kapcsolatlélegzetnyi hírlevélgyorskeresés
Loading
Fogyasztóvédelem"olasz módra

Amint arról néhány éve beszámoltunk (A Lélegzet hasábjain), az Európai Unió nagy súlyt fektet a fogyasztók védelmére. A Kilátó 2001/2. számából ollóztunk ki egy figyelemre méltó ismertetőt az itáliai fogyasztóvédelemről (Szalkai Péter: Itáliai sajátosságok a fogyasztóvédelemben). Számos eleme csírájában megtalálható a mi civil környezetvédelmi irodáinkban. Jó lenne, ha az ottaniakhoz hasonló stabil szervezetekké nőnék ki magukat a hazai kezdeményezések is.
Olaszországban a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem a piac- és versenyfelügyelet határai összemosódnak, a témát komplex módon kezelik. Szinte minden információ nyilvános és megtalálható a http://www.minindustria.it, illetve az egyesületek honlapjain, amelyek címe az előzőről levehető.
Az olasz vásárlók, szolgáltatást igénybe vevők a hatvanas években önszervezésben egyesületeket hoztak létre. Ezek a civil szervezetek egyre inkább szakosodtak, és nagy tapasztalatra tettek szert. Fogyasztóvédelmi hatóság nem létezik, igény sincs rá.

Az 1998. évi 281. számú törvény, az ottani Ipari Minisztérium szervezetében létrehozta a Fogyasztóvédelem Nemzeti Tanácsát (CNCU), továbbá rögzítette a fogyasztóvédelmi jogokat. A CNCU tagjai lehetnek azok a civil szervezetek, amelyeknek legalább 5 autonóm járásban van szervezete és összesen legalább 30 ezer tagja. A jelenleg 12 bejegyzett és 8 be nem jegyzett egyesület három forrásból juthat pénzhez: tagdíjak, költségvetés, pályázatok. Minimális bürokráciával, néhány főállású alkalmazottal dolgoznak. A tagdíj egy jelképes összeg, 10—50 ezer líra. A tagok megszerzéséhez szabályos kampányt folytatnak (tv, rádió, fórumok stb.), de legjobb ajánlólevél az eredményesség.
Az olaszok nem szeretnek saját ügyükben szaladgálni, inkább megfizetik az érdekvédelmi munkást. Tanácsot bárki ingyen kaphat, abban a pillanatban viszont, ha az illető állampolgár saját, konkrét ügyében kíván eljárást kezdeményezni, már be kell lépni a tagok sorába. A legtöbb esetben tanácsadással, telefonnal stb. rendezhető az ügy, ha azonban nem sikerül a feleknek megegyezni, akkor az egyesület a fogyasztó képviseletében pert indít, amelyet profi" ügyvéd intéz.
Olaszországban jól működnek a kis ügyek bíróságai — amelyekhez néhány millió líra összeghatár alatt lehet fordulni —, és nagyon gyorsan döntenek. Ha viszont a probléma a fogyasztók széles körét érinti (jelenleg pl. a banki kamatok és egyes közüzemi szolgáltatások díja), a CNCU tagszervezetei egyeztetett javaslattal fordulnak a kormányhoz vagy a bírósághoz.
Az állam által támogatott, szakosodott, erős civil szervezetek kiválóan működnek a piaci körülmények között.

Beliczay Erzsébet


JELES NAPOK
 Augusztus 01.
   A szoptatás világnapja
 Augusztus 09.
   Állatkertek napja
 Augusztus 09.
   A bennszülött népek világnapja
 Augusztus 20.
   1989-ben e napon gyilkolták meg elefántcsont-csempészek George Adamsont, Joy Adamson munkatársát és férjét
 Augusztus 06.
   Hirosima-Nagaszaki emléknap
 
© Leveg? Munkacsoport 1991-2006. — Villámposta: szerkeszto@lelegzet.hu
A Lélegzetben megjelent írások és képek egyeztetés után, a forrás és a szerző feltüntetésével közölhet?k más kiadványokban.