kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Találkozás a természettel
Amit nem ismerünk, nem is szerethetjük

Ez minden más mellett igaz a természetre is. Miért kell tekintettel lenni a Duna és árterületének élővilágára? — kérdezheti egy vízépítőmérnök. Bár elmondható egy halom észérv is, van amit az ember csak akkor ért meg, ha megérezte, milyen csodálatos értéket jelentenek az élőlények már önmagukban is, és milyen nagyszerűek azok a törvények, amelyek biztosítják egy élőhely biológiai egyensúlyát. Ha ezzel a tapasztalattal több ember rendelkezne, kevesebb környezetkárosító létesítmény épült volna, és kevesebb veszélyes hulladék került volna a természetbe.
A jövő mérnökeinek természetszemlélete a mi kezünkben van. Nyáron a családnak több ideje van kirándulni, folyókat, tavakat, erdőket felkeresni. A különféle élőhelyeket jobban megismerve megláthatjuk, mennyire méltók a védelemre.
Szűkebb és bővebb családunk
A nyári kirándulások, táborozások alkalmat nyújtanak arra, hogy megerősítsék bennünk: akkor mennek jól a dolgok, ha másokra is tekintettel vagyunk. Ugyanígy arra is jók, hogy megtanuljuk, miért és hogyan legyünk tekintettel a természetre.
Az első kérdésre azonnal adódik a válasz: mert szép, csodálatosan gazdag, érdekes és sokszínű, és mert a természet is olyan, mint egy nagy család, amelynek a tagjai csak úgy érezhetik jól magukat, ha tekintettel vannak egymásra.
A "hogyan" már egy összetettebb kérdés, ezzel kapcsolatban bőven van tanulnivalónk.
Akik gondját viselik a Földnek
Ez a címe annak a — sajnos, egyelőre csak angolul megjelent — könyvnek, amely a gyerekeket a szívükön keresztül viszi közel a természethez. A könyv sajátos módon vezeti be a gyerekeket a természettudomány világába: indián történetekhez kapcsolódva közvetít természettudományos ismereteket. Minden fejezet egy indián legendával kezdődik. Ezután következnek a történet tartalmához kapcsolható természettudományos és környezetvédelmi ismeretek. A természet felfedezését különböző gyakorlati feladatok leírásával segítik a könyv szerzői. A könyv a természetről és az emberi társadalomról egyszerre tanít: Eredetileg pedagógusoknak szól, de ugyanúgy szülők is használhatják.

Az alábbiakban egy rövid részletet közlünk a könyvből, amely abban segít, hogyan fejlesszük ki empátiánkat a természettel.
"Először válasszunk ki egy olyan helyet a természetben, amelyet sokszor fel tudunk keresni a tanítványainkkal. Ez lehet erdő, mező, egy kis tó vagy akár egy park is. Az első látogatás alkalmával minden gyerek találjon magának egy helyet, ahol szívesen üldögél és szemlélődik, és ahol biztonságban érzi magát. A gyerekek első feladata az legyen, hogy 5-10 percig üljenek csöndben a kiválasztott helyen. Először csak egy rövid látogatást javaslok, hogy a gyerekek fokozatosan hozzászokjanak ahhoz, hogy csöndben kell ülniük. Lehetséges, hogy több látogatás szükséges ahhoz, hogy a gyerekek számára a kiválasztott helynek különleges jelentése legyen. A látogatás után minden gyerek ossza meg a többiekkel a tapasztalatait.
A gyerekek minden látogatás alkalmával vigyenek valamilyen ajándékot a kiválasztott helynek. Az ajándék a természetből származzon: lehet egy levél, egy szem kukorica vagy egy kis föld. A gyerekek rögzítsék valamilyen formában a kiválasztott helyen szerzett tapasztalataikat: szavakkal, képpel vagy agyagformák készítésével.
Néhány további tevékenység, amit a kiválasztott helyen végezhetnek el a gyerekek:
— Legyél hangya! Hasalj le a földre, csukd be a szemed és képzeld el, hogy a talajon sétáló hangya vagy. Milyennek látnád a talajt? Milyennek éreznéd? Milyen szagúnak éreznéd?
— Hallanál-e valamilyen szokatlan hangot? Vedd elő a nagyítód és tanulmányozd közelről a talajt, hogy ezzel is a hangyáéhoz hasonló tapasztalatokat szerezz! Rajzolj egy képet vagy írj egy rövid fogalmazást arról, hogy milyen lehet hangyának lenni!
— Ülj fel és ne mozdulj! Tégy úgy, mintha a természet része lennél! Ha úgy érzed, hogy muszáj megmozdulnod, akkor nagyon lassan mozogj! Ha sokáig maradsz mozdulatlan, észre fogod venni, hogy néhány rovar közel jön hozzád.
— Válassz ki egy növényt és figyeld meg alaposan! Ez lehet egy nagy fa, de akár egyetlen fűszál is. Minden érzékszerved használd a megfigyeléshez!
— Írj egy verset vagy készíts egy rajzot egy kőre! Azután ezt mint ajándékot add a Földnek: fektesd le a talajra a verssel vagy a rajzzal lefelé! Megteheted ezt egy falevéllel vagy egy darab fakéreggel is. Tedd a levelet vagy a kéregdarabot egy szikla vagy egy farönk alá!
— Amikor újra és újra meglátogatod a kiválasztott helyet, nézd meg a levelet vagy a fakérget, és figyeld meg, hogy az fokozatosan elbomlik, amint a Föld befogadja az ajándékod.
— Feküdj a hátadra és csukd be a szemed! Tartsd csukva a szemed az egész látogatás alatt! Most csak a hangok világában élsz és a látásod nem használod.
— Járd körbe a kiválasztott helyet, nézd meg, hogy az emberek nem hagytak-e ott valamilyen szemetet! Ha szemetet találsz, szedd össze!
Néhány látogatás után az idősebb gyerekek megtanulhatják a kiválasztott helyen élő növények nevét, és választ kereshetnek arra a kérdésre, hogy miért éppen ilyen helyen élnek ezek a növények. Minden látogatás után osszák meg a gyerekek a tapasztalataikat a többiekkel!
...
Bátorítsuk a gyerekeket arra, hogy keressenek maguktól is hasonló helyeket, látogassák azokat, viseljék a gondját és ismerjék meg az ott élő növényeket, állatokat és az élettelen természet részeit."
(A Bocs Fordítószolgálat fordítása. A könyv eredeti címe: Keepers of the Earth. Megtalálható a Környezeti nevelési báziskönyvtárban: Budapest II., Miklós tér 1.) Mikola Klára

Mikola Klára


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.