kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Olvasóink írták

Tudomásomra jutott, hogy beépítési tervek készülnek a Széna térnek az 1956-os emlékhelyet is magában foglaló parkosított zöld területére nézve, mint hallottam, mozi és szórakoztató központ létesítése céljából.
Mint kerületi lakos tiltakozni kívánok ez ellen a tervezet ellen. A beépítés nyomós — többirányú — állampolgári érdeket sért, és az alkotmánynak a 18. §-ban rögzített egészséges környezethez való jogot biztosító rendelkezésébe ütközik.
Budának ezen a részén lakó állampolgárokat már amúgy is sújtja a két ott emelt betonkolosszus: a bevásárlóközpont és a piac új épülete, melyek fényt és levegőt vesznek el — már amennyi ott még egyáltalán van —, nem szólva azok nyomasztó hatásáról.
A kis zöld területnek a jelentősége így még sokkal nagyobb, és városképi szempontból sem elhanyagolható hatású.
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ott is laknak emberek! Az embernek élettérre van szüksége! Az önkormányzatok kötelessége, hogy valamennyi kerületi lakos érdekét figyelembe vegye a döntéseinél. A célzott létesítmény szükségtelen, Budának ezen a részén több mozi és szórakozóhely is van, ezek kihasználtsága is kérdéses.
Nem hagyható figyelmen kívül az emlékhely jelleg sem, amely önmagában is elegendő jelentőségű ahhoz, hogy a beruházás lehetőségét kizárja.
Dr. Miskolczy Abrusné
***
Hogy mióta engedjük szennyünket folyóinkba? Nem is olyan régóta! 45 éves vagyok, és kislány koromban a nagypapám tiszta vizű Dunában tanított minket úszni — engem és nővéremet — Dunavecsén. Akkoriban még nem engedték Dunaújváros szennyvizét a folyóba. Úgy 8-10 éves lehettem talán, amikor ismét kimentünk fürödni a Dunára. Akkor már a víz zavarosnak tűnt, és bizony meglepődtem, amint valamelyik dunaújvárosi WC-be ürített és a folyóba vezetett "barna galacsin" azonmód sértetlen valóságában úszott el mellettem a vízben. Azóta nem fürödtem a Dunában, de a Tiszában sem.
Bűnös dolognak tartom, hogy a mai kor embere összes szennyét a folyókba vezeti. Szegény lányom, aki most tizenhat éves, úgy nőtt fel, hogy nem ismerhette meg a folyóvízben fürdőzés örömét! Legalább unokám hadd ismerhesse meg ezt az érzést! Ismerjük el, hogy nincs még egy olyan szárazföldi állat, mely kiválasztásának eredményét az éltető vizekbe — folyókba, tavakba — helyezné. Még a kutya, macska is tudja, hogy a székletnek a termőföldben van a helye, méghozzá letakarva! Ösztönükben benne van, hogy székletüket bekaparják! Vegyünk róluk példát! ők jobban csinálják!
Legalább írjon ki pályázatot a Környezetvédelmi Minisztérium, hogy tervek születhessenek komposzttoalettek létrehozására, elterjesztésére! Meggyőződésem, hogy a WC (Water Closet, vízkamra) eredendően elhibázott találmány. Ha kommunális szennyvizeinket mechanikai, biológiai úton meg is tisztítottuk, azért még kémiailag és bakteorológiailag jelentősen szennyezi élővizeinket, így éltető és felüdülést adó folyóvizeink szennyvízfolyamokká válnak. Hidrológiai tervekben hosszú távú víznyerő bázisként vannak folyóvizeink feltüntetve, méghozzá ivóvíznyerő bázisként. Le kéne szoktatni Európát, és sajnos már a Föld többi részének "civilizált" társadalmait is, hogy szennyüket az élővizekbe vezessék!
Ideje lenne már, hogy korunk embere észbe kapjon, és rájöjön, hogy a WC nem a fenntartható fejlődés része, és sürgősen rászokna SC (Straw Closet, szalmakamra) használatára — példát véve a kutyáról és a macskáról!!!
Peténé Füzesi MártaJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.