Ön ezzel az állásponttal?
— A gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen, hogy megfelelően fejlett legyen a közlekedési infrastruktúra is. Azonban kérdés, hogy mit nevezhetünk megfelelően fejlettnek. Megvan ugyanis annak a veszélye, hogy esetenként eltúlozzák a közlekedési beruházások szerepét a gazdasági növekedés elősegítésében. Sokszor lényegesen kisebb költséggel teremthetünk kedvezőbb feltételeket ahhoz, hogy a tőke oda áramoljon, ahová kívánjuk. Jó példa erre a saját hazám, Írország, ahol a közlekedési infrastruktúra jóval elmaradottabb, mint az EU legtöbb országában. Ez azonban nem akadályozta meg a külföldi tőkét, hogy jelentős befektetéseket hajtson végre országunkban. Ebben ugyanis a döntő szerepet az adó- és egyéb kedvezmények (pl. terület és ingatlanok rendelkezésre bocsátása), valamint a képzett munkaerő vonzereje játszotta.
— Nálunk gyakran hivatkoznak arra is, hogy az EU elmaradottabb országaiban, például Spanyolországban és Portugáliában az elmúlt években jelentős autópálya- építési programok indultak meg...
— Ezeket a beruházásokat többnyire az EU közös pénzéből finanszírozták. Magyarország egyelőre aligha számíthat ilyen forrásokra. Ezt is figyelembe véve meg kell mondanom, hogy a magyar kormány által elfogadott közlekedéspolitika olyan mértékű közúti fejlesztést irányoz elő, amit pénzügyi okokból lehetetlen lesz megvalósítani. Ezért nagyon alaposan át kell gondolni, hogy mit részesítsenek előnyben. Én úgy vélem, hogy a magyar gazdaság fejlődése sokkal inkább más tényezőkön múlik, mint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén.

— Maradva még a közlekedési fejlesztéseknél, Ön szerint mit kellene előnyben részesítenünk?
— Véleményem szerint rendkívül fontos a városokban a tömegközlekedés fejlesztése és a gépkocsik számának növekedéséből adódó gondok hatékony kezelése. Például a közép- és kelet-európai városoknak nincs valódi parkolási politikájuk: nem határozták meg, hogy mennyi parkolóhelyet lehet biztosítani, hol legyenek ezek, és mennyit kelljen értük fizetni. Németországban például nemrég erőteljesen emelték a parkolási díjakat. Azonban még ha nem is alkalmaznának Önöknél magas tarifákat, akkor is el kell kezdeni a parkolás megfizettetését. A parkolási díjak számottevő forrást jelenthetnének a tömegközlekedés számára. A tömegközlekedés javítására gyakorlatilag már csak a személygépkocsikból származó bevételek nyújthatnak újabb lehetőséget.
— Tehát nem javasolja, hogy a városi közlekedésben a nyugat-európai települések példáját kövessük?
— A nyugat-európai városok súlyos hibát követtek el, amikor a közterületek aránytalanul nagy részét bocsátották a személygépkocsik rendelkezésére. Bár nagyon nehéz ezt a folyamatot visszafordítani, egyre több helyen törekednek arra, hogy elsőbbséget biztosítsanak a tömegközlekedésnek, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak.
— Számos vezető politikusunk azt vallja, hogy a közlekedési eredetű környezetszennyezést hatékonyan csökkenthetnénk a gépjárműállomány korszerűsítésével.
— Magyarországon az egy megtett gépkocsi-kilométerre jutó szennyezőanyag-kibocsátás jóval magasabb, mint Nyugat-Európában. Ezért is nagyon fontos lenne elérni, hogy a súlyosan környezetszennyező járműveket kivonják a forgalomból. A jelenleginél szigorúbb szabályozásra és ellenőrzésre van szükség. Nem tartom azonban jó elképzelésnek, hogy pénzügyi kedvezményeket nyújtsanak az új autók beszerzésére, hiszen ez csak növelné a közúti forgalmat. Egyébként sem szabad külön támogatásban részesíteni az autóipart.
— A városi közlekedéssel kapcsolatban említetteken kívül még milyen közlekedési beruházásoknak kellene elsőbbséget biztosítani Magyarországon?
— Azt hiszem, hibás lenne csak a közúti beruházásokra összpontosítani. Fontos a magas színvonalú vasúti és a kombinált szállítás megteremtése. Azonban, amint említettem, sokkal hatékonyabbak lehetnének a ,,szelídebb'' területekre történő beruházások, mint például az intézményi átalakítások, a szervezeti korszerűsítések, az informatika fejlesztése, a munkaerő kiemelt képzése, a befektetések indokolatlan akadályainak a felszámolása.

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.