kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport ülésén történt

Az alábbiakban a Levegő Munkacsoport 1998. január 9-i ülésének legfontosabb eseményeit foglaljuk össze.
Költségvetési sikereink
Lukács András beszámolt arról, hogy az 1998. évi költségvetés és a hozzá kapcsolódó törvények a kudarcok mellett komoly sikerélményt is jelentenek a Levegő Munkacsoportnak.
- Bevezetik a kenőolajok környezetvédelmi termékdíját, ami azonkívül, hogy elősegíti a fáradt olaj okozta szennyezés csökkentését, évente mintegy 5 milliárd forinttal gyarapítja a Központi Környezetvédelmi Alap bevételeit.
- Megszüntették a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságnak nyújtott — a korábbi években mintegy 5 milliárd forint összegű — állami hozzájárulást, így a súlyosan környezetszennyező légi közlekedés már nem részesül közvetlen támogatásban az adófizetők pénzéből.
- Elfogadták az új jövedéki törvényt, amely több olyan előírást is tartalmaz, amelyek bevezetését a Levegő Munkacsoport már régóta szorgalmazta.
- Rövidesen megkezdődhet az elővárosi vasúti kocsik felújítása és a mellékvonali új sínbuszok beszerzése, mivel a kormány és az Országgyűlés lehetővé tette a bankkölcsönök felvételét ezen célokra. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD) kapott 40 millió ECU-t alapvetően az elővárosi forgalom járműparkjának megteremtéséhez használják majd fel. A MÁV Rt. rekonstrukciós programjához az Európai Beruházási Bank (EIB) 100 millió ECU-t folyósít, emellett 30 millió ECU PHARE támogatást is kap a vasút az Európai Uniótól, döntően a rekonstrukciós program és a magyar-szlovén vasúti kapcsolat megépítésének finanszírozására.
Állásfoglalás Kiotóról
A Levegő Munkacsoport meghallgatta Foltányi Zsuzsa (Ökotárs Alapítvány) és Pálvölgyi Tamás (KTM) beszámolóját, akik a magyar küldöttség tagjaiként vettek részt a kiotói eseményeken, majd az alábbi állásfoglalást alakította ki az üvegház-hatás csökkentése érdekében vállalt magyar kötelezettségekről:
Az éghajlatváltozással foglalkozó kiotói világkonferencia fordulópontot jelent a környezetünk megóvásáért folytatott küzdelemben. A világ országainak jelentős része konkrét kötelezettségeket vállalt a bolygónk felmelegedését okozó gázok kibocsátásának csökkentésére.
Kiotóban a magyar kormány elvállalta, hogy országunk az 1985—87. évek átlagához viszonyítva 2010-ig 6 százalékkal csökkenti a szén-dioxid (CO2) kibocsátását. Azonban ennek az üvegházhatást okozó gáznak a kibocsátása a gazdasági visszaesés és a megindult szerkezetváltás következtében több mint egyharmadával csökkent: míg 1987-ben 83 millió tonnát tett ki, 1995-ben "mindössze" 60 milliót. Tehát a kormány által vállalt "csökkentés" eredményeként a kibocsátás 78 millió tonna körül alakul, ami 30 százalékkal lesz több, mint a jelenlegi! Ily módon az egy főre jutó kibocsátásunk elérné a mostani világátlag kétszeresét. Ezt a döntést környezetvédelmi, gazdasági és erkölcsi okokból egyaránt elfogadhatatlannak tartjuk.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Bizottsága szerint a világméretű környezeti katasztrófa elkerülésére a széndioxid-kibocsátást Földünkön haladéktalanul 60 százalékkal kellene csökkenteni. Ezért várható, hogy a későbbiekben a világ kormányai a Kiotóban elfogadott mértéknél is nagyobb csökkentésben fognak megállapodni. Mivel Magyarországon az egy főre jutó kibocsátás a világátlag másfélszeresét teszi ki, semmiképp sem szabad bármilyen növekedést megengednünk. Mivel a mai tudományos ismereteink szerint a csökkentés mindenképp elkerülhetetlen, minél előbb kezdünk hozzá, annál kevesebb megrázkódtatással és annál több eséllyel tehetjük meg.
A hazai széndioxid-kibocsátás valódi csökkentését (vagy legalább szinten tartását) elősegítő gazdasági és egyéb szabályozás bevezetése hatalmas ösztönzést adna a nemzetgazdaság szerkezetének korszerűsítéséhez, az elavult, nagy nyersanyag- és energiaigényű tevékenységek visszaszorításához, valamint a magas szellemi hányadot és élőmunkát tartalmazó, nemzetközileg is versenyképes termékek előállításának fokozásához, és egyúttal hozzájárulna a munkanélküliség mérsékléséhez is. Egy ilyen intézkedési program elősegíthetné, hogy országunkban a csúcstechnológiát képviselő vállalkozások telepedjenek meg minél nagyobb számban, és ne pedig az elavult, az iparilag fejlettebb országokban már megszűnőben lévő, súlyosan környezetszennyező és energiafaló tevékenységeket hozzák be. Lehetőség nyílna arra is, hogy a közlekedés terén — amely ágazat a széndioxid-kibocsátás leggyorsabban növekvő forrása — elkerüljük a nyugati országokban elkövetett hibákat, és a környezetkímélő megoldásokat részesítsük előnyben.
Magyarország földrajzi helyzeténél fogva különösen érzékeny az éghajlatváltozás okozta problémákra. Viszont aligha számíthatunk megértésre e tekintetben a külföldi országok részéről, amennyiben mi nem tesszük meg azokat a lépéseket, amelyek csak tőlünk függnek. A jelenlegi és az elkövetkező nemzedékek iránt is erkölcsi kötelességünk a környezet szennyezésének csökkentése.
Észrevételek az energiapolitikáról
Beliczay Erzsébet beszámolt az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium "Jelentés az Országgyűlésnek a magyar energiapolitikáról" című anyagáról. A Levegő Munkacsoport szakértői az anyaghoz 12 oldalnyi észrevételt fűztek, amelyben elsősorban azt kifogásolták, hogy az egyáltalán nem említi az energia külső költségeit, nem foglalkozik megfelelően az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal, és nem hívja fel a figyelmet arra, hogy az energiafelhasználás a közlekedésben növekszik a leggyorsabban. (Állásfoglalásunk megtalálható a Zöld Pók File-területén a Törvénytervezetek rovatban, és kérés esetén minden érdeklődőnek megküldjük.)
(Az ülések jegyzőkönyvei — amelyeket Békássy Csaba vezet — a Levegő Munkacsoport és a Budapesti Városvédő Egyesület irodájában megtekinthetők.)
szabiJELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.