kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Égető kérdés
Mire szavaztak a kengyeliek?

A veszélyeshulladék-égetők létesítésének terve rendszerint a lakosság élénk tiltakozását váltja ki. Kengyel község lakossága ezzel szemben túlnyomórészt örülne, ha egy veszélyeshulladék-égető létesülne a falujuk határában, legalábbis ezt a tanulságot vonták le az augusztus 3-i szavazás eredményéről. A meghökkentő hírnek igyekeztünk alaposabban utánajárni.
A kengyeliek az újonnan létesült helybéli önkormányzati lap, a Kengyeli Futár májusi számának hasábjairól tudhatták meg, hogy a község határába plazmaégető művet kívánnak építeni. Czédly Gyula polgármester a község nagy lehetőségeként tüntette fel a plazmaégetőt, melynek megvalósulása esetén munkahelyek létesülnek, s százmilliókat fordíthatnak a község javára. Az említett lap részletesen ír a plazmaégetőről, de a cikket olvasva nem derül ki, hogy egy ilyen berendezés üzembe állítása azt jelentené, hogy az ország legtávolabbi pontjairól is ide szállítanák a veszélyes hulladékot — sőt, talán messzebbről is —, ami már önmagában nagy veszélyforrást jelent. A folyamatos üzem biztosítása végett a veszélyes hulladék helyben történő tárolására is szükség van, ami újabb veszélyeket rejt magában. A cikk magát a plazmaégető művet nagyon biztonságosnak és a környezetet egyáltalán nem szennyezőnek tünteti fel. Erről az atomerőművek juthatnak eszünkbe, azokról is ezt szokták mondani, és ahhoz képest igen sok baleset történt már. A plazmaégető meghibásodása kétségkívül nagy veszélyt jelentene a környékbeli települések lakosainak....
Ugyanennek a lapnak a következő — júliusban megjelenő — számának címoldalán felhívás szerepel népszavazásra, valamint a szavazólap mintája. A szavazólapon lévő kérdés így hangzott: "Javasolja-e Ön, hogy Kengyel község külterületén környezetkímélő beruházásként plazmaenergiás hulladékmegsemmisítő épüljön?" Nem csoda, ha erre a kérdésre a szavazók többsége igent válaszolt, hiszen a kérdésből nem derült fény arra, hogy egy veszélyeshulladék-égetőről van szó, ami egészségi és anyagi kockázatot jelent a község számára. Sokan azt hitték, hogy az üzem a kengyeli kommunális hulladékot fogja elégetni. "Vajon hány igen lenne akkor, ha nemcsak a környezetbarát, munkahelyteremtő, intellektuális és infrastrukturális fejlődést hozó, sőt iparűzési adóról és tőkerészesedést jelentő pénzforrásról hallottunk volna, hanem környezeti kockázatokról és terhelésekről, nehézfém-koncentrációról, betegségekről, a földek és ingatlanok elértéktelenedéséről és szemétturizmusról is?" — tette fel a kérdést a Kengyeli Gyalogos, "az égetőről másképp gondolkodók lapja", amelyet a lakosság tájékoztatására hozott létre egy maroknyi lelkes — és aggódó — helybéli.

A szemétkereskedelem útvonalai a világban Forrás: Das GreenPeace Magazin
A kockázat felmérhetetlen. Leginkább a helybéli lakosok és a környék gazdálkodói látják majd kárát az égetőnek, de az egész országot lényegesen érinti. Hazánk egyik kiemelkedő búzatermelő vidékén beindítani egy veszélyeshulladék-égető művet annyit jelent, hogy hozzájárulunk a magyar búza eladhatatlanná tételéhez a nyugati világban . Amennyiben csatlakozunk majd az EU-hoz, egyik legversenyképesebb terményünk a gabona lesz. Viszont, ha a búzát veszélyeshulladék-égető mellett termeljük — még ha az valóban teljesen zárt rendszerben működne is, sőt valami csoda folytán szállítás és tárolás közben sem történne baleset —, akkor nem fogják megvenni Nyugat-Európában.
A polgármester igyekezett nagyon jó színben feltüntetni az égetőművet. Ha lesz égetőmű, lesz strand, játszótér, és főképp lesz munka a munkanélkülieknek — terjedt el a faluban. Az Új Néplap c. újság augusztus 5-i számában ezt írja: "A Green-World kijelentette, a beruházásból presztízskérdést csinál, ezért Kengyelen a 21. század faluját akarják megvalósítani. Ezt az ígéretet lapunknak is megerősítette Gőz László, a Green-World Kft. elnök-vezérigazgatója."
Az ugyanezen a napon megjelenő Jászkun Krónikában a következőket mondja Gőz László: "Szeretném leszögezni, hogy mi nem ígértünk semmit. Csak annyit mondtunk, hogy letelepítenénk a faluban a huszonegyedik század technikáját."
Nem tudhatjuk, ki áll a Green-World mögött. A beharangozott ötmilliárd forintos beruházás mindenesetre ma már hárommilliárdnál tart, a munkahelyek száma 80-nál, ezek jelentős része mérnök, s az ígéret, miszerint a cég felvásárolja azt a gabonát, amit nem tudnak értékesíteni a termelők a veszélyeshulladék-égető miatt, ma már csak az építmény körüli 500 méteres sávra értendő.
Kíváncsian várjuk a további fejleményeket!

Mikola Klára


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.