kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésén történt

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoport 1996. október 11-i ülésének eseményeit foglaljuk össze.
Első napirendi pontként energiaügyeket tárgyaltunk. Elhangzott, hogy az ELÉG Program keretében a Levegő Munkacsoport várhatóan 650-650 ezer Ft-ot kap a két tanulmány elkészítésére és az azokban foglaltak népszerűsítésére (az egyik a nagy távolságú áruszállításról, a másik pedig a budapesti közlekedés valódi költségeiről szól). Beliczay Erzsébet elmondta, hogy hozzájárulunk ahhoz a munkához is, amely kimutatja, hogy az energiaracionalizálásból a nemzetgazdaságnak milyen előnyei származhatnak. Egyéb módon is részt veszünk az energiahatékonysági tudatformálásban, más civil környezetvédő szervezetekkel együttműködve.
Az értekezlet második fő pontja az atomtörvény körüli vita volt. Az Energia Klub 80 pontból álló módosító javaslatait eljuttatta az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának. Az anyagot az Energia Klub és a Pécsi Zöld Kör szakértői készítették, miután annak alapelveit egyeztették más szervezetekkel, így a Levegő Munkacsoporttal is. Külön hangsúlyozták, hogy szét kell választani a törvénnyel kapcsolatban az atomfegyverek és az atomenergia-felhasználás kérdését, mert ha az atomfegyverek elleni tiltakozás kerülne előtérbe, az atomenergia-felhasználás szabályozási problémáiról kedvezőtlen irányba terelődne a hangsúly.
A XV. kerületi benzinkúttal kapcsolatos fejleményekről is szó volt (ld. a Lélegzet előző számát!). Kiderült, hogy valószínűleg sikerült befolyást gyakorolni a helyi önkormányzatra, mert kedvező változások tapasztalhatók. A valódi megoldás, az előírásoknak meg nem felelő benzinkút bezárása azonban még várat magára.
A Levegő Munkacsoport a népszavazásról szóló törvény tervezett módosításáról is kifejtette a véleményét. Ellenezzük a törvénymódosítást, amely a jelenlegi tervek szerint tovább szűkítené a népszavazási lehetőségeket. Beliczay Erzsébet külföldi példaként a kanadai gyakorlatot említette, ahol népszavazás útján még az adók és az állami költségvetés ügyeit is befolyásolni lehet (nálunk ez ma nem lehetséges).
Tarján Iza újságíró javasolta, hogy a civil zöldszervezetek hozzanak létre egy önálló "zöld rádiót", amelyben környezetvédelmi műsorokat sugároznának. A többség álláspontja azonban az volt, hogy a források szűkössége miatt inkább a meglevő kapcsolatokat kellene ápolni, gyakoribbá tenni a megjelenést a média közszolgálati részében.
A Központi Környezetvédelmi Alap közcélú keretéről (az Alap 15%-a, 1996-ban összegszerűen 1,1 milliárd forint) ismételten szóba került, hogy az elosztás szabályozása hiányos, ami tág lehetőségeket ad a korrupcióra és a szakmilag nem kellően megalapozott döntésekre. A Levegő Munkacsoport fokozott erőfeszítéseket tesz ennek megváltoztatására.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel való együttműködésünkről és a tervezett fogyasztóvédelmi törvényről Beliczay Erzsébet és J. Halász Judit beszélt (lásd cikkünket az ....oldalon).
Schnier Mária elmondta, hogy tiltakozásunkkal ellentétben Budapest Általános Rendezési Tervébe bekerült az M0-s északi és nyugati szakaszának nyomvonal-kijelölése és megépítésének terve, továbbá, hogy ezt a Fővárosi Közgyűlés elő terjesztik, holott ez a döntés nem a Fővárosi Önkormányzat, hanem az érintett önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Schnier Mária felhívta a figyelmet arra is, hogy korábban az önkormányzatok által hozott rendeleteket 9 napra kifüggesztették, és azok csak akkor léptek életbe, ha ez idő alatt nem érkezett kifogás ellenük. Ez a lehetőség azonban megszűnt, ami hátrányosan érinti az állampolgárokat és a civil szervezeteket is.
A Levegő Munkacsoport csatlakozott a nonprofit-törvénnyel és az szja 1%-os, közcélra felhasználható részével kapcsolatos nyilatkozathoz, amelyet már 16 egyéb civil szervezet is támogat. (Az ezzel kapcsolatos írásos anyagok a Zöld Pókon hozzáférhetők.)
(Az ülések jegyzőkönyvei a Levegő Munkacsoport és a Budapesti Városvédő Egyesület irodájában megtekinthetők. A jegyzőkönyvet Békássy Csaba vezeti.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.