kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Tallinban ülésezett a T&E elnöksége

Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) elnöksége, melynek tagja Joó Ferenc, a Magyar Közlekedési Klub titkára, évente négyszer ülésezik. Legutóbb Észtországban találkoztak az elnökség tagjai, 2001 júniusának legelején.
A házigazda szervezet, a stockholmi Környezetvédelmi Intézet Tallinni Irodája szervezésében egy fél napos szemináriummal kezdődtek az események. Az észt minisztériumi tisztviselők elmondták, hogy számukra első számú prioritás az EU-hoz való csatlakozás feltételeinek teljesítése, és a környezetvédelmi fejezetet gyakorlatilag lezárták. Az állam csak a legfontosabb közlekedési infrastruktúrát felügyeli, az állami vasúttársaság részvényeinek 2/3-át magánkézbe adják. Emiatt azonban az EU-támogatásoktól is elesnek az észt vasúti fejlesztésekben. (A személyszállítást már korábban erősen ritkították, több vonalon a forgalom megszűnt. Az új tulajdonosokat csak az ásványi anyagok — túlnyomórészt kőolaj — komoly hasznot hozó tranzitfuvarozása érdekli.) A privatizáció szabályait egy vasúti adminisztrációs szerv állapítja meg, melyet 1999 májusában hoztak létre a közlekedési minisztérium szárnyai alatt. Két évig tartott a munkatársak felvétele és betanítása.
Az Amszterdami Szerződés 6. cikkelyének megfelelő politikát, amely a környezetvédelem más ágazatokba való integrálására vonatkozik, az észtek egy 2006-ig terjedő időszakra kidolgozott keretprogrammal és a környezetvédelmi tárcával való információcserével tervezik megvalósítani, ami elég gyenge próbálkozásnak látszik. Az útépítéseket a közúti biztonság növekedésével indokolják, mivel az új magán busztársaságok megjelenésével megugrott a buszbalesetek száma. A Via Baltica tranzitút kevésbé forgalmas nyugati szárát főleg ISPA pénzből finanszírozzák, a kelet (Tartu) felé haladó része azonban sokkal forgalmasabb.
Beatrice Schell, a T&E igazgatója hangsúlyozta, hogy az EU-ban manapság több ember hal meg a levegő szennyezettsége következtében, mint a közúti balesetekben. A levegőminőségre vonatkozó ún. TERM vizsgálatok, melyeket minden évben elvégeznek, romló helyzetet jeleznek előre. Az EU tagországok közül csak 10 készül integrált politikákkal a leggyorsabban növekvő kibocsátásokat eredményező ágazat, a közlekedés okozta környezeti károk csökkentésére. Elhangzott az is, hogy most van folyamatban az EU új közlekedéspolitikáját a következő 10 évre meghatározó Fehér Könyv kidolgozása. Ennek a bővítésre vonatkozó fejezete az infrastruktúra mielőbbi integrálására fekteti a hangsúlyt: megszüntetni a szűk keresztmetszeteket, megtoldani Kelet-Európa felé a TEN hálózatot stb. (magyarul újabb autópályák építését vetíti előre). A T&E szerint a tervezet nem felel meg a környezetvédelem integrációját megkövetelő 6-os cikkelynek, és nem foglalkozik a fenntarthatóság gondolatával. A Fehér Könyv tervezete szerint a legnagyobb károkat a dugók okozzák, ezért ezek megszüntetésével próbál kiutat keresni. A tervezetet a Bizottság dolgozza ki, de majd az Európa Tanácsnak és az Európa Parlamentnek kell elfogadnia.
A szeminárium utolsó szakaszában Malcolm Fergusson, a T&E elnökségének tagja előadást tartott az EU közlekedéspolitikája kialakulásáról és a közlekedés éghajlatváltozást érintő vonatkozásairól. Ismertették az EU éghajlatváltozási programjáról (ECCP — European Climate Change Programme) és a nemzeti kormányzatok tagjaiból felálló közös szakértői csoport (Joint Expert Group) munkájáról. Végezetül az EU helyi delegációjának vezetője zárta a rendezvényt, amire mintegy 50 résztvevő érkezett, hangsúlyozva: az EU által finanszírozott projektek irányítása még mindig nem megfelelő. Az elmúlt 2 évben Észtország 3 millió eurót vesztett a megfelelő tervezés hiánya, vagy a hibás megvalósítás miatt.
Ezután kezdődött a T&E elnökségi ülése, ahol az elnökségi tagok mindig érdekes beszámolói között elhangzott, hogy csak Stockholm városában a közlekedési dugók okozta gazdasági károkat évi egymillárd euróra becsülik! Dániában egy év alatt 0,7%-kal csökkent az autók által megtett kilométerek száma, miközben az áremelkedések miatt az üzemanyag-felhasználás is csökkent. Nagy-Britanniában a GDP nagyobb mértékben nőtt, mint a megtett járműkilométer, bizonyítván, hogy nincs összefüggés az útépítések és a gazdaság fejlődése között. Hollandiában az új közlekedéspolitika a minél szabadabb mozgásra helyezi a hangsúlyt — amellett, hogy annak árát meg is kell fizetni. 2003-tól egy távolság alapú útdíj bevezetését tervezik; először a tehergépjárművekre, aztán az összes közúti járműre.
A fentieken kívül a T&E elnöksége megvitatta a szövetség időszerű belső ügyeit, melyek közül megemlítendő a stratégiai célokról és a 2002. évi munkatervről szóló vita, a T&E elnökének utódlási előkészületei és az EU fentebb már említett Közlekedéspolitikai Fehér Könyvének a Bizottság által majdan elfogadandó változatára való reagáláshoz szükséges teendők megbeszélése. A T&E következő elnökségi üléseire 2001 szeptemberében és decemberében kerül sor.

Joó Ferenc


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.