kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Tíz év alatt háromévi költségvetését vonták el a BKV-től

Amint a napi sajtó is hírt adott róla, a Pénzügyminisztérium nem járult hozzá, hogy a BKV Rt. az idén továbbemelje a jegyek és bérletek árát. Varga Mihály pénzügyminiszter kijelentette, hogy a viteldíjak emelése helyett a BKV hatékonyabb gazdálkodásával lehetne előteremteni a szükséges forrásokat. A Fővárosi Önkormányzat vezetői viszont azt állítják, hogy a BKV tartalékai már kimerültek, további számottevő forrás így nem teremthető elő. Álláspontjuk szerint a vállalat — és ezzel együtt a fővárosi tömegközlekedés — súlyos helyzetét az állami támogatás csökkenése idézte elő, és ezért az államnak kellene több forrást fordítani erre a célra.

Környezetvédő társadalmi szervezetként a Levegő Munkacsoport csak támogathatja azt a követelést, hogy az állam nyújtson több támogatást a városi tömegközlekedés számára. Teljes mértékben egyetértünk Vajda Pál főpolgármester-helyettes azon nyilatkozatával, melyben igazságtalannak tartja, hogy a BKV utasainak munkáltatói nem számolhatják el költségként a BKV-bérletek árát (Népszabadság, 2001. június 29.). Az állami támogatásnak nemcsak egyrészt a fokozottabb költségvetési hozzájárulásban kellene megnyilvánulnia, hanem a szükséges több jogszabály módosításában, továbbá az egész adó- és támogatási rendszer felülvizsgálatában, és nem utolsósorban a megfelelő tudatformáló tevékenységben a kormány (illetve az érintett tárcák) részéről.
Ellentmond azonban a tényeknek az az állítás, hogy az állam az elmúlt években csökkentette volna a BKV-nak nyújtott támogatását. Az 1. táblázat adatai éppen az mutatják, hogy 1991 és 2000 között az állam összességében nem csökkentette a BKV-nak nyújtott támogatását, inkább kisebb-nagyobb mértékben növelte azt. (Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy az előző kormány ingyenessé tette a 65 év felettiek utazását, ami évi több mint 1 milliárd forint veszteséget jelent a BKV. Rt-nek. Itt nem kívánunk állást foglalni az időseknek nyújtott ezen kedvezmény helyességéről vagy helytelenségéről, azt azonban elfogadhatatlan tartjuk, hogy egy szociális célú intézkedés terheit egy gazdálkodó vállalattal fizetik meg.)

1. táblázat: BKV Rt. bevételeinek alakulása Forrás: BKV éves jelentések, KSH Évkönyvek *Árkiegészítés és a központi költségvetésből nyújtott egyéb támogatás. Nem tartalmazza a Központi Környezetvédelmi Alapból, illetve a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatból pályázati úton elnyert támogatásokat. **A Fővárosi Önkormányzat által nyújtott összes támogatás, beleértve a fejlesztésekhez adott támogatásokat is.

2. táblázat: A KAC-ból a BKV Rt.-nek jóváhagyott támogatás 1999. január és 2001. május között

A BKV Rt. bevételi elemeinek alakulása 2000. évi összehasonlító áron
A BKV-nak nyújtott támogatást a mostani kormány sem csökkentette, sőt inkább növelte, ha figyelembe vesszük — amit az 1. táblázat nem tartalmaz —, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium 1999 óta 2,3 milliárd forint támogatást nyújtott a BKV-nek (ld. a 2. táblázatot!).
Mindezzel szemben a Fővárosi Önkormányzat évről évre csökkentette a BKV részére nyújtott támogatását, ami ennek következtében 2000-ben az 1991. évi érték harmadát sem érte el (reál árakon számolva). Ily módon az említett időszak alatt — 2000. évi áron — összesen 175 milliárd forintot vont el a vállalattól, ami a BKV éves költségvetésének a háromszorosa!
Ami a viteldíjakat illeti, azok jóval az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek. A menetdíj-bevétel (szintén reálértéken számolva) viszont — kisebb hullámzásokkal — gyakorlatilag szinten maradt, aminek az egyik fő oka, hogy minden díjemelés után csökkent a (fizető) utasok száma. Ezért egyetértünk a Pénzügyminisztérium azon álláspontjával, hogy idén már nem járul hozzá a viteldíjak további emeléséhez.
Véleményünk szerint a BKV-nak vannak még belső tartalékai, de ezek nem olyan jelentősek, hogy feltárásuk érdemben változtatna a jelenlegi helyzeten. Ugyanakkor komoly tartalékok vannak a forgalomszervezés terén (ilyen például a tömegközlekedési járművek forgalmi előnyben részesítése), aminek javításával évente több milliárd forintot takaríthatna meg a BKV. Azonban ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása is elsősorban a Fővárosi Önkormányzaton múlik.

Lukács András


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.