kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Kiotói Jegyzőkönyv az Európai Bizottság szemével

Az Európai Bizottság 1999-ben 35 oldalas közleményt jelentetett meg "Felkészülés a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtására" címmel*. Amint ismertes, az Európai Unió is aláírta a Kiotói Jegyzőkönyvet, amelynek értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátását 2012-ig 8%-kal kell csökkentenie az 1990. évi szinthez képest, és további csökkentést irányoz elő 2012-t követően. A közlemény szerint ennek a célnak az elérése érdekében mielőbb szükséges a Jegyzőkönyv ratifikálása az aláíró felek részéről. Ezzel egyidőben az EU-nak gondoskodnia kell a vállalt kötelezettségek végrehajtásáról. Valószínű, hogy az EU-ban a CO2-kibocsátás 2000-ben hozzávetőlegesen akkora lesz, mint 1990-ben, ami megfelel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezménye (UNFCCC) előírásainak.
Az Európai Bizottság azonban felhívja a figyelmet arra, hogy az 1990-es évek elején tapasztalható visszaesés után az évtized közepétől ismételten növekedésnek indult az üvegházgázok kibocsátása az EU-ban összességében és a tagországok többségében egyaránt, és ezért egy sor intézkedést javasol. A becslések szerint ugyanis politikai lépések hiányában az EU teljes üvegházgáz-kibocsátása várhatóan 6%-kal növekszik 2010-re az 1990. évi szinthez képest. Ez a növekedés egyenlőtlenül oszlik meg az egyes ágazatok között, a legnagyobb - 2010-re 39%-os - növekedés a közlekedésben várható, míg az iparban számottevő (15%-os) csökkenést jósolnak, míg a háztartások és a harmadik szektor kibocsátása nem változik. A növekvő energiaigény ellenére az energiatermelőké is az 1990-es szinten marad, de 2010 után emelkedhet.
A trend megfordítása érdekében mind nemzeti, mind EU-szinten gyors cselekvés szükséges, hiszen a Kiotói Jegyzőkönyv szerint 2005-re kimutatható eredményt kell elérni. Azt is számításba kell venni, hogy általában több év telik el a politikai döntések meghozatala és a várt eredmény elérése között. A korai lépések az EU hitelességének megtartása miatt is fontosak.
Mivel a megfelelő intézkedések meghozatala késlekedett az EU-ban és a tagországokban egyaránt, a Bizottság gyorsabb döntéshozatalra serkenti az EU vezető szerveit. Különösen sürgető feladatnak tartja, hogy döntést hozzanak az adózást, az energiaszektort és a közlekedést érintő javaslatokról.
A Bizottság sürgeti az EU gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsát (Ecofin), hogy mindenekelőtt fogadja el az energiahordozókra kivetendő adókról szóló javaslatot. Ezenfelül a tagországoknak egyéb gazdasági ösztönzőket is ki kellene fejleszteniük az energiahatékonyság javítására és az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére.
A Bizottság úgy véli, hogy bizonyos iparágakban az önkéntes környezetvédelmi megállapodások jelentős kibocsátás-csökkenés alapját képezhetik. Azoknak az ipari szervezeteknek, amelyek valóban érdeklődnek az önkéntes környezetvédelmi megállapodások iránt, még 1999 vége előtt be kellene mutatniuk a vállalásaik pontos területét és teljesítésének módjait. A megállapodásban azonban minél korábbi teljesítést kell kitűzni a már említett, 2005-re vonatkozó kötelezettség miatt.
A Bizottság leszögezi, hogy egy megbízható emissziófigyelő rendszer szükséges ahhoz, hogy a teljesítés állásáról teljes képet kapjunk, ezért egy ilyen rendszer fontos szerepet játszik a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtása során és az előkészületeknél is. Az EU-nak nemzetközi szinten is tevékenyen részt kell vennie az emissziófigyelésben és a kibocsátások csökkentésére irányuló politikák kialakításában.
A Kiotói Jegyzőkönyv megfogalmaz olyan új gazdasági ösztönzőket is, amelyek több rugalmasságot biztosítanak az aláíróknak, ezeket azonban jobban ki kell dolgozni. Ilyen gazdasági eszköz például a Kibocsátások Nemzetközi Kereskedelme, amely 2008 után lépne életbe. A Bizottság szerint ezen idő alatt az EU és a tagállamok kifejleszthetik saját rendszerüket erre vonatkozóan. A folyamat megkönnyítése érdekében a Bizottság egy széleskörű tanácskozás összehívását ajánlja, ahol az érintettek (tagországok, vállalatok, társadalmi szervezetek) megvitatnák a bevezetés lehetőségeit. A kibocsátásokkal való kereskedelem az EU-n belül 2005-ben kezdődhetne meg.
A Bizottság befektetések elősegítésével és máshonnan átvett technológiák elterjesztésével kívánja ösztönözni a kibocsátás csökkentésére irányuló programokat, amihez segítségül hívja az Európai Befektetési Bankot (EIB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) is.
A Bizottság továbbá fontosnak tartja, hogy az EU vezetői sürgessék az egyes aláíró országokat, hogy dolgozzanak ki és valósítsanak meg nemzeti cselekvési terveket. Emellett halaszthatatlan feladat a fejlődő országok bevonása, mert hosszabb távon csak velük együtt lehet felvenni a harcot az éghajlatváltozással szemben.
Az EU-csatlakozásra váró országok mindegyike - Ciprust kivéve - vállalt kibocsátás-csökkentést a Kiotói Jegyzőkönyvkeretében. (Magyarország és Lengyelország 6%-os, a többi szóban forgó ország az EU-hoz hasonlóan 8%-os csökkentést vállalt.) Az említett országok legtöbbjében azonban a vállalt csökkenést a rendszerváltás előtti szinthez képest állapították meg. A gazdasági visszaesés, és ezen belül különösen a leginkább energiaigényes ágazatok összeomlása következtében a jelenlegi kibocsátás máris jóval az elérendő cél alatt van, így a teljesítés valószínűleg nem fog nehézségekbe ütközni. Az EU-bővítés azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a csatlakozni kívánó országokban az EU segítségével intézményi és technikai fejlődés menjen végbe, valamint arra is, hogy az éghajlatváltozás problémájának a döntéshozók és a lakosság egyaránt nagyobb fontosságot tulajdonítsanak.
* Preparing for the Implementation of the Kyoto Protocol" - Commission Communication to the Council and the Parliament. COM(1999)230 final.

Tanyi Anita


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.