kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Levél a miniszternek
Mi lesz a dohányreklámokkal?

Tisztelt Miniszter Úr!
Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény tervezetének környezetvédő mozgalmon belüli véleményeztetését a HuMuSz koordinálja.
A május 14-i egyeztetésünkön az ügyben született — és a 1031/1996. (IV. 13.) sz. Kormányhatározattal elfogadott — szabályozási koncepcióról az alábbi álláspont alakult ki:
A kormány szabályozási koncepciója túlnyomórészt a jelenlegi jogellenes gyakorlatot szentesíti — ami azt jelzi, hogy a gazdasági lobby a hatályos jogszabályok következetes és nyílt semmibevételével ki tudta kényszeríteni a neki tetsző jogi szabályozást. Az ezzel kapcsolatos jogbiztonsági aggályainkat — és azok demoralizáló hatását — már többször jeleztük és továbbra is fenntartjuk. Nem nehéz megjósolni, hogy az elfogadott koncepcióhoz igazodó reklámtevékenység komolytalanná tesz minden dohányzással és alkoholfogyasztással kapcsolatos preventív szándékú egészségmegőrző programot. De ugyanígy a miniszterelnök úr — többször hangsúlyozott — azon kinyilatkoztatását is, hogy az új szabályozásban a népegészségügy szempontjainak kell elsőbbséget kapnia.
A mozgalom szervezetei által korábban külön-külön benyújtott, illetve az ÖKOSZOLGÁLAT útján közös javaslatként előterjesztett beadványunkban foglaltak fenntartásával az alábbi kérést terjesztjük elő:
1.Tájékoztatást kérünk arról, hogy a törvény koncepciójának előterjesztési anyagából az IKM miért mellőzte a 20 társadalmi szervezet által 1996. januárjában benyújtott szabályozási javaslatot? A civil társadalomnak juttatott jelenlegi szerep ismeretében nem voltak illúzióink. A biztató miniszteri visszajelzések és ígéretek után azonban joggal várhattuk, hogy a "0" szabályozási változatunk (és az abban kifejtett aggályok) legalább része legyen a kormány elé kerülő vitaanyagnak.
2.A dohánytermékek reklámjának 1.1. pont harmadik francia bekezdésének megfogalmazása konzerválja a jelenlegi, könnyen kijátszható szabályozást, hiszen egyértelmű rendelkezés helyett a tiltást ismét csupán a szokásra ösztönző illetve "pozitív életvitellel kapcsolatos"dohányreklámokra vonatkoztatja. Ezzel várhatóan folytatódik a fenti fogalmak dohány- és reklámipari szakemberek általi sajátos értelmezése és a jogalkalmazók tehetetlenkedése.
3.A koncepció 1.4/a pontja csupán a reklámhordozók közterületen való elhelyezésére vonatkozó szabályozást kapcsolja a törvényhez. A 12/1986 EVM. sz. rendelet értelmezésével — városképvédelmi, ill. közlekedésbiztonsági okokból — a szabályozás hatálya alá kell vonni a nem közterületen elhelyezett, de közterületről észleIhető hirdetőberendezéseket is. Szabályozatlansága miatt legalább ilyen problémát jelent továbbá a hirdetőberendezések által a külterületen okozott súlyos vizuális környezetszennyezés is (tájvédelem).
4.Az 1.5. pontban említett "hatékony szankció" feltételezné a szabálysértési bírsághatárok felemelését, illetve — tiltott reklámok közlése esetén — a reklámhordozók lebontatási lehetőségét (kötelezettségét).
5.A szabályozási elvekből kimaradt, de elkerülhetetlennek tartjuk, hogy a törvény egyértelműen rendelkezzék a "környezetbarát", "környezetkimélő" megkülönböztető jelzők hirdetésekben történő alkalmazhatóságának feltételeiről (felelős: a környezetvédelmi miniszter).
6.A koncepcióhoz kapcsolódóan elő kell készíteni a gazdasági reklámtevékenységet terhelő járulék bevezetéséről szóló jogszabályt (felelős: a pénzügyminiszter). Az így képződő külön alap — más országokhoz hasonlóan — nálunk is fedezetet teremthetne a társadalmi reklámtevékenységek finanszírozására.
Kérjük, hogy a HuMuSz-t — mint érintett érdekképviseleti szervezetet — a törvénytervezet kidolgozásába szíveskedjenek érdemben bevonni (szabályozási koncepció 1. pontja). A tervezet véleményezési határidejének megállapításánál kérjük figyelembe venni a HuMuSz mozgalmon belüli egyeztetési kötelezettségét.
Tisztelettel:

Kalas György dr.


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.