kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Mit gondolnak rólunk?

A Levegő Munkacsoport megbízásából a Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet 1996 februárjában közvélemény-kutatást végzett a környezetvédelmi mozgalmakról.
A Marketing Centrum felmérése szerint az emberek borúlátóan ítélik meg az állampolgári kezdeményezések esélyeit a környezeti problémák megoldásában, és nem látják sokkal eredményesebbnek a környezetvédő társadalmi szervezetek kezdeményezésének esélyeit sem. Az állampolgári kezdeményezést mindössze 25, a környezetvédőkét 30 százalékuk tartja nagy mértékben vagy elég nagy mértékben befolyásolónak a környezetvédelmi problémák kezelésében.


Az emberek alapvetően rokonszenvvel figyelik a környezetvédő társadalmi szervezetek tevékenységét, 57 százalékuk mondta azt, hogy teljesen vagy nagyobb részben, 27 százalékuk pedig azt, hogy kisebb részben rokonszenvesek számukra. A fiatalabbak, az érettségizettek és a vidéken élők még az átlagosnál is rokonszenvesebbnek találják a környezetvédőket. Ugyanakkor csak nagyon kevesen vélik hatékonynak. Ezt egyedül a falun élők ítélik meg valamivel kedvezőbben.
Sajnos, a környezetvédő szervezetek ismertsége viszonylag szűk körű. Amikor arra kérték a válaszadókat, hogy nevezzenek meg Magyarországon működő környezetvédő szervezeteket, 68 százalékuk egyetlenegy nevet sem tudott említeni, és mindössze 10 százalékuk tudott kettőt vagy többet megnevezni.
A Marketing Centrum először 1994 novemberében mérte országosan reprezentatív mintán a Levegő Munkacsoport ismertségét és megítélését. Akkor az emberek 5 százaléka ismerte a szervezetet, további 12 százalékuk pedig hallotta a nevét, de nem tudott róla sokat. Végül is a megkérdezettek 6 százaléka vállalkozott arra, hogy értékelje a Levegő Munkacsoportot, s többségük rokonszenvesnek találta azt. A válaszokat a közvéleménykutatási gyakorlatnak megfelelően 100fokú skálára vetítve 58 pont volt a rokonszenvindex. Ez jónak számít, az Alkotmánybíróságnak van ebben a tartományban a bizalomindexe.
1995 februárjában újból megkérdezték az embereket a Levegő Munkacsoportról. Ekkor a megkérdezetteknek már 10%-a ismerte a szervezetet, s további 18% hallott róla. Tevékenységének értékelésére ez alkalommal az emberek 21%-a vállalkozott. Az ismertség jelentős növekedése nem járt népszerűségvesztéssel, sőt, némileg még növekedett is a népszerűségi mutató: 62 pontos rokonszenv-indexet regisztráltak.
A környezetvédelmi tevékenységek és a Levegő Munkacsoport megbecsültségét jelzi, hogy az emberek 45 százaléka (tehát sokkal többen, mint ahányan ismerik) erkölcsi támogatásáról biztosította a szervezetet. A megkérdezettek 16 százaléka szívesen részt vállalna a Levegő Munkacsoport tevékenységében is.
Marián BélaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.