kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésein történt

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoport február 28-i, valamint március 14-i és 28-i ülésének eseményeit foglaljuk össze.
— Megbeszéltük a Környezet- és Természetvédő Szervezetek VII. Országos Találkozójának eseményeit. Megelégedéssel fogadtuk, hogy a március végén Gödöllőn tartott rendezvény megerősítette a Levegő Munkacsoport állásfoglalásait az állami költségvetéssel, a közlekedéspolitikával és a reklámtörvénnyel kapcsolatban, továbbá jóváhagyta a Mit várunk az országgyűlési képviselőktől az elkövetkező 5 évben? című anyagunkat. Komolyan kifogásoltuk viszont azt, ahogyan a találkozó résztvevői a különböző testületekbe megválasztották a küldötteket. A jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis gyakran nem azok a személyek kerülnek ezekbe a testületekbe, akik az adott területen a leghatékonyabban tudnák képviselni a környezetvédelem ügyét.
— Lukács András elmondta, hogy a Főpolgármesteri Hivatal részletes választ adott a tervezett 4. metróval kapcsolatos 49 kérdésünkre. Szakértőink most tanulmányozzák az anyagot, és rövidesen elkészítik a viszontválaszt.
— Megvitattuk és jóváhagytuk a Levegő Munkacsoportnak a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényjavaslathoz készített módosító javaslatait. (A módosító csomagot, amelyet a Hulladék Munkaszövetség közreműködésével készítettünk el, azóta 6 országgyűlési bizottsághoz és számos képviselőhöz juttattuk el.) Hajtman Ágnes elmondta, hogy több mint 80 környezetvédelmi és egyéb civil szervezet biztosította támogatásáról javaslatainkat.
— Schnier Mária beszámolt arról, hogy a Levegő Munkacsoport közreműködésével megalakult a dél-budai civil szervezetek környezetvédelmi koalíciója. Az elmúlt időszakban sajnos több kísérlet történt a különböző lakossági csoportok szembeállítására: mindig a másik területen lakók tiltakozására hivatkoztak egyesek, hogy "megmagyarázzák" az érintett utcákon kialakult áldatlan közlekedési és környezeti állapotokat. A koalícióban részt vevő XI. kerületi (Andor utcai, Hamzsabégi úti, Etele úti stb.) és XXII. kerületi civil szervezetek elhatározták, hogy egymás érdekeit tiszteletben tartva, közösen lépnek fel a mindannyiukat sújtó problémák olyan megoldása érdekében, amely az összes érintett lakossági csoport számára elfogadható.
— Megvitattuk a Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési terve kapcsán elhangzott észrevételeket. A Budapesti Közlekedési Fórum március 27-én tartott ülésén, valamint az azt megelőző Közlekedési Csoport üléseken a civil szervezetek képviselői kifejtették, hogy a tervben kifejtett elvekkel általában egyetértenek. Elismeréssel fogadták, hogy a terv komoly hangsúlyt fektet a tömegközlekedés fejlesztésére, színvonalának emelésére. Jelentős előrelépésnek tartják, hogy a terv részletesen foglalkozik a forgalomcsillapított övezetek kialakításával, továbbá a kerékpáros és a gyalogos közlekedés javításával. Ugyanakkor sajnálattal állapították meg, hogy a terv hatalmas közúthálózati fejlesztéseket is előirányoz. Úgy döntöttünk, hogy minden törvényes eszközzel küzdünk ezen környezetromboló és pazarló óriásberuházások megvalósítása ellen.
— Elfogadtuk Kőhalmi Istvánnak azt a javaslatát, hogy a Városi Biciklizés Barátai Egyesülettel közösen rendezzük meg a Föld Napjával kapcsolatos programot, amelynek fő témája: "Az autózás káros a környezetre és veszélyezteti az egészséget. — Használja a tömegközlekedést vagy járjon kerékpáron!"
— Úgy döntöttünk, hogy megmozdulást szervezünk a 67-es villamos "szüneteltetése" miatt, és követeljük e villamosvonal mielőbbi üzembe helyezését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a "szüneteltetésre" azután került sor, miután a Fővárosi Önkormányzat illetékesei megígérték: az idén egyetlen járatot sem fognak megszüntetni vagy ritkítani. Elfogadhatatlannak tartjuk azt az indoklást, hogy nem áll rendelkezésre 123 millió forint ahhoz, hogy a villamospályán elvégezzék az újraindításhoz szükséges javításokat. A Levegő Munkacsoport sajnálattal állapította meg: igazolódni látszanak azok a félelmei, hogy az új metróépítés elvonja a forrásokat a meglévő hálózat felújításától és fejlesztésétől. Az idén ugyanis az új metróvonallal kapcsolatos tervezésre és tanácsadásra 1,1 milliárd forintot szavazott meg a Fővárosi Önkormányzat.
— Úgy határoztunk, hogy támogatjuk a XIII. kerületi lakosság követelését a Rákospatak melletti park helyreállítására. A parkban a Schiller Opel cég a kerületi önkormányzat jóváhagyásával — álláspontunk szerint törvényellenesen — — autóparkolót és utat épít, ami számottevően rontja a park állapotát és csökkenti a park melletti házakban lévő lakások értékét. Amennyiben a Schiller Opel elzárkózik a park helyreállításától, a Levegő Munkacsoport fontolóra veszi, hogy fogyasztói bojkottot hirdet a cég ellen.
(Az ülések jegyzőkönyvei a Levegő Munkacsoport és a Budapesti Városvédő Egyesület irodájában megtekinthetők. A jegyzőkönyvet Békássy Csaba vezeti.)JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.