kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Metrót építeni — akár törvénytelenül is?

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 4-esmetró építésére vonatkozó célokmányt, továbbá arról is döntött, hogy a céltartalékban a metró építésére félretett 30 milliárd forintból már a jövő évben megkezdi egyes állomások építését. Először 2001 nyarára tervezték az építkezés megkezdését, de a főpolgármester október 31-én úgy nyilatkozott az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának ülésén, hogy az már tavasszal megindul. Az újságok közölték azokat az állomásokat, amelyek így sorra kerülnek: a Baross téri, Gellért téri, Móricz Zsigmond körtéri állomások, valamint a Bocskai úti állomás aluljárójának építése fog megkezdődni. Ennyire futja a Fővárosi Önkormányzat erre szánt pénzeszközeiből. A felszíni tömegközlekedésnek legalább a szinten tartására viszont a szükségesnek csak a töredéke, reálértékben évről évre egyre kevesebb...
A fővárosi villamos-, metró - és HÉV-járművek, pályák és üzemi létesítmények felújításához szükséges összeg 2010-ig

A 4-es metró építése kapcsán meg akarják szüntetni a 47-es és a 49-es villamost, valamint a 7-es buszcsalád túlnyomó részét. Megszüntetnék a buszsávot a Kossuth Lajos utcában és a Rákóczi úton, parkolósáv lenne helyette. A Kiskörúton egyáltalán nem közlekedne villamos, csak a 74-es trolijáratot hosszabbítanák meg. Hogy egyes szépreményű közlekedéstervezőknek, akik az élhető város képét tartják szem előtt, egészen más elképzelései voltak ezekkel az útvonalakkal kapcsolatban, amikor a villamos reneszánszát remélték, ma már nem sokat nyom a latban. (Pedig nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt mutatták be az erre vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt terveket az illetékes szakbizottságban.) "Elavult" nézetek voltak azok, hiszen a villamos zörög, az autóbusz füstöl, a tömegközlekedők tehát menjenek csak a föld alá. (A metró is rezegteti egy kicsit a környezetet, de neki szabad.) (Érdekes módon Svájcban nem zörög a villamos és alig füstöl a busz — hogy is van ez? — a Szerk.)
Azt hinné az ember, hogy ezeket a magabiztosan tavaszra tervezett építkezéseket már teljesen előkészítették. Ennek bizonyítéka az építési engedélyek megléte volna. Az építési engedély feltétele pedig a hatósági jóváhagyások megszerzése lenne. Mivel a metróépítés a környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló rendelet alapján hatásvizsgálat-köteles, a környezetvédelmi hatóság csak annak elfogadása alapján adhatja ki engedélyét.
A Fővárosi Önkormányzat által a BKV Rt.-nek juttatott támogatás a teljes fővárosi költségvetés százalékában 1991 és 1999 között

Igen ám, de mind az előzetes környezeti hatástanulmányt (EKHT), majd az ez után készítendő részletes környezeti hatásvizsgálatot (RKHV) "közzé kell tenni", hogy az embereknek — ha elég szemfülesek és észreveszik az erről szóló közleményt, és bemennek az önkormányzatukhoz megnézni — lehetőségük legyen észrevételezni azokat. Amennyiben ellenző vélemények is beérkeznek a környezetvédelmi hatósághoz a határidő lejárta előtt, kötelesek egyeztető tárgyalást tartani, amelyre minden észrevételezőt meghívnak.
Az EKHT elkészült. Hivatalos közzétételére szeptember-októberben kerülhet sor.
A Levegő Munkacsoport is áttanulmányozta az EKHT-t, és beküldte a róla szóló véleményét a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez, október 13-án, a határidő lejárta előtt.
Néhány mondatot idézünk ebből a véleményből:
"A közlekedéssel foglalkozó fejezetben (...) a 2010-re prognosztizált referenciaállapot esetében nem számol olyan felszíni tömegközlekedési fejlesztésekkel, amelyek a 4-es metróra szánt költségkeretből, annak elmaradása esetén megvalósíthatóak lennének. Emiatt (...) a táblázati összehasonlítás nem reális."
"A Rákóczi téri és Köztársaság téri állomások esetében a tanulmány tájvédelemmel foglalkozó fejezete kimondja, hogy a zöldfelületet érő hatás e két területen irreverzibilis, és az lenne a legmegnyugatóbb megoldás, ha az állomásokat nem résfalas, felülről épülő technológiával alakítanák ki, és jobb lenne, ha közút, illetve épületek alatt helyeznék el. Ehhez képest az EKHT-ban tárgyalt és ábrázolt nyomvonal- és állomás-elhelyezés, mélységi vezetés, építési mód tárgyalása a szakmai fejezetnek ezt az előírását nem veszi figyelembe, tehát nem következetes, mert egymásnak lényegesen ellentmondó munkarészeket tartalmaz!"
"Nem tartjuk elfogadhatónak a Budapest DBR 4-es metróvonal Előzetes Környezeti Hatástanulmányát, mivel fejezeteinek megállapításai (...) sok esetben nincsenek egymással összhangban, több részletében nem aktualizált, mivel készítésekor még lényeges kérdések tisztázatlanok voltak. Az összefoglaló értékelés pedig félrevezető megállapításokat is tartalmaz, mind szövegesen, mind táblázatosan.
De még így is megállapítható a szakági fejezetek egyes részmegállapításai alapján, hogy a tervezett létesítmény közeljövőben való megvalósítása nem indokolt.
Amennyiben a T. Hatóság nem ez utóbbi véleményt képviseli, mindenképpen szükségesnek tartjuk egy aktualizált, az EKHT szakmai fejezeteinek megállapításait összehangoltan figyelembe vevő átdolgozást követően Részletes Környezeti Hatásvizsgálat elkészítésének előírását is."
Ennyit az előkészítettségről...
Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának októberi említett ülésén a nagyközönség számára készített Összefoglaló értékelést olvasott fel a főpolgármester.
A Magyar Közlekedési Klub Lágymányosi Csoportjának képviseletében kifejtettem, hogy ez a hivatalos összefoglaló reklámszintű, és több megállapításában félrevezető.
Például a Rákóczi téri totális és Köztársaság téri tömeges fairtási szándékokat meg sem említi, helyette azt írja, hogy a metró állomásainak szennyezett talaja helyére "virágok, fák ültetésére alkalmas talajok kerülnek. Ez (...) az ökológia szempontjából is előnyt jelent." Megjegyeznénk, hogy a kiirtásra jelölt fák — a tanulmány szakági fejezete szerint minimum 45+29 egyed — többnyire 50—60 évesek, és a vegetációs időszakban gyönyörű, zárt lombozatot alkotnak.
A Bizottság ülésén Dr. Radó Dezső hozzászólásában kifejezést adott annak a véleményének, hogy felmérése szerint ennél sokkal több fa esne áldozatul e két metróállomás terv szerinti megvalósítása esetén. Statisztikai adatokra támaszkodva utalt Budapest zöldterületeinek amúgy is vészes fogyására.
Lukács András a Levegő Munkacsoport nevében nyolc kérdést tett fel a főpolgármester úrnak, írásban is kiosztott hozzászólásában. Az ábrákkal szemléltetett anyag — amely már megtalálható a http://www.levego.hu honlapon — többek között az alábbi kérdéseket tartalmazta:
- A Fővárosi Önkormányzat milyen forrásból és milyen ütemezésben kívánja finanszírozni a meglévő tömegközlekedési hálózat felújítását, korszerűsítését?
- Mi a biztosíték arra, hogy ennek az új nagyberuházásnak a megvalósítása, majd üzemeltetése és fenntartása, valamint az amortizáció költségei nem vonnak el a már most is meglevő és az utazások 91 százalékát a jövőben is kiszolgáló tömegközlekedési hálózattól akkora összeget, ami súlyosan veszélyeztetné annak üzemeltetését és fenntartását?
- Ha a Fővárosi Önkormányzat valóban fontosnak tartja a tömegközlekedés javítását, akkor miért csökkentette az elmúlt 10 év során — reálértéken számolva — csaknem egynegyedére a BKV Rt.-nek nyújtott hozzájárulását, ezzel összesen mintegy 90 milliárd forintot vonva el a vállalattól?
- Egyáltalán miért van szükség a 4-es metróra, amikor a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt tanulmányok is kimutatják, hogy annak üzembehelyezése után nem lesz tisztább Budapest levegője?
A főpolgármester úr válasz helyett meghívta a Levegő Munkacsoport tagjait a Fővárosi Közgyűlés és szakbizottságainak üléseire. Amennyiben megvárta volna viszontválaszainkat, köszönettel közöltük volna, hogy — mivel a szóbanforgó ülések nyilvánosak — kezdettől fogva rendszeresen látogatjuk azokat, és kérdéseinket, megállapításainkat éppen az ott elhangzottak alapján fogalmaztuk meg...

Schnier Mária


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.