kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
A Levegő Munkacsoport értékelése
a Környezetvédelmi Minisztériumban kialakult helyzetről

Közismert, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium teljesítménye rendkívüli mértékben leromlott abban az időszakban, amikor Pepó Pál állt a tárca élén. A jól képzett, tapasztalt szakemberek jelentős részét eltávolították, s helyükre többnyire a témához nem értő és államigazgatási tapasztalatokkal nem rendelkező személyeket vettek fel. Így vált például a minisztérium legfontosabb háttérintézményének igazgatójává egy autóalkatrész-kereskedő, helyettesévé egy énektanár, és az újonnan felvett "szakértők" között pedig olyanok jelentek meg, akik korábban gabonaraktárt vezettek vagy faházkereskedéssel foglalkoztak. A minisztériumban a félelem és bizalmatlanság légköre uralkodott el. A tárca nemzetközi kapcsolatai befagytak, a társadalmi szervezetekkel való együttműködés soha nem látott mélypontra zuhant. A többi tárcával és egyéb állami szervekkel való kapcsolat is beszűkült. Súlyos visszásságok mutatkoztak a minisztérium által kezelt közpénzek felhasználásában.
Ligetvári Ferenc 2000 júniusában történt miniszteri kinevezése óta — a rendkívül nehéz adottságok ellenére — jelentős eredményt ért el a szakminisztérium tekintélyének visszaszerzésében a kormány, a hazai közvélemény, a szakemberek és a civil szervezetek előtt, valamint a környezetvédelem nemzetközi világában. A tárca munkakapcsolata a többi minisztériummal, államigazgatási szervvel lényegesen javult. A miniszter tartalmas párbeszédet kezdett a civil szervezetek képviselőivel, rendezte a tárca kapcsolatát az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal (a kormány tanácsadó szervével), és kezdeményezte az érdemi érdekegyeztetést a környezetvédelemben tevékenykedő vállalkozói csoportok vezető képviselőivel is. Újra átláthatóbbá, demokratikusabbá vált, de mindenekelőtt a jogszabályokkal és az eredeti célokkal összhangban történt a közpénzek (beleértve a KAC-ot) felhasználása. A kívülállók számára is nyilvánvaló módon oldódott a minisztériumi munkatársak hangulata, a korábban elküldött szakemberek közül többen visszatértek a "házba". Megkezdődött a jogszabályalkotás, az EU-jogharmonizáció terén felgyűlt hatalmas elmaradás felmérése, a korábbinál sokkal hatékonyabb jogalkotási program készült, s felgyorsult számos jogszabály — így a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendeleteinek — kidolgozása. Rendeződött a viszony az Országgyűlés leginkább érintett bizottságával. A minisztérium nyitottá és elfogadottá vált a sajtó számára is. Nemzetközi színtéren is kedvezően fogadták az új minisztert: több nemzetközi eseményről kapott visszhang alapján kifejezetten kellemes, jó tárgyalópartnernek ismerték el. Külföldi forrásokból kapott értesüléseink szerint más országok minisztereivel, diplomatáival és az Európai Unió környezetvédelmi főbiztosával is jó személyes kapcsolatokat alakított ki. Tudomásunk szerint a közvéleménykutatások is Ligetvári Ferenc széles körű elismertségét tükrözik.
Mindezen tények tudatában a Levegő Munkacsoport megdöbbenéssel fogadta a hírt Ligetvári Ferenc miniszter tervezett felmentéséről. Hangsúlyozzuk, hogy nem Turi-Kovács Béla tervezett miniszteri kinevezése ellen tiltakozunk. Nagyra értékeljük azt a munkát, amit Turi-Kovács Béla az elmúlt két évben az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága alelnökeként a környezetvédelem érdekében végzett. Ezen időszak alatt rendszeres munkakapcsolatban állt a Levegő Munkacsoporttal is, ami mindkét fél számára előnyösnek bizonyult. A Levegő Munkacsoport továbbra is kész együttműködni Turi-Kovács Bélával akár mint a Környezetvédelmi Bizottság alelnökével, akár mint környezetvédelmi miniszterrel.
Az ellen tiltakozunk, hogy olyan minisztert mentsenek fel, aki tevékenységével méltán szerzett elismerést itthon és külföldön, és aki határozott intézkedéseket tett a magas színvonalú szakmai munka feltételeinek megteremtése, valamint a közpénzek átlátható és hatékony felhasználása érdekében. Az öt hónap elteltével történő újabb miniszterváltás hazánk nemzetközi hírnevét és hitelét is komoly mértékben rontja. Az is nyilvánvaló, hogy az új miniszternek ismét több hónapra lesz szüksége, amíg szert tesz a tárca megfelelő színvonalú vezetéséhez nélkülözhetetlen ismeretekre, tapasztalatokra, és kialakítja új kapcsolatait. Ez azt jelenti, hogy további hónapok mennek majd veszendőbe egy olyan területen, ahol az Európai Unió értékelése szerint is a legnagyobbak hazánkban a lemaradások.
Megdöbbentő, hogy amikor a magyar közélet korrupciós ügyektől és összefonódásoktól terhes, és amikor maga a miniszterelnök is a teljes politikai elit átvilágítására készül, akkor éppen azt a minisztert tervezik felmenteni, aki az elmúlt hónapokban a legtöbbet tette tárcája átláthatósága és tisztasága érdekében.
Megdöbbentő számunkra az is, hogy a környezetvédelem ügye pártpolitikai csatározások áldozatává válik. Úgy véljük, hogy ez az Alkotmányba is ütközik, amely kimondja: "A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat semmiféle állami szervet."
Kérjük felelős politikusainkat, hogy mérlegeljék, mint kockáztatnak azzal, ha tovább gyengítik az állampolgároknak a demokráciába és megválasztott vezetőik szavahihetőségébe vetett bizalmát.
Mindezen okok miatt a Levegő Munkacsoport szorgalmazza a Ligetvári Ferenc miniszter felmentéséről szóló döntés felülvizsgálatát.
Budapest, 2000. november 16.JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.