kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Ipoly-völgyi kerékpárosprogram

Egyesületünk kezdeményezésére tavaly elindult az Ipolydamásd és Losonc közötti, az Ipoly mindkét oldalán haladó kerékpárforgalmi tengely tervezése.
Joggal merülhet fel az olvasóban: miért kezdtünk el az Ipoly völgyével foglalkozni, mikor a Budapest—Szob—Ipolydamásd kerékpárútból is csak 10 km épült meg?
Ennek nagyon egyszerű az oka. A dunakanyari kerékpárút tervezése azt mutatta, hogy a munka elkezdése után mintegy 3-4 év múlva kerül sor az út első szakaszának átadására, vagyis ha azt akarjuk, hogy a jövő évezred első éveiben már biztonságosan lehessen tekerni az Ipoly mellett, akkor most kell lépnünk az ügyben.
Miért van szükség a kerékpárforgalmi tengelyre az Ipoly völgyében?
Elsősorban a turistaforgalom fellendítése miatt.
Az Ipoly-völgy Magyarország és Szlovákia egyik legelmaradottabb, ill. a legnagyobb munkanélküliséggel rendelkező térsége; mindemellett kulturális és természeti értékekben bővelkedik. Kizárólag olyan beruházásoknak szabad csak zöld utat adni, melyek ezek megtartását nem veszélyeztetik. Ilyen pl. a zöld turizmus fejlesztése, melyhez elengedhetetlen a kerékpáros-létesítmények kialakítása.
A túrakerékpárosok számára egyik fontos szempont, hogy egy adott területet be tudjanak járni, így nem elégszenek meg azzal, hogy néhol kisforgalmú út van, azután pedig nem tudnak tovább menni, mert jön egy forgalmas 2-es vagy 22-es útszakasz. Ebből következően összefüggő kerékpárostengelyt, illetve hálózatot kívánatos kialakítani.

A költségek csökkentése érdekében lehetőség szerint kis forgalmú úton, építési beavatkozás nélkül, kizárólag táblázás segítségével kell a kerékpárosokat vezetni. Erősebb forgalom esetén pedig válasszuk ketté az autó- és kerékpáros forgalmat, akár kétirányú kerékpárút kiépítésével.
A kerékpáros-létesítmény a túrakerékpározáson túl a falvak közötti, ún. mindennapi bringázást is fogja segíteni, így reméljük, egyre több helyi lakos használja majd a környezetkímélő közlekedési eszközt.
Ebből az alapállásból indítottuk el a programot.
Az érintett önkormányzatok és állami szervek meggyőzésének taktikáját a Budapest—Szob kerékpárútprogram tapasztalataira építettük. A dunakanyari kerékpárútnál akkor indult be a tervezés, mikor saját pénzünkből elkészítettünk egy vázlattervet.
Most is egy ilyen terv kidolgozását határoztuk el.
Az anyagiak előteremtése érdekében pályázatokat adtunk be környezetvédelmi alapítványokhoz, melyek közül a Központi Környezetvédelmi Alap, a Független Ökológiai Központ és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ támogatta programunkat. Ezután kértük fel a Tandem Mérnökirodát a terv elkészítésére. A kidolgozásban mi is részt vettünk, pl. a terület bejárását együtt végeztük a tervezővel.
Az 1996. októberében megszületett dokumentum különböző szempontok figyelembevételével javaslatot tett a nyomvonalra, valamint tartalmazott költségbecslést is. A kész tervet ez év januárjában egyeztettük az illetékesekkel, akik kivétel nélkül támogatták a kerékpárforgalmi tengely megvalósítását.
Szintén a Budapest—Szob kerékpárút tervezése mutatta meg, hogy szükséges egy munkacsoport, amely intézi a program mindennapi ügyeit. Az egyeztetéseken ennek a csapatnak a felállítását is sikerült elérni, ráadásul úgy, hogy a polgármesterek mellett társadalmi szervezetek, így egyesületünk képviselője is bekerült.
A munkacsoport feladata a tervezés továbbvitele, s az ehhez szükséges pénzügyi források felkutatása. Hosszú munka áll még előttünk a bringaút megvalósulásához, de reméljük, hogy ezzel jelentősen hozzájárulunk a turistaforgalom fellendítésén keresztül az Ipoly-völgyi lakosság megélhetésének és életminőségének javításához.

Kelemen Zoltán


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.