kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A KTM beszámolója a hulladékgazdálkodásról

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium sajtótájékoztatót tartott az utóbbi négy év hulladékgazdálkodásával kapcsolatban.
Maga a KTM is úgy ítéli meg, hogy nem következett be látványos javulás. Véleményük szerint a fejlődés elsősorban a veszélyes hulladékok kezelésében jelentkezik.
A jogszabályalkotás területén öt témakört emeltek ki: a hulladékgazdálkodási törvény tartalmi koncepciójának kidolgozását, a termékdíj-rendszer és a hozzá kapcsolódó hulladékbegyűjtési és -kezelési rendszer beindítását, a veszélyes hulladékok kezelésének teljes körű újraszabályozását, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény ratifikálását és alkalmazását, valamint a települési hulladékok begyűjtésének és kezelésének kereteit is rendező közszolgáltatási törvény elfogadását.

A KTM az alábbi adatokat hozta nyilvánosságra hazánk környezeti állapotáról:
A Magyarországon évente keletkező közel 114 millió tonna hulladékból mintegy 90 millió tonna származik az ipari, mezőgazdasági és egyéb gazdasági tevékenységből. A települési hulladékokból évente 20 millió tonna a folyékony, 4 millió a szilárd halmazállapotú. A települési szilárd hulladék becsült mennyisége évente 20—21 millió köbméter, de ennek csupán 82 százalékát gyűjtik össze rendszeresen, szervezett szolgáltatások formájában. A 3200 magyarországi településnek 2700 szemétlerakója van. Az ártalmatlanítás legnagyobbrészt — 85 százalékban — lerakással történik. Becslések szerint a meglévő lerakóhelyek kapacitása még mintegy öt évre elegendő.
A csatornázatlan lakóterületeken — szintén becslések alapján — évente 100 millió köbméter folyékony hulladék keletkezik. Ennek 90 százaléka elszikkad a tározók helytelen kialakítása miatt. Ráadásul a szippantásos begyűjtés ellenőrizhetetlen: bár a hulladék többnyire a csatornahálózatba, szemétlerakókba, vagy a kijelölt gyűjtőmedencéke folyik, ám jelentős része közvetlenül a természetbe kerül.
Az ipari hulladék mennyisége 1992 óta csökken. Jelenleg évente mintegy 10,1 millió tonna nem veszélyes ipari hulladék keletkezik. A korábbi évek során 106 millió tonna halmozódott fel. Ebből 38 millió tonnát lehetne hasznosítani. A mező- és erdőgazdaságban keletkező és potenciálisan hasznosítható mennyiség 25-28 millió tonna évente. Az élelmiszeripar további 5-6 millió tonna, részben hasznosítható hulladékot termel. Kiemelten fontos környezetvédelmi szempontot jelent a tárolótavakban felhalmozódott mintegy 14-15 millió köbméter hígtrágya, amelynek kezelése egyelőre megoldatlan.
Magyarországon évente 3,5 millió tonna veszélyes hulladék keletkezik, amelynek közel egyharmadát a timföldgyártásnál keletkező vörösiszap teszi ki. Ez utóbbi kezelése az e célból kialakított tárolókban történő elhelyezésben merül ki. A vörösiszapon kívüli mintegy 2,2-2,5 tonna veszélyes hulladék közel felét a termelők maguk kezelik.
Az 1997 nyarán készített EU-országvéleményekben négy területen is elmarasztalták hazánkat, ezek között szerepelt a hulladékgazdálkodás is. A KTM lát esélyt arra, hogy ez a helyzet hamarosan megváltozik.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.